Magyar kártyajóslás: tanuld meg! (az alapok - képes kártyamutatóval)

Forradalmi jóskártya? Bizony! A Magyar kártya lapjai valószínűleg az 1848-as forradalom ihletében készültek. Ezért kifejezetten alkalmas politikai, országokat meghatározó kártyakirakásokra, nemzetközi szintű sorsok megmutatására. Megtanítjuk az összes lap jelentését és a kirakást, sőt, a negyvennyolcas forradalom évfordulójára tett kirakással be is mutatjuk a sorsvetést.

Tegnapi cikkünkben megjósoltuk magyar kártyával hazánk ünnepi időszakát, jövőjét.
Most megismerjük a kártyát, amelyet használtunk, annak történetét, a lapokon szereplő ábrák históriáját, és a színek általános jelentéseit.
Először az alapokat tesszük le. Később majd megismerkedhetsz a lapok általános jelentésével, politikai jellegű jelentésével, szerelmi jelentésével is.


Mit tudunk a magyar kártyáról?
A kártyacsomag 32 vagy 36 lapból áll, ahogy a cigánykártya is. Ugyanazokat a színeket használja (piros vagy szív, zöld, makk vagy treff és tök), mint a korai XV. században kialakult német kártya. A kártyák számozása a következő: VII, VIII, IX, X, alsó (vagy baka), felső, király (vagy csikó) és ász. Néhány változatban a VI-os is szerepel, így
egészül ki 36 laposra a csomag. A tök VI-os néhány játékban joker-szerepet kap. Más játékokban ez a tök VII-es.A kártyalapokat egyedi képek illusztrálják, ezek még az 1848–49-es forradalom és szabadságharc előtt születtek, amikor forradalmi mozgalmak ébredtek Európa-szerte. Az ászok a négy évszakot mutatják be: a piros ász a tavasz, a tök ász a nyár, a zöld ász az ősz és a makk ász a tél. Az alsókon és a felsőkön a Schiller által 1804-ben írt, és 1827-ben Kolozsvárott bemutatott Tell Vilmos-dráma alakjai láthatók (piros alsó: Kuoni pásztor, makk alsó: Harras Rudolf, zöld alsó: Fürst Walter, tök alsó: Reding Itell, piros felső: Geszler Herrmann, makk felső: Tell Vilmos, zöld felső: Rudenz Ulrich, tök felső: Stüszi vadász).
A VIII-IX. lapok a Tell Vilmos-történetet mesélik (piros VIII: Tell Vilmos csónakban evez, tök VIII: Tell Vilmos búcsúzik feleségétől és fiától, tök IX: Geszler kalapja a rúdon). Sokáig úgy hitték, hogy a kártyacsomag a bécsi Ferdinand Piatnik kártyafestő műhelyének alkotása, ám 1974-ben megtalálták a széria ős-darabját egy angol magángyűjtőnél, ami magán viselte a feltaláló és készítő Schneider József, egy pesti kártyafestő mester nevét, és az 1837-es készítési évet. Schneider egy svájci dráma szereplőit festette a kártya lapjaira, mivel ha magyar történelmi személyiségeket, szabadságharcosokat festett volna, az akkori erős cenzúra soha nem engedte volna forgalmazni a kártyákat. Érdekesség, hogy bár a kártyákon szereplő karakterek svájciak, Svájcban a magyar kártya nagyrészt ismeretlen. (Forrásunk a Wikipedia.)

Játékra és jóslásra is használják
Cikünkben most főleg a jóslásokról van szó, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül a játékokat sem, mivel ezek is lehetnek érdekesek a jósjelentések ismeretében játszva.
A magyar kártyával játszott játékok közül a legismertebbek az ulti, a snapszer vagy 66, a felsős, a zsírozás és a lórum.

Tippünk:
játékleírások 

Jóslás a kártyával: A szív és tök jelű lapok magyarázatai

A Zöld és a makk jelű lapok magyarázata

A forradalmi kártya
A magyar kártya - mivel forradalmi ihletésű, és lapjain forradalmi hangulat érezhető, igen alkalmas nem csupán magánéleti, hanem analógiás rendszerű országokat, városokat, népeket, népcsoportokat érintő sorsvetésre. Éppen ezért kezdték el a gyönyörű, képes kártyát már az "úri világban" jóslásra is használni. A lapok gyönyörű jelentését - mint az összes többi kártyáét - valószínűleg a cigányság mentette át. A magyar kártyás jóslás egyes leírások szerint a muzsikus cigányok által került az úri szalonokból és kaszinókból haza, és ott találtak rá az asszonyok, akik jósoltak vele.


Az élet köre - az évszakok nyomában
A kártya lapjai a négy évszak köré rendeződnek. A kártyalapokra még rá is van írva az évszakok neve, így nagyon megkönnyíti a jósok dolgát. A lapok ennek megfelelően jelölnek időt.
- A tavasz a gyermek- és kamaszkor időszakát öleli fel, kb 18 éves korig. 
- A nyár az ifjúkor időszakát, tehát kb 35 éves korig zajló történésre is utalnak.
- Az ősz az életközepi válság időszakát, a 40 és 55 év közti időszakot mutathatja.
- A tél pedig az öreg és aggkori történésekről szólhat.
Természetesen az életkorokat nem lehet szigorúan venni, közelítőleg mutathatják ezeket a korokat a lapok. Ugyanezen jelentéskör szerint a tavasz lapjai a nagyon közeli jövőt, a tél pedig a nagyon távoli jövőt jelentik.A tavasz nem más, mint a piros, vagy a szív
, ami a játékban is mindent visz. Az elsöprő érzelmeket, a forradalmi eseményeket, a túlzott dolgokat mutatja. A szívvel jelölt lapsor általában az érzelmekről, szerelemről, szólnak.
A piros szín magában is a szív, az érzelmek színe, piros a szerelmesek rózsája, de szív formát mutat az egymás mellett álló szerelmesek aurája is. Mivel a négyből ez az első, így az alapvető emberi ösztönökkel is kapcsolatban van. A szeretettel, de az agresszióval és a félelemmel is, hiszen ezek mind érzések. Ezzel a jellel jelöli a jóslás a kérdező személyét, és annak társát.
Szívvel jelölt lap mutatja az "anyaországot", vagy a "szülőföldet". A szív dobogásának ritmusa az élet ritmusa.A nyár a tök, mely mint a valódi nyár
, a bő termést hozó időszak az évben. A termés az anyagi jellegű dolgokat mutatja. Jelenti az ingó és ingatlan javakat, a bőséget vagy a hiányt, a befolyásos kapcsolatainkat, modern szóval élve a kapcsolati tőkénket.
A régi világban - a népnyelv, sőt káromkodásaink is utalnak rá, a férfi "töke" (ami ugyebár néha tele van) volt a büszkesége, annak idején a férfiak nem a péniszük méretében versengtek, hanem éppen tökük méretét tartották termékenységük szempontjából mérvadónak. A régiségben a nagy, lógó tökű haszonállatokat és férfiakat tartották termékenynek. A tökkel megjelölt lapsor tehát az ember szempontjából a termékeny időszakot is mutatja, azt a szakaszt, amikor munkája termőre fordul, maga pedig családot alapít.A zöld, vagy levél az élet közepén felmerülő válságról, sőt eleve a meghasonlásról, a kétes helyzetekről szól. Mutat problémákat, betegségeket, egyensúly felborulást, nehézségeket, akadályokat, melyket magunk építettünk és le is tudunk bontani. Jelent fizikai és szellemi kihívásokat és korlátokat.

A levéllel jelölt lapsor mindig elmélkedésre hív. A klasszikus leíratokban a szerencsétlen lapokként tartják őket nyilván, ám a spirituális analógiákban éppen azokra a korlátokra hívják fel a figyelmet, amikkel meg kell küzdenünk. A levéllel jelölt lapok politikai országra vonatkoztatott értelemben például a nemzet elégedetlenségét is jelenthetik, melyhez majd a valódi kulcsokat a következő ábrasor, a makkal jelölt lapok mutatják meg.
A levél jele analóg az információval is, így ez a jelsor sokszor szóbeli, vagy írott információ formájában mutatkozó dolgokat jelent.A makk a spirituális kör vége, a lezárás időszaka, a tél, a hibernáltság, az tágondolás szakasza. Utalhat fagyosságra, mozdulatlan merevségre, túlzott rigiditásra éppen úgy, mint a kihűlés, a lenyugvás, a várakozás idejére is.

A makkal jelölt lapok mutatják meg a kulcsokat, hogyan hidalhatók át vagy csökkenthetők a nehézségek, melyek azok a dolgok, amiket mindenképp meg kell tennünk, hogy problémáink oldódhassanak.
A makk várakozik a hó alatt, hogy az új tavasszal a legerősebb fa sarjadjon ki belőle. A tölgy termése, mely nem más, mint a Világfa, mely minden ősi magyar dobon is ott látszik. Üzenete egyetemes.
 

Cikkünk következő fejezetében megismerjük Ide kattintva: a tavasz és a nyár lapjainak jelentését egyenként! Kiderül majd a lapok számmisztikája és a képek minden jelentése feltárul.

A Zöld és a Makk jelű lapok

Előrejelzés Március Idusára 2017-ben