Törvényszerű rossz hír hallatán a csüggedés?

A lélek megzuhanása, egy hír hallatán a sebes folyóéhoz hasonló, amely vízesésben szakad alá, véget vetve önnön korábbi létének. Mi adhat erőt a legszörnyebb pillanatokban, kifordulva önmagukból? Erősségeink fellelése a depresszió és az önsajnálat helyett.

Mit tettem, mikor 1980-ban szemembe mondta a professzor: „Bármely pillanatban teljes jobb oldali bénulás következhet be”. Kinyitottam Bibliámat, s olvastam Habakuk 3, 17-19. verseiben: „Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Az Úr Isten az én erősségem.”

Itt nem elbizakodottságról van szó, hanem hitről, bizalomról, s az Isten által adott megnyugvásról. Elfogadásról! Mert hiszem, hogy „akik Istent szeretik, minden javukra van”Róma 8, 28.


Vesd ki fejedből a rossz gondolatokat, ne engedd, hogy elnyomja mindazt a jót, szépet, ami benned van. Légy erős ebben, ez nem könnyű feladat. Tanulj meg a legkisebb dolgoknak is örülni, igyekezz megtartani a belső örömöt, a megelégedés boldogságát, s adj hálát az Úrnak, hogy ezt felismerted, s erőt adott hozzá. „Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.” Zsoltárok 37, 5.

Tanuljunk meg a legkisebb dolognak is örülni, s mindennek meglátni a „jobbik” oldalát. Mikor egyedül éltem, se éreztem magam magányosnak. Állandóan fogtam Jézus hozzám lenyújtott kezét, mindig tele voltam tervekkel, - célokkal, s nagyon igyekeztem azok végrehajtására! Soha nem volt egy perc időm sem, saját „sebeimet nyalogatni”, pedig súlyos beteg voltam. Gyakran beutaltak különböző korházakba, betegtársaimnak verseket írtam, a legelkeseredettebbel próbáltam beszélgetni.

HarmoNet tipp: Feketéné Bokor Katalin: Hálaadás az óévért >>

Mi a valódi boldogság? – jónak lenni, és jót tenni.
A legtisztább és a legszentebb örömet azok élvezik, akik hűségesen tesznek eleget minden reájuk bízott kötelességnek.

Az értelmes munka egészséget adó erősítőszere az emberiségnek. A gyengét erőssé, a szegényt gazdaggá, a nyomorultat boldoggá teszi.


Egész biztos, hogy elfogyasztott fizikai táplálékunk is kihat a lelki életünkre, s vannak különböző fürdők, pakolások, egyszerű kezelési módok, melyekkel nagyon jó hatást tudunk kifejteni idegi állapotunkra, mely szintén befolyásolja lelki állapotunkat, de személyes vizsgálat és kikérdezés nélkül azokat általánosan nem tanácsos leírni.

HarmoNet tipp: Kálvária és Öröm: Feltámadás >>

Kérem olvassák a „Szeretet mint gyógyító erő”, s az "Egészség minden napra” című könyvemet. Hiszem, hogy minden napi problémáikra, gondjaikra sok-sok hasznos dolgot olvashatnak belőle. 

További mesék >>

Feketéné Bokor Katalin
Képek: Piqs.de