Március 15-e üzenete

Március 15-e, az egyik legpozitívabb nemzeti ünnepünk megünneplésébe szinte mindig az elégedetlenség, a széthúzás és a szokásos magyar önsajnálat disszonáns hangjai vegyültek. Sokan érzik, hogy itt lenne az idő elengedni a régi sérelmeket és új alapokra helyezni a magyar önbecsülésünket. Az ünnep alkalmat kínál az elengedéshez, megbocsátáshoz, az újrakezdéshez - és nem utolsósorban az összefogás gyakorlásához.

A magyar történelem vérzivataros évszázadai, ahogy előszeretettel emlegetjük mi magunk is, kiváló alapot adnak arra, hogy önmagunkat elítéljük, és a jelenlegi állapotok is nagy mértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyzetünket borúsan lássuk, amiből nincs kiút. Régóta érezzük, hogy a széthúzás, egymás becsmérlése és megítélése, az örökös elégedetlenkedés, panaszkodás és borúlátás az, amivel jelentősen rontjuk a saját sorsunkat is. Mégis, mintha nem tudnánk kitörni ebből az ördögi körből – mivel a megoldást kívül, másokban keressük, nem pedig önmagunkban.

Szellemi szinten ennek mélyén az önbecsülésünk hiánya rejlik, a saját magyar szellemi és földi örökségünk semmibe vétele, ami a földjeink, nemzeti vagyonunk, adottságaink elkótyavetyélésében és gondatlan kezelésében mutatkozik meg. Büszkék vagyunk-e a magyar földre, a magyar zöldségre, gyümölcsre, a magyar vendégszeretetre, az ország spirituális örökségére, a magyar szellemi hagyományokra? Éljük-e a mindennapjainkban, használjuk-e a szellemi, lelki és materiális kincseinket?

Az az ember, aki büszke a saját képességeire, önmagára és tisztában van az értékeivel, tudja, honnan jön és hová tart, kevésbé manipulálható, mint aki alulértékelve önmagát folyamatos rettegésben éli az életét. Mindez nemzeti, kollektív szinten is értelmezhető és kulcsot ad ahhoz a változáshoz, amire mindannyian vágyunk. Március 15-e kérdése tehát az, hogy elkezdjük-e végre önmagunkat szeretni, tisztelni és becsülni? Ha ez megtörténik, az már alapot adhat azokhoz a változásokhoz, amire mindannyian vágyunk.


A mai nap szellemi üzenete: az újrakezdés, a tavaszi megújulás és a lendület.


A nemzeti ünnep remek alkalmat ad egy gondolatébresztő lelkiállapotra. Ennek jegyében változtathatunk a régi, rossz beidegződéseken, negatív sémákon. „Forradalmat” jelölhet a képlet, de ez egy szelíd forradalom, ami lelki szinten zajlik. Jegyében változtathatunk a hozzáállásunkon, elhagyhatjuk a fásultságot, rosszkedvet, az alacsony önértékelést. Az ünnep arra bátorít, hogy vegyünk erőt magunkon és egyszerűen csak tegyük a dolgunkat a hétköznapok során, derűsen, jókedvűen, még akkor is, ha rengeteg teher hárul ránk.

[kapcsolodo_cikkek] 

Az elfogadás kiemelt szerepet kap a magyarok életében. Nagy léptékben ez a nemzet sorsát is jelöli, kicsiben pedig arra ösztönöz, hogy fogadjuk el, amit nem tudunk megváltoztatni az életünkben. Fontos, hogy a meglévő alapokra építsünk fel valami újat, de ezt ne erőszakosan tegyük, hanem inkább kedvességgel, jókedvvel és nagyvonalúsággal, önmagunk és mások iránt.

Március 15. üzenete:
a megújulás az egyének szintjén kezdődik - így jöhet létre a változás a nemzet szintjén is. A mostani nehéz időkben az összefogás mindennél fontosabb, egymás nélkül nem jutunk előrébb!