Versenyhelyzetek kisgyermekkorban

Szülőként mindannyian arra vágyunk, hogy gyermekünk stabil értékrenddel, erős önbizalommal, megfelelő önértékeléssel rendelkező és önmagát leginkább kibontakoztató, sikeres felnőtté váljon. Már egészen kicsi; óvodás korban versenyhelyzetekbe állítjuk Őket, és olyan szituációkat teremtünk számukra, melyekben gyakorolhatják az önérvényesítés, a magabiztosság, a bátorság, valamint a célorientáltság készségeit és képességeit.

Valóban elősegíti az önbizalom építését a versenyhelyzet?

A 6 év alatti kisgyermekek lelki, szociális, valamint pszichoszociális fejlődésében központi szerepet játszik a stabilitás és a biztonság érzése. Az otthon melege és szerető környezete, valamint a versenyhelyzetekkel szöges ellentétben álló maximális elfogadás megtapasztalása.
Az édesanya és az édesapa akkor teheti a legtöbbet ebben a korban gyermeke sikerességének, valamint tehetségének előhívása érdekében, ha támogatják és biztatják Őt az újabb és újabb dolgok kipróbálásában, valamint próbálkozásait folyamatos megerősítésekkel segítik.

Nem az az elsődleges szempont, hogy gyermekünk korosztályához képest már tudnia kell öt ujjal rendelkező, szabályos emberalakot rajzolni, vagy 20 képet memorizálni, hanem a saját magához mérten elért fejlődésében kell Őt megerősíteni.

A gyermek ebben a korban még rendelkezik a megfelelő kíváncsisággal és érdeklődéssel. Felfedezőként éli meg a világot, és benne önmagát is. Folyamatosan figyeli külső környezetét, melyekből tudást és tapasztalást merít, valamint szüntelenül vizsgálja saját helyét a külvilágban. Ahhoz, hogy önmagát objektívan tudja elhelyezni a környezetében, és megtalálja helyét az Őt körülvevő közösségekben, a felnőttek támogatására és iránymutatására van szüksége.

Azonban ez a támogatás és iránymutatás a belső erősségek, erények és értékek feltárására kell, hogy összpontosuljon, nem pedig a másokkal való összehasonlításra, és az elvárások előterjesztésére.


 
A „Soha nem lesz így belőled semmi” „Nézd meg, csak neked nem sikerült, mindenki más tudta” „Mindig Te vagy az első, aki kiesik!” mondatok végérvényes sebeket és sérüléseket ejtenek a gyermek lelkében. Ezek a lelki sérülések a későbbi életszakaszokban megjelenő versenyszituációkban tudat alatt visszaköszönnek, mivel a gyermek ott és akkor született vesztesnek könyveli el magát másokkal szemben.

A kisgyermekkor felnőttek által teremtett mesterséges versenyhelyzetei hasznosak lehetnek, de csak akkor, ha szem előtt tartjuk az ebben a korban a fejlődés szempontjából legfontosabb eszközök használatát, vagyis az együttműködésnek az erősítését, valamint az adott negatív szituáció pozitívvá való átalakulásának reményét.

A remény fenntartása a dolgok jó irányba történő változására a gyermek személyiségfejlődésében kiemelkedő szerepet játszik, és a bizalom, majd az önbizalom kialakulásának alapja.

Mindezt úgy tudjuk a játékokban a leghatékonyabban elősegíteni, ha például egy kiesős játékba behozunk egy, a kiesés feloldását eredményező szabályt. Pl. a kidobósnál, a kidobott játékos egy másik társa által való megérintésétől újra a játékba kerülhet.

Ebben az életkorban a versenyhelyzetek megtapasztalása arra kell, hogy irányuljon, hogy a jót, és a jóra való szándékot erősítse meg a gyermekben, valamint a másokkal való kooperációnak a hosszabb távra előremutató pozitív hatásait, nem pedig a másoknak, mint ellenségeknek, vagy ellenfelek való megjelenítésére.

Nagyon fontos, hogy az óvodás korú gyermekek mindennapi életébe helyezzük be akár az óvodában, akár otthon a képzelet fejlesztését, különböző szituációknak, akár a versenyszituációknak a képzeletben való eljátszását. A fantázia a legerősebb kognitív és emocionális eszköz ebben a korban, mivel a kisgyermekek azzal a karakterrel azonosulnak a leginkább, akit el tudnak képzelni, akár a mesékben, akár önmagukban.

Kép forrás: 123rf.com