Zeneterápia- Jin és Jang

Mindenki számára ismert a kínai dualista filozófia alapját adó Jin és Jang motívum. A teljes univerzumot átfogja, az élet minden területén tetten érhető.

Mindenki számára ismert a kínai dualista filozófia alapját adó Jin és Jang motívum. A teljes univerzumot átfogja, az élet minden területén tetten érhető. A több ezer éves kínai gyógyászat alapjait képezi a kettősség ismerete, betegségek, lelki állapotok, szervek, meridiánok csoportosítása Jin illetve Jang tulajdonságaik alapján.

Ezek után nem lehet meglepő, hogy a zenében is felfedezhető a világnak ez a kettőssége. Előző cikkeinkben utaltunk már arra, hogy a zenei alaptörvények tökéletesen megfeleltethetőek a szervezet ritmusainak (Zeneterápia-másképpen 3.).

Ez is természetesen ellentétekben mutatkozik meg, akárcsak a Jin-Jang elmélet. A zenei alaptörvényeket is csoportosíthatjuk a dualista filozófia alapján. A Jin póluson találjuk a rendezettséget adó Metrikát és Harmóniát (melyek megfelelnek a lassú testi ritmusoknak, pl.: anyagcsere), míg a Jang pólust a kötetlen mozgást biztosító Melodika és Agogika (testünkben ilyenek az idegrendszer gyors ritmusai) alkotják. A terápiás szempontból használható zene ezt a négy alapfogalmat közel egyenlő arányban tartalmazza, hogy mindkét ritmikus oldalt egyaránt megdolgoztassa, létrehozva ezáltal az egyensúlyt.

A négy zenei alapfogalom jelentése röviden:
Metrika: a ritmikának az ütemmel, és annak magasabb egységekké történő összeállításával foglalkozó része
Harmónia: arányosan, szabályosan megszólaló hangok által keltett zenei élmény.
Melodika: dallamképzés-tan
Agogika: az egyes hangok finom, az előadóművész egyéni képességeitől függő értékváltozásainak (gyorsulás, lassítás, értékmegnyújtás) tana.

Léteznek külön zenekompozíciók, melyek erősíteni képesek az egyes állapotokat. Amennyiben valaki túlzottan Jin vagy Jang állapotba kerül (ezek megállapítása kínai gyógyászatban jártas szakorvos, természetgyógyász feladata), akkor meglehetősen jó eredményeket érhetünk el 15-20 perc, polarizáló (Jin, vagy Jang hatású) zene hallgatásával. A Jin-Jang elmélet szerint megválasztott zenéknél fontos megfigyelni az illető pillanatnyi állapotát a kezelés előtt. A teljesség igénye nélkül (részletesebb információk a szakkönyvekből nyerhetők).

Jin állapot jelei: petyhüdt végtagok, fehér, sápadt bőr, beesett szemek, levertség, alacsony vérnyomás (további vizsgálatot igényel esetenként) depresszív hangulat.


Jang állapot jelei: hiper-aktív végtagok, egész megjelenése mozgékonyabb, kivörösödött arcbőr, magas vérnyomás, erős hang, inkább túlfűtött, mániákus hangulat.
Miután megbizonyosodtunk az illető állapotáról, kiválaszthatjuk az adott zenét. Kezdetben érdemes szakemberek által összeállított kompozíciót alkalmazni, amíg nem érezzük magunkat biztosnak a zene meghatározásában.

A Jin zene jellemzői a monoton, sokszor ismétlődő hangelemek, kevés hangszer harmonikus hangzása. Célja a „kilengő állapot lecsendesítése“. Ezért az egész mű egy kis amplitúdójú hullámként jellemezhető, amely mentes minden hirtelen hangzástól, akkordtól, benne jól kiszámíthatóan váltakoznak az egyes hangszerek által adott alapritmusok. Ugyanakkor a jó Jinizáló zene ismérve, hogy az egyes hangszerek élesen nem válnak el egymástól.
A Jang zene jellemzői alapvetően az ellentéte a fent ismertetett Jinnek. Röviden: erős, jól elkülöníthető hangszerek, főként gyorsan változó, egyre fokozódó ritmusban játszott, néha diszharmónikus akkordok. Lényege a meglepetésszerű hangeffektusok alkalmazása. Célja az „egykedvűségből való felrázás“. Megjegyzendő, hogy ezek a feltételek nem minden zenére teljesülnek, ettől eltekintve kiváló hatásúak lehetnek.

A Jin és Jang állapotok kihangsúlyozására ma nagyon sok zenemű van forgalomban többé-kevésbé elérhető helyeken. Megemlíthetjük a Chinese Shanghai Orchestra műveit, amelyek a tradicionális kínai medicina alapjaira épültek és eredeti hangszereken megszólaltatott műveket tartalmaznak. Ezen felül ide sorolható Tacoa és Lin Fu Chan kínai művészek kompozíciói is.

A yin és yang zenék illetve egyéb meditációs célokat szolgáló művek bemutatására elindítottuk internetes zeneszobánkat a www.harmoniasziget.hu honlapon. Folyamatosan bővülő gyűjteményünkhöz kellemes böngészést kívánunk.

Válasszon ki otthoni zenegyűjteménye közül két művet a következő kis kísérlethez. Az egyik mindenképpen klasszikus zenemű, lehetőleg nagyzenekari kompozíció legyen (pl. operanyitány, szimfónia) míg a másik könnyűzenei mű. Ez utóbbinál tökéletesen megfelel a rock, pop, rap, sőt heavy-metal zene is, ízlésnek megfelelően. Miután kiválasztotta a zenedarabot, figyelmes, többszöri meghallgatás után próbálja azonosítani az itt említett alapfogalmakat. Hasonlítsa össze a komoly és könnyűzene estében melyik, milyen arányban szerepel. Ez a kis elemzés ún. objektív munka, tehát független attól, Önnek tetszik e az adott zene.
Szigeti Csaba
agykutató, egyetemi tanársegéd
Harmónia sziget