Jom Kipur: az Engesztelés napja

A zsidó iskolákban minden gyerek tudja, mit jelent az Engesztelés napja. Minthogy sok nem zsidó tanár tanít, ők meglepődnek, amikor az egyébként szokásosan találékony és vásott gyerek odamegy hozzájuk, és átöleli őket: ne haragudj rám, hogy eddig rosszalkodtam. A tanár kimereszti a szemét: talán emlékszik a gyerek, hogy banánhéj volt a szék alatt? Pedig a tanár úgy képzelte, hogy nem viselkedett feltűnően. Aztán meglátja, hogy mások is bocsánatot kérnek egymástól.

A zsidó iskolákban minden gyerek tudja, mit jelent az Engesztelés napja. Minthogy sok nem zsidó tanár tanít, ők meglepődnek, amikor az egyébként szokásosan találékony és vásott gyerek odamegy hozzájuk, és átöleli őket: ne haragudj rám, hogy eddig rosszalkodtam. A tanár kimereszti a szemét: talán emlékszik a gyerek, hogy banánhéj volt a szék alatt? Pedig a tanár úgy képzelte, hogy nem viselkedett feltűnően. Aztán meglátja, hogy mások is bocsánatot kérnek egymástól.

Ha kinyitjuk a Bibliát, Mózes Harmadik Könyvében olvashatjuk:
„Ennek a hónapnak a tizedike az engesztelés napja... Ne végezzetek ezen a napon semmiféle munkát, mert az engesztelés napja ez...! Örök rendelkezés legyen ez nemzedékről nemzedékre minden lakóhelyeteken! A teljes nyugalom napja legyen ez nektek, tartóztassátok meg magatokat! A hónap kilencedikének estéjén, estétől estéig pihenjetek nyugalmatok napján!"
A zsidó naptár szerint Tisri hónap – szeptember – az év kezdete. Ros Hásána az első nap, Jom Kipur böjt napja.

Böjt – a közösségben láthatóan, otthonunkban becsület kérdése
A böjtölés a kilencedik napon kezdődik, tehát a Jom Kipur-i böjtöt napnyugta előtt kell elkezdeni, amikor még világos van, és a következő napon estig kell folytatni. Az „este" azonban nem napnyugtakor kezdődik, hanem kicsit később, amikor már feltűnnek a csillagok. A pontos idő a földrajzi helyzettől függ, és a zsinagógai naptárban szerepel.


A Jom Kipur előtti napon fel kell készülni a böjtre. Mert tizenkét éves kortól, a Bár Micvától ezen a napon böjtölni kell. Kilencéves koruktól fokozatosan egyre hosszabb ideig böjtölhetnek. A lányok tizenkét, a fiúk tizenhárom éves koruktól kezdve felnőtt módra böjtöljenek.
A tizenhárom éven felüliekkel ilyenkor azért nehéz az iskolában, mert egész nap éhesek. Így a késő délutáni, böjt előtti étkezés ünnepi lakoma legyen. Persze nem kell agyonennünk magunkat, vagy olyasmit fogyasztani, ami szomjúságot okoz, mert ez még nehezebbé tenné a böjtölést. Izraelben nagy vacsorát tartanak, aztán másnap estig nem „illik” enni. Persze, mindig az a kérdés, hogyan tartjuk meg a szabályokat saját otthonunkban.

Feloldozás
Jom Kipurkor addig nem kaphatunk feloldozást az embertársaink ellen elkövetett bűnök alól, míg a sértett meg nem bocsátott, legkésőbb ezen a napon meg kell békítenünk, akit megbántottunk, és bocsánatot kell kérnünk. Mindegy, hogy anyagi kárt okoztunk-e neki, vagy szóban sértettük-e meg. Isten nem bocsát meg addig, amíg embertársunk meg nem bocsátott.
Akitől bocsánatot kérnek, annak kötelessége teljes szívéből feloldozást adni. Ha makacsul elzárkódik a kibékülés elől, bűnt követ el. Így hát nincs a közösségben rossz ember, mert ha már feloldoztuk, kár lenne felemlegetni az előzőleg elkövetett hibákat.

Az esti istentisztelet előtt a zsinagógában adakoznunk kell a vallási és jóléti intézmények számára. A zsinagógába indulás előtt az apa meg szokta áldani gyermekeit.

Szombaton azonban tilos böjtölni, mert ez levon a nap gyönyörűségéből. De ha Jom Kipur esik szombatra, meg kell tartani a böjtöt és a „megtartóztatást". Néhányan azzal magyarázzák ezt, hogy az engesztelésért tartott böjt nem zárja ki a szombati gyönyörűséget. Mások egyszerűen úgy tekintik, hogy Jom Kipur előírásai előbbre valók, s ezt arra a tényre alapozzák, hogy a napot „szombatok szombatjának" is hívják. Az összes egyéb böjtöt, ha szombatra esnék, vagy előbbre hozzák péntekre, vagy vasárnapra halasztják.

Ne pancsolgass Jom Kipurkor!

Tilalmas a mosdás, ha az élvezetért teszik, vagy azért, hogy a tisztaság okozta kellemes közérzetet élvezzék. Szabad azonban szennyet eltávolítani, a reggeli fölkeléskor mosdani vagy a testi szükségletek kielégítése után, mint rendesen, kezet mosni.
Ne hordjunk ezen a napon bőrcipőt, csak akkor, ha betegségünkben nem tehetünk mást.Betegség, terhesség, gyermekágy
A Jom Kipur-i böjtöt csak életveszélyes betegség esetén szabad megtörni. A beteg kifejezett kívánsága vagy az orvosok véleménye egyértelmű felmentést ad, de ilyen esetben ajánlatos rabbitól is tanácsot kérni.
A szülő asszony attól a pillanattól kezdve, hogy a szülési görcsök elkezdődnek, a gyermekágyas anya pedig a szülés utáni első három napon egyáltalán nem böjtölhet, akkor sem, ha szeretne. A harmadik és a hetedik nap között sem köteles böjtölni, de megteheti, ha akarja, viszont tilos megtörnie a böjtöt.

A kapuk bezárása
A Jom Kipurt köszöntő istentisztelet neve Kol Nidre, „minden fogadalom" az ima nevéről, amelyet ekkor imádkozunk el. A másnapi, befejező istentisztelet „a kapuk bezárása”. Az éjszakát kivéve az egész időt imádkozással kell tölteni.

Jom Kipurkor szokás fehéret: fehér vászonruhát, fehér sapkát viselni. Ez a hagyomány arra szolgál, hogy emlékeztessen a fehér halotti ruhára. A fehér a tisztaság jelképe, és a prófétai ígéreté is: „Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok...” (Ézsaiás )

Jom Kipur befejezését egyetlen, hosszú sófárhang jelzi. Ez jelképezi a Sínai-hegyi kinyilatkoztatás végét: „...ha a kürt hosszan zeng..." A régi idők Jom Kipur-i sófárfúvását is idézi.Jom Kipur után kezdünk készülni a négy nappal később kezdődő Szukot ünnepére, amikorra sátrat kell építenünk, és sátorba költözünk, ott élünk, amint őseink tették egykoron.

Dobosy Ildikó

Képek forrása: piqs.de
Vosch: Wie die Orgelpfeifen
Louise: Solo Flight