Aids kezelésre szolgáló új készítmény

Az írországi (Cork) központú Tibotec Pharmaceuticals innovatív gyógyszergyártó vállalat elsősorban olyan új infektológiai gyógyszerek kifejlesztésével foglalkozik,

AIDS kezelésre szolgáló új készítmény forgalmazási engedélyéért folyamodott a Tibotec az Európai Gyógyszerügyi Hatósághoz

Az írországi (Cork) központú Tibotec Pharmaceuticals innovatív gyógyszergyártó vállalat elsősorban olyan új infektológiai gyógyszerek kifejlesztésével foglalkozik, melyek iránt világszerte igen nagy kereslet mutatkozik. Főbb kutatási területei az AIDS-, illetve a tuberkolózis.

Európában, így hazánkban is a Tibotecet a Janssen-Cilag képviseli, mely több terápiás területen, így pl. a szkizofrénia, a hematologia és a fájdalomcsillapítás területén úttörő készítményeivel Magyarrországon is jelen van.

Mindkét vállalat a Johnson & Johnson konszern tagja. A Tibotec Pharmaceuticals 2006. január 11-én jelentette be, hogy TMC114 jelzésű, tünetekkel járó HIV fertőzés kezelésére szolgáló, ún. proteáz-inhibitor készítményének forgalomba hozatali engedélyéért folyamodott az Európai Gyógyszerügyi Hivatalhoz (EMEA). Hasonló kérelmet nyújtott be a cég az Egyesült Államok Élelmiszer és Gyógyszerügyi Hatóságához 2005 decemberében.

A kérelmeket a gyártó a nagy betegszámon végzett (II. fázisú) POWER elnevezésű klinikai vizsgálatokra alapozta. A POWER II. Vizsgálat eredményeit 2005 decemberében ismertették az ICAAC (45th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy) kongresszuson Washingtonban.

A vizsgálatban a hagyományos terápiával kezelt betegeket hasonlították össze a TMC114-et kapottakkal, és a betegek több mint 60%-ánál a vírusszám jelentős csökkenését sikerült elérni. A jelenleg használt kezelések esetén a legnagyobb problémát a virus gyors mutációja miatt kialakult gyógyszer-rezisztencia, valamint a súlyos, gyakran életveszélyes mellékhatások jelentik.

Az eredmények alapján valószínűsíthető, hogy az új gyógyszer esélyt nyújthat azoknak a betegeknek is, akiknél a rezisztencia vagy a súlyos mellékhatások kialakulása miatt a hagyományos kezelést meg kellett szakítani. Az eddigi gyakorlat alapján az európai forgalomba hozatali engedély megadásától számítva kb. egy éven belülkerülhet a készítmény hazánkban is forgalomba. A HIV/AIDS kezelésére szolgáló készítmények finanszírozása külön keretből történik a kezelésben részesülő mintegy 400 beteg számára. Becslések szerint jelenleg mintegy 2000 HIV-fertőzött lehet Magyarországon, ami európai összehasonlításban is igen kedvező arány.

A cég jelenleg egyedülállóan kiterjedt programot folytat: számos országban a más kezelésre nem reagáló betegek ingyen juthatnak hozzá a készítményhez. A program kapcsán világszerte 50 ország 600 gyógyító intézményében juthatnak hozzá a betegek az életet meghosszabbító kezeléshez.