Amalagámtömés - most akkor szabad vagy sem?

Sok éve vitatják a fogászatban az amalgám károsító potenciálját. Olyan panaszokat hoznak összefüggésbe az amalgámmal, mint fejfájás, koncentrációgyengeség, depresszió, fáradtság és látászavar. A müncheni természetgyógyászati, kutatási központ most egy 10 évig tartó projekt eredményeit hozta nyilvánosságra, amelynek keretében egyetemi orvosi és komplementer orvosi intézmények vizsgálták az amalgám károsító potenciálját, a diagnosztikai lehetőségeket és az alkalmas terápiákat.

Először kutatták egy amalgámeltávolítás hatását felnőtteken. A kutatók 5000 véletlenül kiválasztott beteg fogorvosait kérdezték panaszaikról. Ennél nem tudtak összefüggést kimutatni az amalgámtömések száma és bizonyos tünetek fellépése között. Azoknak a betegeknek az esetbeszámolóinál azonban, akik számos panaszt hoznak összefüggésbe az amalgámmal, mindenesetre lényeges utalások mutatkoztak arra, hogy mind az amalgámellátás és a tünetek fellépése, mind az amalgámeltávolítás és a panaszok javulása között időbeli összefüggés áll fenn. Mindenesetre a kutatók meggondolják, hogy ezeket az adatokat a retrospektív módon kiértékelt kérdőívekben a metodikai hiányosságok miatt óvatosan kell interpretálni.

Ahhoz, hogy utánnajárjanak a kérdésnek, hogy csekély amalgámdózisokkal a szervezetben milyen károsodások keletkezhetnek hosszú távon és esetleg észrevétlenül is, a kutatók a különböző emberi sejttípusokra való hatást vizsgálták. Míg a monociták különösen a higany csekély dózisa ellen érzéketlennek mutatkoztak, a limfociták lényegesen érzékenyebben reagáltak. Azt is megállapították, hogy a sejtek egy amalgámexpozíció után kevésbé jól tudtak beállítódni stresszhelyzetekre, mint láz vagy környezeti mérgek.

Egy további részprojektet szenteltek a diagnosztikai lehetőségeknek, hogy a szervezet amalgámmal való terhelését megbízhatóan kimutassák. Itt az mutatkozott meg, hogy a folyó vizsgálóeljárások nem különböztethetők meg az amalgámpanaszú kísérleti személyek és azok között, akik nem éreznek panaszokat vagy teljesen mentesek az amalgámtól.

Kivételt képez a higany toxikológiai mérése a nyálban és a vérben, ami legalábbis az amalgámviselők és az amalgámmentes kísérleti személyek között egyértelműen differenciált. Végül különböző terápiás lehetőségeket vizsgáltak a szubjektív amalgámkárosodott betegekre. Egyrészt az amalgámtömések eltávolítása ténylegesen alacsonyabb higanyértékekhez vezet a nyálban és a vérben és a szubjektív panaszok klinikailag releváns javulásához. Egyébként nem játszott szerepet, hogy egy kiegészítő kivezető terápiát végeznek-e, vagy nem. Másrészt egy speciális egészségügyi oktatás az érintetteknél egy hasonlóan pozitív enyhülést hozott panaszaikban, akkor is ha ezáltal a mért higanyértékek természetesen nem változtak.

Végül a tanulmány vezetői hangsúlyozzák, hogy azt a kérdést, hogy az amalgám valójában és mennyire káros, differenciáltan kell tekinteni. Egyértelmű megállapítás, hogy ez veszélyes vagy ártalmatlan-e ezért jelenleg még nem tehető.

Medipress