Fűzfák a Duna mellett

A Csepel- sziget a Duna alföldi szakaszának legnagyobb szigete 54 kilométer hosszú, két oldalról a Duna, a Ráckeve-Soroksári Dunaág veszi közre, fűzfák kísérik a partot. A sziget minden évszakban más arcát mutatja .Az évszázadok a királynéi birtokból mára főként üdülő övezeteket és kis falvacskák testvérségét varázsolták. A terület 8 fő településből áll, mint Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Lórév, Makád, Kiskunlacháza, Szigetbecse, Dömsöd, a központ Ráckeve. A csepeli-szigetet HÉV és buszjáratok kötik össze Budapesttel.

A Csepel- sziget a Duna alföldi szakaszának legnagyobb szigete 54 kilométer hosszú, két oldalról a Duna, a Ráckeve-Soroksári Dunaág veszi közre, fűzfák kísérik a partot. A sziget minden évszakban más arcát mutatja .Az évszázadok a királynéi birtokból mára főként üdülő övezeteket és kis falvacskák testvérségét varázsolták. A terület 8 fő településből áll, mint Szigetújfalu, Szigetszentmárton, Lórév, Makád, Kiskunlacháza, Szigetbecse, Dömsöd, a központ Ráckeve. A csepeli-szigetet HÉV és buszjáratok kötik össze Budapesttel.

Országos hírű vásárok vidéke
A Csepel-sziget az Árpádházi-királyok uralkodási ideje alatt királyi vagy királynéi birtok volt a sziget déli kis terület kivételével. A Pesttől délre fekvő, sziget menti területek a középkorban , a nyulak szigeti apácák birtokában voltak majd kérésükre 1449-ben Pest-Pilis-Solt vármegyéhez csatolta Hunyadi János mint kormányzó Buda elfoglalásáig a terület mindvégig megmaradt királyi birtoknak, vagy királynéi jegyajándékként ajándékba adták. A középkorban Ráckeve fejlődésében fontos szerepet játszott a Balkánról, a török elől északabbra húzódó szerb és magyar kereskedők letelepedése, a folyón való kedvező átkelési lehetőség. A Duna mint hajózható víziút, az országos hírű vásárok tették virágzóvá a vidéket. A középkor végére elnéptelenedett falvak közül a végleg elpusztultak sorsára jutott jónéhány település, mint Háros, Lak, Szőlős, Szentmihály, Simonfa, Szentlászló, Szentistván stb.

A sziget birtokosai
A Csepel-sziget magyar földesura 1622-ben Esterházy Pál volt, akinek örökösei 1685-ben Heisler generálisnak adták el itteni birtokaikat. Tőle vásárolta meg a Zentai győző, herceg Savoyai Jenő, aki mint gondoskodó földesúr, kultúrapártoló személyiség, rengeteget tett a vidék felvirágoztatásáért. Új birtokának gyér népességű területeire katolikus németeket hívott, akiknek kedvező feltételeket biztosított a letelepedéshez. Rákóczi 1706. augusztus 17-én kelt felhívásában a Pest-környéki falvak lakosságát kérte, hogy jószágaikkal együtt hagyják el házaikat, ezzel is akadályozva a császári seregek élelmezését. A Savoyai Jenő földesurasága alatt megerősödött városok és falvak fejlődését csak a Duna gyakori áradásai, a kolera és pestis járványok, a tűzvészek tudták időlegesen visszavetni. A herceg halálát követően a birtok örökös hiányában visszaszállt az uralkodóra. Ezt követően a sziget a Habsburg-Lotharingiai-házból származó uralkodók -mint magyar királyok - birtokrésze, amely Ráckevei koronauradalom néven a II. világháború végéig önálló gazdasági egység volt. A királyi birtokon nagy területű erdő, jelentős szántóterület, szőlő és gyümölcsös volt. Ennek művelése, gondozása az itt élők feladatai közé tartozott mint jobbágyi szolgáltatás, egészen 1848-ig.

Ipari körzetből üdülők
A XIX. és a XX. században a településeken élők között erőteljes rétegződés történt. A főváros jelentős építkezései, gyárai, majd később a csepeli ipari munkalehetőségek a sziget településeiről sokakat vonzottak dolgozni. A mezőgazdaságból élők mellett az ipari munkásság is jellemző volt. A II. világháború okozta károk helyreállítása után a terület északi részén található településeken erőteljes iparosítási folyamat zajlott le. A háború előtt épített Dunai Repülőgépgyár, a Csepel Autógyár munkaerő-szükséglete vonzotta az ország más részeiből munkát keresni a fővárosba vagy a környékére érkezőket. Az ipari munkások részére Szigetszentmiklóson külön lakótelepet építettek. A fővároshoz csatolt Csepelen - Weiss Manfréd egykori gyárában - a vaskohászat és gépgyártás központja működött. A Budapestet övező települések fejlődése felerősödött, a fővárosban való letelepedési korlátok az 1960-as évek elejétől a térség lakosságszámát robbanásszerűen megnövelték. A körzet déli településein a mezőgazdaság túlsúlya maradt a jellemző. Az itt élők közül sokan ingáztak a távolabbi ipari üzemek és lakóhelyük között. Ez jellemezte a járások megszűnése, 1983 után két körzetközponttal (Szigetszentmiklós és Ráckeve) kialakított területe. Mára ugyan sokan maradtak, mint őslakosok a falvakban megőrízve a régi korok emlékét, a 70.es, 80-as években egyre többen vásásroltak telket és építettek hétvégi házakat, üdülőket.