Isten tervez, ember végez - Miért nem a felelősök szenvednek a környezeti katasztrófáktól?

Hogy Isten volt-e, vagy a természet munkája, döntse el más, de aki az állatokat megteremtette, úgy képzelte, hogy millió faj népesítse be a Földet, időjárásnak, földrajzi és egyéb természeti körülményeknek megfelelően. És éltek is itt boldogan az állatok, amíg meg nem jelent az ember. Már Salamon király (i.e. 900 körül - ha élt egyáltalán) elkezdte kivágni a legdrágább faállományt, az ébenfákat. Ma Madagaszkár állatvilágának csak kicsiny hányadát találjuk a kiirtott erdők hiányában, Indiában, Brazíliában folyamatosan pusztítják - felégetik! - az őserdőket. Nálunk ez már megtörtént 6-7 évszázaddal ezelőtt. S a huszadik század végén, minő csoda! Egy ember jóvoltából Jersey szigetén megpróbálják újra felépíteni a rendszertan teljes élővilágát.

Miért Jersey?
Nincs túlságosan távol Angliától. Gerald Durrell – a Teremtő társa a teremtés gondozásában – brit származású, s mire eljutott az állatkert megszervezéséig, a királyi családtól British Airways-ig mindenkit megmozgatott a birodalomban és azon kívül is, hogy megmentse a kipusztulóban lévő állatfajokat. Senkit se lep meg, ha kétszáz fontot vagy tízezer fontot kér az állatok megmentésére – aztán persze vagy adnak, vagy nem adnak. De már az édesanyja se nevezi bolondnak, mert meg tudta valósítani gyerekkori álmát: állatbirodalmat a La Manche-csatorna egyik közeli szigetén.

Miért kell kalapozni egy világméretű ügy érdekében?
Akiknek anyagi lehetőségük lenne tenni valamit a természet pusztulásának megakadályozására, azok csak akadályt gördítenek a munka megvalósulása elé. Egy magas rangú brazil hivatalnok, Durrell kérésére azt felelte, hogy semmi köze sincs az erdők kivágásának az időjárás változáshoz. Látjuk most a Katrina rémének idején, hogy csak a szegény emberek nyitják meg házuk kapuit a kiköltöztetettek előtt. Arról nincs hír, hogy az amerikai elnök és barátai palotáik kapuját nyitották volna meg, és 10-20 családot befogadtak volna, hogy egyszer kényelemben élhessenek néhány hónapig életükben. Egy sztárról se hallottunk, hogy félországnyi kastélyába menekülő családokat fogadott volna, pedig ennél szebb reklám nem lehetne. Legfeljebb egy-egy afrikai árvát neveltetnek távol a családjától, idegen nevelőkkel, idegen nyelven.

És mi van nálunk? Ide nem jön Durrell?
Nálunk, Magyarországon a Budapesti Állatkert a múlt században épült. A szarvasi Arborétum ugyancsak egy gróf: Bolza gróf gyűjteménye az Alföld közepén. Milliárdosaink még a primitív pénzgyűjtés korában élnek, s nemigen áldoznak természetvédelemre. Minthogy azonban Durrellnek a könyveit igen sokan olvassák és kedvelik, minden bizonnyal sokan tudják, hogy Jersey-en oktatóközpont is létezik. Oktatóközpontot építettek fiatal tudósoknak, leendő ápolóknak és iskolás gyerekeknek is, akik szeretik az állatokat, és a Föld jövőjéért felelősek lehetnek. De szép volna, ha biológia vagy földrajz tanáraink kirándulást szerveznének a szigetre!

HarmoNet tipp: Cégek a fenntartható világért - felelősség vállalatként >>

Magam is tanár vagyok, végigutaztuk Magyarországot, jártunk Pozsonyban, Prágában, Berlinben, Lipcsében, Weimarban, a tengerparton is, a szülők szívesen áldoztak gyermekeik kirándulására. Persze, nem étteremben ettünk, hanem boltban vásároltunk ennivalót 3-7-10 napig. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek. Semmilyen luxus nem hiányzott. Most esetleg a minisztérium támogathatna minden évben néhány kirándulást Jersey szigetre. Megvalósulhatna Mária Terézia elképzelése, miszerint minden magyar faluban lenne iskola, ott tanulnának a magyaron kívül egy idegen nyelvet – pl. angolt, – és a jersey-i kiránduláson nyelvgyakorlatra is szert tehetnének. (Mint tudjuk, hiába tanultuk 12 évig az orosz nyelvet, senkivel se tudtunk beszélni, legfeljebb Puskin verseit ismerjük, ha még emlékszünk.)

Az Egyesült Királyság Nemzeti Természetvédő Szervezete
Nem csodagazdag polgárok, hanem egyszerű emberek, akiknek az a feladata, hogy ellenszolgáltatás nélkül megtisztítsák a folyókat, a falusi tavacskákat, növényeket ültetnek az erózió megfékezésére, kerítéseket, gátakat, hidakat építenek. Ma már Anglia élen jár a természetvédelemben, egykor azonban Írországnak csaknem teljes erdőállományát kiirtották hajógyártásuk érdekében. Szomorú, de aki ott jár, csak kevés, védett helyen talál megfelelő növényzetet, alacsony bokrok borítják a földet, amiként nálunk is csak a tankönyvírók ismerték fel az erdőtelepítés jelentőségét, és ha végigmegyünk az Alföldön, szomorúbb képet kapunk, mint amit Petőfi verséből megtanultunk. Nincs a tanyáknál törpe nyárfaerdő. A Kárpátokban kidöntött fák pedig évről évre árvízveszély jelentenek Északkelet-Magyarország számára, hiszen egy-egy fa több tonna vizet tudna megkötni.

Brazil őserdők
Egykor az Atlanti part őserdei 135 ezer négyzetkilométerre terjedtek. Mára ennek csak öt százaléka maradt, és ezt is naponta fogyasztja a tűz és a buldózer. Az erdő pusztulásával milliárd teremtmény pusztul ki, mely ezt az ökoszisztémát alkotja. Aki egy trópusi fát kivág, az mintha egy hatalmas város pusztítana ki, annyi teremtmény él a fán és körülötte. Hány Durrellnek kellene születnie, hogy ezt a reménytelen pusztulást megakadályozzák? Kiirtották az indiánokat, az erdőt, a fákat, növényeket, s a Katrina Közép- és Észak-Amerika partjain, a földindulás Egyiptomban most újra a legszegényebbeket sújtja.

HarmoNet tipp: Hulladékszelektálás, gyorsan, könnyen? - Új rendszer a láthatáron! >>

Ismét azokat éri el elsőként a környezeti kataszrófa, a vész, akik semmit sem tettek Fölanyácska ellen, s azok, akik gátlástalanul kihasználják és kitermelik Természetanya kincseit, a legtovább ülhetnek bőrfoteljeikben felelőtlenségük számonkérése nélkül. A legtöbb környezetet pusztító hatás a mérsékelt övből indul ki, de a két szélsőséges a hideg és forró éghajlati övet érinti elsőként a pusztító okozat, melyet mi okozunk. Érdemes lenne ezen eltöprengeni! - a szerk.

Dobosy Ildikó