A Nap az asztrológiában és a Tarot kártyában

Kánikulában naponta átkozzuk, télen naponta könyörgünk neki, hogy bújjon kicsit elő és láthassuk fényes arcát. A Nap uralja földünket, s bár igen távol van tőle, szigorúan meghatározza időjárásunkat.

A Nap az égen
Naprendszerünk legnagyobb tagja a Nap nevű csillag, (Átmérője: 1.390.000 km
Tömege: 1.989e30 kg) amely egy a sok csillag közül a világegyetemben. Nekünk azonban igen jelentős, hiszen nagyon közel van hozzánk, s központi helyet foglal el naprendszerünkben.
Biztosítja számunkra az élet két nagyon fontos feltételét:
- a meleget
- és a fényt.
Emellett a bolygók azért maradnak a pályájukon, mert a Nap tömegvonzása tartja meg őket ezen a pályán, bár ez a vonzerő kölcsönös, hiszen az égitestek mindegyike vonzást gyakorol a másikra.

Miből van a Nap?
Főleg hidrogénből áll, de héliumot is tartalmaz, s kisebb mennyiségben valamennyi kémiai elem megtalálható benne. A Nap belsejében 15-20 millió K-es hőmérséklet uralkodik, s a kisugárzott hatalmas energiamennyiség a magfúziónak köszönhető. Anyaga plazma állapotú, s erős mágneses terek keletkeznek benne, ezeknek nagy szerepük van a napfoltok kialakulásában.

Mi az a napfolt? Mi a fekete lyuk?
A napfoltok azért figyelhetőek meg, mert hidegebbek, ezért észlelhetjük ezeket. A Nap felszíne valójában folyamatosan „mozog”, óriási gázbuborékok jelennek meg a felszínén, majd szétoszlanak. A robbanások, gázok kilövellése, majd a lángnyelvek, hozzátartoznak az összképhez. A Nap négymilliárd éves, s még ötmilliárd éve van hátra, tehát most csaknem az élete „delén” tart. Ha majd meghal, akkor megnő, s közben elnyeli az összes közeli bolygót, közöttük a Földet is. Ezek után összezsugorodik, majd „eltűnik”. Az így keletkezett „lyuk” mindent elnyel, s fekete lyuknak nevezzük.

A Nap a Földtől 150 millió km távolságra van, s ez nem nagy távolság az univerzum léptékeihez mérve. 

A geocentrikus és a heliocentikus világkép
Világképünkben nem mindig a Nap szerepelt központi helyen. Sokáig uralkodott a geocentrikus világkép, (Ptolemaioszi geocentrikus elmélet), amely a Földet helyezte a középpontba. Kopernikusz után azonban a Nap elfoglalhatta jogos helyét a Naprendszer középpontjában.

Az ember és a Nap
Az emberiség szinte minden kultúrában imádattal és tisztelettel tekintett a Nap felé. Az ősi egyiptomi kultúrában külön Napkultusz volt, a legtöbb törzsi társadalomban áldoznak a Napnak, és meg is személyesítik, külön istene van. A Hélium nevű alkotórésze is innen kapta mevét, hiszen a napisten Héliosz volt a görög mitológiában. (S itt érdemes elgondolkodnunk a Nap Országa: Hellas, vagyis Görögország nevén) Az ember máig függ a Naptól, egyesek allergiát, betegségeket kapnak tőle, mások még ebben az állapotban is napozással töltik idejüket. A Nap melegétől függ a termés a Földön, a vizek szintje, az esőzés és az emberek közérzete.

A Nap szimbolikája
Szimbolikus értelemben a Nap az életet, adó fényt jeleníti meg, az egység, a legmagasabb isteni princípium képviselője. Magában hordja azt a fehér fényt, amelyben ott található az összes szín. Ugyanígy benne van az összes többi minőség, princípium.

A Nep jele az asztrológiában és a csillagászatban a körbe írt pont. (képünkön)

Azonban a Nap minőség a Földi világban csak úgy jelenhet meg, ha "szétdaraboljuk" további minőségekre, - így válik érthetővé, "kezelhetővé" - de mindegyik a Napra vezethető vissza, amely mindent magában foglal.

A Nap mindenféle hierarchiában az első helyet foglalja el, s mindig fölötte áll a többi szimbólumnak. Ha jelentését mégis le szeretnénk fordítani a földi analógiák szintjére, akkor Ő lenne a "király", vagy az "uralkodó", de ide tartozna a "büszkeség", "pompa" fogalma is, s a "hatalom" is az övé.

A Nap jelenik meg a családfő szimbolikájában, de Ő a jó munkahelyi vezető is, aki irányítani képes. A kisgyermek rajzaiban a nap megjelenítésével gyakran az apát rajzolja a papírra. 

Szimbolikus értelemben, az emberi szervezetben a szív felel meg a Napnak, mivel itt koncentrálódik minden, s ez a hely a keringési rendszer középpontja.
Szellemi értelemben, pedig a szívünk segít nekünk abban, hogy az etikailag, vagy erkölcsileg nehéz helyzetekben is helyt álljunk, feltéve, ha hallgatunk arra, amit a "szívünk súg" nekünk. Ennél fogva jelképezi a tudat világosabb oldalát is, amely segít abban, hogy legyőzzük a saját "sötét oldalunkat", félelmeinket, rossz tulajdonságainkat. Jele, a kör, benne a ponttal, a megnyilvánult teremtő energiát, jelképezi, s a kör arra utal, hogy mindez tökéletes.
Az alkimisták ezzel a jellel az aranyat jelölték, amelyet sokáig próbáltak előállítani. Ez azonban csak akkor sikerülhetett, ha az „aranycsináló” előbb önmagát is „arannyá” tudta változtatni, természetesen szellemi értelemben.

A Naphoz tartozó csillagjegy az Oroszlán
Ez az energia a szülöttnek határozottságot, de ugyanakkor nagylelkűséget is ajándékoz. Bár megáldja egy kis "hiúsággal", hiszen neki kell lenni a legfeltűnőbbnek, legfényesebbnek, a legjobban kell ragyognia. Ezért analógiás szinten az aranyat is ide soroljuk, amelyet az Oroszlánok gyakran nagyon szívesen viselnek.

A tüzes Oroszlán jól harmonizálhat a szintén tüzes Kossal, valamint a Nyilassal is, egészen addig, amíg fel nem merül a rivalizálás témája közöttük. Akkor elkezdődhet a "háború", de ezek a csaták általában rövid kimenetelűen, s nem is mindig eredményeznek tartós haragot. Ha azonban az Oroszlán olyan társat keres magának, aki igazán kiegészítheti Őt, akkor a szemben lévő jeggyel érdemes próbálkoznia, vagyis a Vízöntővel. Ha mindketten fejlett tudatossággal rendelkező emberek, akkor nagyon sokat tanulhatnak egymástól, s nem látnak majd ellenséget egymásban. Eltérő tulajdonságaikat megtanulhatják összehangolni, az Oroszlán végül is rájöhet arra, hogy mégsem uralkodhat másokon.

Az Ikrek jegyében emelkedik a Nap a legmagasabb állásába. Azután hozza a nyarat, az érés idejét. Így megteremti a feltételeket a közösségek részére, lehetővé teszi a kötéseket, megadja számukra az életlehetőséget. A Nap előtt egy pár táncol, egyes értelmezések szerint az Ikrek csillagképre utalva, mások szerint az aratást, a beérlelt termést ünneplő táncos párról, megint mások szerint a dualitásra figyelmeztető emberpárról, szerelmesekről beszélhetünk.A Nap melege által az emberek fel tudják venni a kapcsolatot, bekövetkezik a virágok megtermékenyülése. És ha a Nap olyan magasan van, akkor különösen érthetőkké válnak az árnyékok, az ember felismeri a két belső oldalát is, amelyek mindent tőlünk kapnak.  (Képeink kölönféle tarot ábrázolásokon mutatják be a XIX-es lapot)

Ennek a kártyának a száma XIX. Ötödik állomása a harmadik hetes útnak. A 19 fogja össze a legnagyobb és legkisebb egyjegyű számot, és a számok összegében az 1-es számot a végtelenség körével, a 10-zel. Így ez az a szám, ami tulajdonképpen minden számot magába foglal, amiért a Nap száma éppenséggel - számítási értelemben - a teremtő napszám, az 1-es.    

A nap kártyája a világosságot és a tudást szimbolizálja
Apollón a sötétség és a bánat ellensége, aki szerencsét, örömet és életenergiát sugároz. Egy cselekvő és derűlátó életperiódust mutat,a Nap az önbizalmat és derűt jelenti.
A Nap a legpozitívabb tartalmú kártya: a vágyak teljesülése, a célok elérése, a siker ünneplése.a siker szerencse következménye. A siker vonatkozhat egy boldog házasságra, egy baráti kapcsolatra, vagy családi harmóniára, ami betölti az ember életét. Tehát nem a kiszámíthatatlan, vak szerencse, hanem az ember pozitív kisugárzása és nyitottsága hozza a sikert, ami itt elsősorban a személyes boldogságra vonatkozik. Az emberség és jóindulat nagy szerepet játszott ennek az állapotnak az elérésében. A férfi és a nő ezen a szinten egyesül, a táncoló pár a páros lét boldogságát jelképezi. A kártyán a Nap a középpont, minden körülötte forog, a Nap a legfőbb erőforrás, ami az életenergiát biztosítja.

Kunsay Melinda és Fodor Kata