Hiszel a kártyában? Őrült vagy!

Hiszel magadban? Bölcs vagy! A kártyában hinni őrültség. A kártyák mindössze papírcetlik, amelyek utat mutatnak, de nem vezetnek, amelyek megmutatják erősségeidet, de nem erőforrások, amik jelképeik által csak hozzád, magadhoz vezetnek. Minden más felhasználásuk belső zavarodat fokozza.

Sokan azt gondolják az intuíció egy adottság, épp olyan velünk született képesség, mint a rajztehetség vagy a jó énekhang. Mások arról regélnek: megtanulható, és mechanikus magolásba, gyakorlásba kezdenek. Akik egy lépéssel tovább jutnak a misztikum feltérképezésében, megértik, hogy a divináció (jelentése: "isteni kinyilatkoztatás", alkalmazása: jóslási területek) az Univerzummal összhangban lévő folyamat, így a láthatatlant, az Egészet kell megismerni. Azonban csak kevesek számára válik világossá, hogy az intuíció önismeretet kíván.

A vicces kicsi ÉN - néha gyötör

Az önismerettel gyakran bajban vagyunk, mert a kis ÉN - persze csupa nagy betűvel - hajlamos arra, hogy elhitesse, feltárta magát előttünk. Vicces alak, nevetnénk rajta, ha olykor nem kínozna. Az önismeretet folytatók legnagyobb többsége egy ezoterikus maszlaggal töltődik fel személyiség-térkép gyanánt. Módszerek, és titkos tanítások szerint zengenek hangzatos metafórákat. Kiváló lépcsőfok lehet, de ne keverjük a céllal.

Az önismeret nem csak a lélek bugyrának ismeretét jelenti, hanem a bugyor elhelyezkedését, környezetével való viszonyát is. Gyakran kapcsolataink, összefonódásaink határoznak meg minket, és mindaz, amit magunkban áramlatokként felfedezhetünk, pusztán csak elvont késztetések. Megfigyelhetők, de tudjuk, ez nem a teljes egész, aminek megismerésére vágyunk.

Mitől függsz? - azáltal ismered meg magad!

Az én legjobban függő helyzeteiből megismerhető. Az élőlény, lélek és az Univerzum viszonya, már sokkal jobban körvonalazza, kik is vagyunk valójában. Az önismeretre tehát egyszerre látható és láthatatlan környezetünk megismerésével, "Forrásunkkal", azzal való kapcsolatunkkal és belső önmagunkkal való foglakozás során tehetünk szert. Nem elegendő egy passzív, meddő elmélyedés; ez egy aktív felfedező folyamat kell legyen.

Olykor kiválóan alkalmasak erre egyedi otthon végezhető technikák, máskor viszont érdemes hiteles mesterekhez fordulni, akik bepillantást engednek e szférába. Éppen ezért a kártyajósló, divináció során nem csupán azt kell megosztanunk ami alapok jelentése egy darabos, empirikus tudományként kell kezelni, hanem valami egészen intim szférába is bele kell pillantania a keresőnek.

A hiteles mester megtalálása persze nagyon nehéz, leginkább azt mondhatjuk, minden kultúrkörben a saját otthon lévő, helyi származású, hagyományait mélyen ápoló, őrző, és folyamatosan kutató, nem csak elmebeli, hanem valóbani megvalósítással rendelkező tanító lehet az.

A jóskártyának szinte nincsenek gyökerei Számtalan kultúrkör a magáénak mondta, de valahogy egyik sem bizonyítható, az egyetlen ősi gyökér, atlantiszi eredete pedig kézzelfoghatóan nem bizonyítható. Ezen a ponton érik be számunka a hit, a bizalom. A hit amely minden világ, isten és önismeretnek alapja. Nem feltétlenül egy vallásos hiedelem, hanem egy belső tudatos meggyőződés. Ezt is hitnek nevezzük. S elengedhetetlen társa az alázatosság, mely kéz a kézben sétál a bizakodással.

Meg kell ismerni:

• magunkat (belül) és helyünket a világban (kívül) - ez a kereső
• az utunkat, a cél, vagy épp céltalan felé - ez az út
• magát a Legfelsőbbet, az Abszolútumot - ez a cél.

A kártyák utat mutatnak

A jóskártya lapjai által vázolt fejlődési útvonal éppen ezt a kis univerzumjátékot mutatja be. A kereső, a Bolond, az ifjú tudatlan, tapasztalatlan lélek, a Világba, a végtelenbe és tökéletesbe tart, kettejük közti 20 lap az út, 20 lépcsőfokból álló beavatási ösvény. A Vízöntő korban gyakorta válik az egyén önmaga mesterévé. Ez a magas műveltség, misztika iránti érdeklődés, és fejlett intelligencia miatt tökéletes elgondolás. Ugyanakkor az elszigetelődés, az "én tudom" féle önhittség és önbecsapás melegágya, amely elszeparál minket a környezetünktől, s melynek révén egészen egyszerűen közös problémákat, nem óhajtunk megoldani.

[kapcsolodo_cikkek]
A jóskártya megismerésében lehetsz ön-tanító-mester, de lehetsz alázatos, szerény kíváncsi is aki meghallgat és elsajátít. Egyet azonban nem kerülhetsz ki, meg kell ismerni a Teljes Egészt, mert ahogy magáról mondja a Bhagavad Gítában: "Minden Rajtam függ, mint gyöngysor a fonálon!"

Amennyiben elfogadjuk kiszolgáltatott alárendelt helyzetünk, türelmes áhítattal figyeljük e megmondhatóság tüneményeit, akkor garantált az eredmény. Ha megismerjük a legbelső magunkat, csatornáit és kapcsolódási pontjait a határtalan univerzummal, akkor személyes távcsövünkön át beleláthatunk a Kozmosz Törvényeibe. Mi is a mi személyes messzelátónk? Az önvaló, amely amorf, transzcendens félszigetként köti össze az anyagi testet, érzékeket és elmét, tudatot, a Tévedhetetlennel, Istennel Fénnyel.

"A lélek nem ismer sem születést sem halált, soha nem keletkezett, nem most jön létre és a jövőben sem fog megszületni. Születetlen örökkévaló, mindig létező és ősi." - ez a lélekcsíra, ez a belső mag ígéri nekünk, hogy végtelenségével, téridőben való végtelen terjeszkedésével, kommunikációs közeget teremt számunka, amelynek segítségével magunk is elsajátíthatjuk a jövendőmondás képességét.
 
 

 

Július 14.-15.

A Tarot misztériuma - intuitív női oldalunk kibontakoztatása misztikus útján
(!Jelentkezési határidő: július 12.!)

Július 14., szombat
10:00 Helyszínre érkezés, ismerkedés
10:30 A jóslások és megérzések működési elve
 Az intuíció, mint a nőiség csúcspontja
 A női energiák és archetípusok a Tarot ősi önismereti útján
12:30 Meditáció - az intuíció felébresztése
 (Előtte a meditációkról röviden)
13:00 Ebéd
14:00 A Tarot legendája, alapok jelentése
16:00 Kávészünet
16:15 A Tarot, mint beavatási és önismereti út
17:00 Kirakási módok
17:45 Meditáció - a belső látás és a belső béke egyensúlya

Július 15., vasárnap
11:00 Reggeli meditáció és energetikai gyakorlatok
12:00 Egyéb fontos jóslási módokról röviden, analógiák a Tarot-val
12:30 Intuíciós játékok
13:30 A Tarot használata divinációban és önmagunk fejlesztésére - ismétlés
13:00 Ebéd
14:00 Közös jóslás-gyakorlatok - az életfeladat megtalálása, előrejelzések
16:45 Kávé, tea
17:00 Meditáció - női erők és a Tarot misztériuma

Jegyzetek a tanfolyamhoz
A Tarotról, lapok, kirakások, használata
A jóslásokról röviden és érthetően
Intuíciós gyakorlatok otthonra

A tanfolyamról
A Tarot misztériuma, női intuíció egy beavatási hétvége. Nem csupán száraz elméleti tudás, hanem az intuíciós érzék kiszabadítása is. Átfogó képet kaphatunk a Tarot lapokról, meditálunk, tisztánlátásunkat csiszoljuk. Az intuíció minden ember sajátja, ajándék. Elsősorban a női pólushoz, asszonyi energiákhoz kötődik e készség, mégis sokan nem hallottak meglétéről, nem ismerik működését. Az intuíciós képesség - melynek az anyai ösztön is részét képezi - nőiségünk csúcspontja, a szellemi nő, a főpapnő archetípusa. Az erő tiszteletteljes, alázatos megismerése több, mint annak pusztán megzabolázása. A tanfolyam egy workshop hétvége, mely során mi nők kicsit együtt gondolkodhatunk, együtt, egy intimebb szférában mélyülhetünk magunkba. A tanfolyam nem bentlakásos. A közelben azonban több szálloda is otthont adhat egy éjjelre a vidéki érdeklődőknek. A tanfolyam kellemes környezetben kerül megtartásra. Az első este lehetőség nyílik közös további program szervezésére. A közelben vendéglők, strand is található. A tananyagot jegyzet teszi érthetőbbé, a száraz részek gépelt formában átvehetők, hogy a két nap során valóban a magra, a lényegre figyelhessünk mindannyian. A helyszínen korlátlan kávé, tea fogyasztás lehetséges. Az étkezés is könnyedén megoldható.
A tanfolyamra még van szabad hely és biztosan elindul!

Helyszín:
Budapest - Csillaghegy, Pünkösdfürdő
A tanfolyam ára:
10.000 Ft
Előleg befizetése legkésőbb:
Július 6., 3.000 Ft
Érdeklődni és jelentkezni: Fodor Katánál 0620-535-95-40
blacknorna@freemail.hu
http://lorien.uw.hu