Az öt fázis tanának harmóniája

A kínai gondolkodás másképpen látja és értelmezi a világ eseményeit, mint a nyugatiak. Aki ezt megérti, az egész világ működését egérti.

…”Ahhoz, hogy összehúzódj, Előbb ki kell tágulnod,
Ahhoz, hogy elgyöngülhhess, Előbb meg kell erősödnöd,
Ahhoz, hogy összeomolj, Előbb fel kell épülnöd,
Ahhoz hogy kapj valamit, Előbb adnod kell …”
Írja Az Út és erény könyve Weöres Sándor fordításában.


A Jin-Jang elve – bár a jelkép egyre elcsépeltebbé és értelemszegényebbé válik a túlzott és értelmetlen használattól – magyarázza, hogy a kínai gondolkodás másképpen látja és értelmezi a világ eseményeit, mint a nyugatiak.

A kínai gondolkodásban
Az öt fázis tana a makro-és mikrokozmosz jelenségeit sajátos, kínai-keleti közelítésben, de igen szemléletesen magyarázza. Ezt a magyarázat rendszert használja
  1. a taoista filozófia,
  2. a tradicionális kínai orvoslás, valamint
  3. a kínai asztrológia rendszere is.
A Kínai bölcsek – így az asztrológiában járatosak - szerint a Fémből nyerjük a Vizet, a Vízből a Fát, a Fából a Tüzet, a Tűzből a Földet, a Földből a Fémet.
Az elemek szoros összefüggést mutatnak egymással, erősítik és gyengítik egymást, valamint uralkodnak is egymáson. A Fémen uralkodik a Tűz, a Tűzön uralkodik a Víz, rajta a Föld, a Földön a Fa, s végül a Fán a Fém. Mindegyik egyformán erős, mert csak így vannak harmóniában, s elemeik befolyással vannak az ember életére.
Fontos, hogy a Kínai szemléletmód szerint nem válik élesen külön a gyógyászat, a filozófia, az asztrológia, vagy éppen a feng-shui tanításai. Szerves egységüket az élet minden területén alkalmazzák, és minden területen igaznak bizonyul az öt fázis tana.