Dívali lámpásai: a tudásból fakadó bőség

Dívali, a mécsesfüzér, fények sora - mondja a szanszkrit - a bőség, a gyarapodás, a fény, a tudat tisztaságának ünnepe. Dívali vagy Dípávali e meghitt ünnepén Isten inkarnációjának, az Úr Rámacsandrának győzelmét ünneplik a hívek Rávana démon felett valamint azt követő hazatérését. Dívali a hindu újesztendő napja is egyben. Indiában és most már szerte a világon fények sokaságát gyújtják ebben az időszakban, ahogy egykor Rámacsandra útját is kirakták az emberek, hogy mielőbb hazataláljon Ajódhjába. A hagyomány ma is él, mindenki részt vállalhat a Fény hazatérésében, a sötétség feletti győzelemben, s elérheti, hogy bőség és boldogság lépjen be az otthonába.

A bölcsek tanúsága szerint a természeti évkör legkedvezőbb hónapja Kártikka hava. Ez az időszak, amely október és november egy-egy részét öleli fel, éppen akkor kezdődik, amikor a Nap belép a Skorpió csillagjegybe. A hagyomány szerint ilyenkor minden lemondás ezerszeres erővel bír, ezért, ha egész hónapon át valamilyen különleges fogadalmat tartunk, lángot és illatos füstölőket ajánlunk, nagy kegyben lehet részünk. Ekkor a hívek minden este összegyűlnek a templomban és az Úr egy különleges, kisgyermekkori formájának ajánlanak lámpásokat, s a Róla szóló énekeket zengik. Kártikka jeles napjai a Govardhana-hegy ünneplése, amikor is több tonna finom édességet ajánlanak fel a hívek, illetve Kártikka csúcspontja, maga Dípávalí, a Fény Ünnepe.
 

A Fény Ünnepén az Úr Rámacsandra hazatérésére emlékeznek, aki számára, 14 esztendős száműzetését követően, mécsesfüzérek hosszú sorával világították ki a hazavezető utat. A szép hagyományt megtartva, Indiában ma is mécsesek millióit gyújtják Dívali estéjén, csodaszép alakzatokat megvilágítva, falvakat és városokat összekötve, hogy a Fény, vagyis Maga Isten járását övezzék a felajánlott pilácsokkal. A hívők jól tudják azonban, hogy e szép szimbólum mögött valójában nem is a támogatásra sosem szoruló Úr utazását segítik, hanem - sokkal inkább - részt vesznek az istenszeretet folyamatában. A lelkek e folyamattal a saját maguk útját világítják meg a hit ösvényén, az Istenhez vezető ösvényen.
 

Az indiai néphagyományban Dívali időszaka a szerencse ideje is. Az emberek a fénnyel, lámpással igyekeznek a jószerencsét is becsalogatni otthonukba, az Úr hitvesét. Az Úr örök társa, Laksmídeví ugyanis, a bőség, a jólét és a gazdagság határtalan tárháza. Ám a ragyogó hölgy csak ott lakozik, ahol hites férje él! Az élet és Nap fényét ezért a szelek elől a kunyhókba viszik, az áldozati lánggal meggyújtják a tudás, az értelem, és vallásosság világosságát, a tiszta szándéknak és jóságos gondolatoknak pedig jólét lesz a jussa. Eképpen hatja át a vallás a mindennapokat, és a helyes életvitelen nyugvó hétköznapokból így születik meg a vágyott bőség.
 
A hinduk ezt az időszakot a legszebbnek és legeredményesebbnek írják le, s a sok varázslatos ünnep között Dívalit az újesztendő kezdeteként tartják számon. Búcsút intenek a múltnak, a jól-rosszul megtörténtnek, s bizakodással fordulnak a jövő felé. Azok, akik az Úron függnek, jól tudják, számukra nem terhes ez a múlt, s nincs félnivalójuk az elkövetkezendőktől. Számukra a Fény nem csak a Földet éltető energia, hanem az elme és a világ sötét zugait beragyogó erő. Olyan tudás, amely visszaterel minket a mécsesekkel világított ösvényre, a helyes, isten-közeli útra, amely megajándékoz azzal a megértéssel és belátással, amely a békés, és a másoknak nem ártó életvitelhez szükséges.
 

 

Dívali szikrázó ünnepélye az előző év méltó lezárása lehet, és az új, dicső kezdete. Ezekkel a sorokkal invitáljuk egy közös, meghitt ünneplésre, Dívali lángjának átadására.
 
www.divali.hu