A Nyilas jegyűek szerencsekövei

November 23-tól december 21-ig tart a Nyilas hava. Ez a jegy mélyen magában hordozza a nagyvonalúságot, a nyitottságot, az elevenséget, a mozgékonyságot, a jóindulatot, az életörömöt, a kíváncsiságot, a lelkesedést, az idealizmust, a szabadságvágyat és a bölcsességet. Kozmikus feladata, hogy megtanuljon ne csak hatalmas távlatokban gondolkozni, amihez megvan minden adottsága, hanem oda kell tudnia figyelni az apró részletek fontosságára is. Milyen ásványok segíthetnek nekik ebben?

A Nyilas is a kettős jegyek közé tartozik
Ingadozik a bőség élvezete és a túlzások között. Természetes módon élvezi és szereti az életörömöket. Állandó optimizmusa átterjed a környezetére, a barátaira és az ismerőseire is. Számára nem kérdés az újjászületés, akár tudatosan, akár tudattalanul, de szeretné megtapasztalni a magasabb szellemi világokat. Hajlamos a problémákról tudomást sem venni, ami óvatlanná és felelőtlenné teszi őt. Nehezen viseli el a keretek közé zártságot, hiszen szerinte mindig és minden változik, minden megérett már a változásra és a változtatásra. Számára az igazság nem törvényt, hanem sokkal inkább egy belső igazságot jelent. Megpróbál olyan világot teremteni magában és maga körül, ahol boldogan és szeretetben fejlődhet ő is, és a környezetében élők is.

Minden feladatot elvállal, mindenkin segít és mindenkinek igyekszik a kedvében járni és megbocsátani, ha az nem bántja az elképzeléseit és az elveit, mert azokból sohasem enged! Hajlamos annyira belefeledkezni a nagyszabású terveibe, ötleteibe, céljai megvalósításába, hogy a kulcsfontosságú részleteken átrohan, átszalad és jelentőségükről megfeledkezik. Az apró dolgok és részletek ingerlik és ezek miatt olykor türelmetlenné és frusztrálttá válik. Meg kell tanulnia lecsillapítani belső feszültségét, a mélységeiben lobogó, mindent felemésztő tüzet, hiszen az mindent tönkre tehet.

Számára a legnagyobb feladatot a megfelelő mérték megválasztása jelenti, az hogy ne hagyja magát elcsábulni, el a felszíni semmitmondás, a talmi csillogás felé, hanem át tudjon látni az anyagon, a múlandón és mögé tudjon nézni azoknak a dolgoknak, amik körül veszik és benne munkálkodnak.

A Nyilas – jegyűek elsődleges ásványai a turmalinok, mokait (moki) jáspis, malachit és labradorit.

Akár a női, akár a férfi nem képviselőiről legyen is szó, mindkét félnek határozottan szüksége van ezek közül bármelyikre vagy akár mindegyikre, hogy természetes aspektusait, egészséges lelki-szellemi képességeit, kvalitásait, kibontakoztathassa, érdemeit és erényeit megmutathassa, megélhesse, kifejleszthesse és továbbadhassa.

Milyen kristályokra, ásványokra is van szükségük az érzelmi biztonság, a tűz elemmel való harmonikus kapcsolódás és működés eléréséhez, valamint az égi-földi erők kiegyenlítéséhez és erősítéséhez?

A Nyilas hölgyek szerencsekövei:

A Nyilas urak szerencse kövei:


A felsorolt ásványokat és kristályokat a nap bármely szakában hordhatjuk magunknál, akár éjjel – nappal. A férfiak a marokköveket akár a zsebükben, akár egy kisebb bőr szütyőben, a nyakukban is viselhetik, esetleg egy átfúrt medálként egy bőrszálon is megfelelő megoldás lehet, és ez még az ing alatt sem látszik. A hölgyek pedig nyakláncként, karkötőként, fülbevalóként is hordhatják, akár egymással kombinálva is. Éjjel pedig érdemes a párnánk alá helyezni őket, hogy a rendszeres használat során ki tudják fejteni a csodálatos hatásukat nálunk.

Minden kedves Nyilas-jegyű Olvasómnak, Ismerőseimnek és Barátaimnak ezúton is üzenem, hogy az Ég, áldásával és végtelen kegyelmével és szeretetével oltalmaz Benneteket is, hiszen a Fény Születésének havában járunk, megélve és megtapasztalva nap, mint nap, az ebben az időszakban rejlő csodákat, jeleket és égi adományokat!
A kristályok értünk vannak!

Természetesen a Nyilas hölgyeknek és uraknak ajánlott ásványait bárki más is használhatja és alkalmazhatja, bárhol és bármikor, ha úgy érzi, hogy (akár ebben az időszakban) ezekre van most szüksége, vagy ezeket a fizikai - lelki-szellemi potenciálokat szeretné tisztítani, erősíteni vagy fejleszteni önmagában.

Bízzunk bennük, engedjük, hogy segítsenek nekünk és vezessenek minket, nem fogjuk megbánni!

A kiválasztásnál mindig hagyatkozzunk a saját megérzéseinkre, intuícióinkra és ne könyvek alapján döntsük el, hogy mi lenne a jó nekünk, hanem érezzük meg egyszerűen és engedjük, hogy megszólítsanak minket. Mindig szólnak hozzánk, mindig jeleznek felénk. Az, amin először megakad a pillantásunk, akár egy név, akár egy kép és ahová odakapjuk a fejünket, az mindig jelzés értékű! Azzal van valami dolgunk! Ne menjünk el mellette!


Laczkó-Száraz Júlia
Web: www.larimarkristalykapu.hu