Karrier valami más mellett?

De mit tegyen az ember, ha anya, vagy ne agy Isten egyetemista? Ha csak nem író, költő, festő, keramikus, fotós, vagy angol-tanár az illető bajban van. Sajnos Magyarországon a lehetőségek korlátozottak és ezek is kimondottan a képzett munkaerő számára elérhetőek. Persze az Internet előretörésével a nagyobb cégek vigyázó szemeiket a távmunkára vetették.

De mit tegyen az ember, ha anya, vagy ne agy Isten egyetemista? Ha csak nem író, költő, festő, keramikus, fotós, vagy angol-tanár az illető bajban van. Sajnos Magyarországon a lehetőségek korlátozottak és ezek is kimondottan a képzett munkaerő számára elérhetőek. Persze az Internet előretörésével a nagyobb cégek vigyázó szemeiket a távmunkára vetették.

A 80-as évektől kezdve a távmunka a legdinamikusabban fejlődő munkavégzési forma, a Gartner Csoport becslése szerint az ezredfordulón 30 millió amerikai, és összesen 55 millió távmunkás lesz a világon, s a számítógépen végezhető szellemi munka mintegy 80 százaléka ilyen formában fog bonyolódni. Optimista jóslat: reméljük mi is beleesünk a szórásba. Tehát lássuk először az elektronika nyújtotta lehetőségeket.

Teleház-telefalu
A magyar háztartások mintegy 6 százaléka rendelkezik számítógéppel, míg az USA-ban ez az arány 50 százalék, így aztán egyre nagyobb szükség van az országban a telefalu-teleház (Svédországból indult el) program is.

A teleházak (telecentrumok) olyan magas technikai színvonalú számítógépes rendszerekkel, szoftverekkel – Internettel – felszerelt közösségi házak, amelyek nyitva állnak a kistelepülések lakossága előtt, és amelyeket rendszerint társadalmi szervezetek, szponzorok, önkormányzatok finanszíroznak, s pályázatok útján szerzett támogatásokból tartanak fenn. A teleházak az oktatás, információhoz jutás mellett arra is alkalmasak, hogy távmunkában onnan továbbítsák az információt, így azoknak sem elérhetetlen a távmunka, akiknek a saját számítógép vásárlása nehézségekbe ütközik.

A teleházak közösségformáló szerepe sem elhanyagolható: a XX. század végén a falu életében azt a szerepet töltik be, mint a múlt században vagy e század elején a fonók, ahol az asszonyok dolgoztak, ismerkedtek, beszélgettek, tanultak egymástól. A munkahelyi közösség hiánya a teleházakkal kompenzálható, így még szélesebb rétegeknek teszi vonzóbbá ezt a munkavégzési formát. Magyarországon 28 teleház működik, Európában Angliában van a legtöbb: 2-300 körül.

A teleházak a perifériára szorult kistelepüléseken nyújtanak megoldást, erősítik a falusi közösség összetartozását, megakadályozzák a fiatalok elvándorlását, s a fejlődés eddig nem látott távlatait nyitják meg. A teleházak élharcosa az 1997-ben alakult Futuris Rt és az őt támogató Távmunka Koordinációs Közhasznú Társaság, melynek elsődleges célja, hogy összehozza a munkaadókat a munkavállalókkal, tehát egyfajta regisztrációs központként működik.

Elektromos távmunka-lehetőségek hazánkban
Magyarországon a kormányzat nemrég ismerte fel a távmunkában rejlő lehetőségeket, ma még ugyan gyerekcipőben jár ez a munkavégzési forma, azonban óriási jövője van. A távmunka elterjedéséhez hazánkban minden feltétel adott, illetőleg kialakítható. A technikai feltételek közül a távközlés, a digitális telefonközpontok elterjedtek, hazánkban fejlett az informatikai, távközlési infrastruktúra, a számítástechnikai felszereltség a piaci szférában, az állami és a közszférában, illetve a háztartásokban viszont még hagy kívánnivalót maga után. Az oktatás területén elindult az a program (SuliNet), amely azt tűzte ki célul, hogy minden középiskolást, illetve általános iskolai tanulót megismertet az Internettel, illetve a számítógépes tudnivalókkal, így a jövő nemzedéke általános műveltségének már része lesz a számítógépes ismeret is.
Elsősorban adatfeldolgozókként, az e-kereskedelemben és az elektromos-PR-ban tudunk ilyetén elhelyezkedni.

Ki hinné, de a távmunkának is vannak hátrányai:
A távmunka hátrányai között elsőként azt kell megemlíteni, hogy a képzetlen munkaerő alkalmatlan ilyen munkavégzésre, így azok a rétegek maradnak ki belőle, amelyek más munkavégzési formában is a legnehezebben tudnak elhelyezkedni.
A munkavállaló szempontjából a legnagyobb hátrány a munkahelyi közösségek hiányából fakad, bár ez rendszeres kapcsolattartással, esetenkénti bejárással kompenzálható. Sokan úgy érzik, hogy beszűkülnek, az otthoni munka monotonná válik, szakmailag nem jutnak előre (ezt persze megoldja, ha az ember miután gyermeke valamelyest felcseperedett visszatér munkahelyére – innentől kezdve már csak baby-sitter kérdése az egész-, vagy ha belátható időn belül diplomához jut.).

A jogi szabályozatlanság hiánya miatt a munkavállaló munkajogi helyzete bizonytalan, a „távmunka-jogban” sok a megválaszolatlan kérdés. A munkajog egyelőre még nem tartott lépést az új munkavégzési formák kialakulásával, a Munka Törvénykönyve nem szabályoz egy sor olyan kérdést, amely a távmunkával kapcsolatban merül fel.

A munkaadók az ellenőrzés nehézségei, a munkahelyi titoktartás betarthatatlansága miatt tartanak a távmunka bevezetésétől. Az informatika, a telekommunikáció más, új ellenőrzési módszerek bevezetését vonja maga után, az új vezetési stratégiától azonban sok munkáltató még idegenkedik.

Élet az Interneten kívül
Ha minket nem fogott meg a háló adhatunk otthon különórákat is: a dolog felüdülést is hoz gyeses magányból. Ha valamiben jók vagyunk: beszélünk egy nyelvet, tudunk üveget festeni, zongorázni máris találhatunk egy lelkes anyukát, bukott diákot, vagy ráérő feleséget, aki szívesen tanulna tőlünk.

Az is megoldás lehet, ha szintén kisgyermekes barátnőinkkel összeállunk és 3-4-ünk gyerekeire beosztva vigyázunk. Így egy héten több napunk is felszabadulhat és már több olyan munkahely akad, ahol az időnket a munkacsoporton belül közösen osztjuk be: ilyenek az ügyfélszolgálati munkatársak, a diszpécserek, vendéglátósok is.

Forrás: Cégnet