A Mennyei Prófécia Felismerései
Címlap / Ezotéria / A Mennyei Prófécia Felismerései

A Mennyei Prófécia Felismerései

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2020-09-26

A Mennyei Prófécia és a hozzá kötődő sorozat (Redfield, az amerikai szerző munkája) hatalmas olvasói tábort vonzott és vonz magához egészen eddig a pillanatig. Ez nem pusztán könyvsorozat, hanem egy egészen új minőségű életszemlélet kulcsa. Összefoglalónk a karácsonyi könyvpiacon nívós ajándékot keresők számára is eligazodást nyújt. 

 

Rendezvénynaptár
A Mennyei Prófécia és a hozzá kötődő sorozat (Redfield, az amerikai szerző munkája) hatalmas olvasói tábort vonzott és vonz magához egészen eddig a pillanatig. Ez nem pusztán könyvsorozat, hanem egy egészen új minőségű életszemlélet kulcsa. Összefoglalónk a karácsonyi könyvpiacon nívós ajándékot keresők számára is eligazodást nyújt.

I.Felismerés: A kritikus tömeg
Újfajta tudatosodás megy végbe az emberi kultúrában. Ezt az ébredést az hozza létre, hogy eléri a kritikus tömeget azoknak az embereknek a száma, akik életüket spirituális kibontakozásnak tekintik- olyan utazásnak, amelyben rejtélyes véletlenek az útjelzők.

II.Felismerés: A tág jelen
Ez az eszmélés új, teljesebb világszemléletet jelent, amely átveszi az öt évszázada uralkodó, világias, a túlélésre és kényelemre berendezkedett életrend helyét. A technika fejlődésének korszaka fontos lépcsőfok volt ugyan, de a véletlenek tudatosításával nyitottá válunk az emberi élet igazi céljának, az univerzum jellegének felismerésére.

III.Felismerés: Az Energia
Most tapasztaljuk meg, hogy nem anyagból, hanem dinamikus energiából felépülő világegyetemben élünk. Minden, ami létezik, a szent energiamezőben létezik, s ezt a mezőt érzékelni, érezni is tudjuk. Mi, emberek ki is tudjuk vetíteni energiánkat, ha figyelmünket a kívánt irányba összpontosítjuk (ahová a figyelem irányul, oda áramlik az energia); ezáltal hatást gyakorolhatunk más energiarendszerekre, és növelhetjük az életünkben előforduló véletlenek gyakoriságát.

IV.Felismerés Harc a hatalomért
Az emberek gyakran elszakítják magukat az energia kiapadhatatlan forrásától, s ezért gyengének, bizonytalannak érzik magukat. Az energia megszerzése érdekében befolyásolják vagy kényszerítik a többi embert, hogy figyelmet, ezáltal energiát kapjanak tőlük. Ha sikerül ily módon uralomra szert tenni mások felett, akkor hatalmasabbnak érezzük magunkat, de a többiek meggyengülnek, és gyakran előfordul, hogy visszavágnak. A ritka emberi energiáért folytatott versengés az oka minden emberi összeütközésnek.
- Az emberek energiáért versengenek egymással. Minden konfliktus oka az energiaszerzés vágya. A hatalomért, vagyis energiáért folytatott harc oka visszavezethető a gyermekkorba. A gyermek magával viszi sebeit a felnőttkorba, és mások energiáját veszi el, hogy pótolja saját elveszített energiáit..
- A másoktól szerzett energia nem tart sokáig. A fejlődés útján ráébredünk, más forrásból kell megszereznünk az energiánkat. Eddig elzártuk magunkat az Univerzumtól, most meg kell nyitni magunkat az univerzális energiának.
- A különböző én-állapotokból alakulnak ki a különböző hatalmi drámák:
- Szülői én-állapot: irányításvágy, hibáztatás; ebből alakul ki a VALLATÓ és a MEGFÉLEMLÍTŐ.
– Gyermeki én-állapot: gyengeség, bűntudat, felelőtlenség; ZÁRKÓZOTT és SZEGÉNY ÉN.
– Megoldás: Felnőtt én-állapot: felvesszük a kapcsolatot felsőbbrendű énünkkel, és a saját utunkat járjuk.
- A regényben a főhős kalandjai áttekinthető sorozatot alkotva könnyen megértetik velünk a hatalmi harcok mibenlétét, és megoldást adnak arra, miként emelkedhetünk felül az energiáért folytatott vég nélküli, értelmetlen harcokon:

1.A főhős megérti, a világ egy nagy energiarendszer, és meglátja az energiaáramlást két ember között. Tehát megtapasztalja az energiaészlelést, és megérti a Harmadik Felismerés elméletét.

2.Összefut Reneauval, akitől megtudja: ennek az energiaáramlásnak az oka a hatalomszerzés vágya.

3.Majd tanúja lesz egy családi drámának, mely még jobban elmélyíti ezt a felismerést. A főhős mindig megtapasztalja a gyakorlatban is, amit az imént megértett.

4.Ezután nem csak kívülről tapasztalja meg az alávetettség<->hatalmaskodás harcát, hanem saját maga is átéli ezt. Megtapasztalja, milyen az, mikor lelkileg uralkodnak felette, és önbizalmát aláássák, döntésképtelenné teszik.

5.A kocsiban Wil rávilágít a főhőssel történt események nem véletlenszerű voltára, és folyamatosságában megérteti vele a 4. Felismerés lényegét.

6.A következő lépés: meg kell tanulnunk kiszállni a hatalmi harcokból, és saját intuíciónkat követve saját utunkat járni, saját energiánkból. Ezt az energiát az Univerzumtól szerezhetjük meg.

V.Felismerés: A misztikusok üzenete
Ha megtapasztaljuk az isteni energiához fűződő belső kapcsolatunkat, a bizonytalanság és az erőszak véget ér. Minden misztikus hagyomány erről a kapcsolatról beszél, amely együtt jár a könnyűség, a lebegés és a szüntelen szeretet érzésével. Ha ezek a jelek megvannak, a kapcsolat valóságos. Ha nem, akkor színlelt kapcsolatról van szó.

VI.Felismerés Tisztázni a múltat
Minél többet állunk kapcsolatban az energiaforrással, annál világosabban érzékeljük azokat az időszakokat, amikor ez a kapcsolat megszakad- általában stresszhelyzetekben. Ilyenkor tetten érhetjük önmagunkat: fölfedezhetjük, milyen módszerrel igyekszünk energiát lopni másoktól. Ha mesterkedéseinket a személyes tudat leleplezi, a kapcsolat még tartósabbá válik, ekkor ismerheti fel az ember saját fejlődésének menetét, spirituális küldetését- azt az egyéni feladatot, amellyel hozzájárulhat a világ fejlődéséhez.

VII.Felismerés Bekapcsolódni a folyamatba
Ha az ember ismeri saját, személyes küldetését, ez tovább szaporítja a rejtélyes véletleneket, amelyek sorsa beteljesülése felé vezetik. Előbb a kérdés fogalmazódik meg bennünk, majd álmok, megérzések és intuíciók vezetnek el a válaszokhoz, amelyeket többnyire szinkronisztikus módon, azaz véletlenszerű egybeesések útján egy másik ember bölcsességéből szűrhetünk le.

Megtanítja, hogyan tudunk bekapcsolódni az evolúciós folyamatba, rákapcsolódni az univerzumra. A 7. Felismerés az első Felismerés egy magasabb szintű tárgyalása. Választ ad arra, hogyan tudjuk alkalmazni a véletleneket, és ezáltal tudatossá tenni a spirituális evolúciót. Ráébreszt bennünket, hogy minden szükséges információt, lehetőséget megkapunk, hogy céljainkat megvalósíthassuk. A kulcsok tehát előttünk hevernek, s nekünk meg kell tanulnunk észrevenni őket, és tudni, mire használhatjuk. Míg az első felismerésben csak észrevesszük, figyeljük a véletlen események sorozatát, most elkezdünk tudatosan dolgozni velük.
A 7. Felismerés az eddigi hat felismerés összegződése; amit ez idáig megtanultunk az eddigiekből, az itt gyúródik össze egy egésszé. Itt az ember megtanul elsajátítani egy tudatos hozzáállást, egy önként felvállalt életmódot. Egy fontos határvonalhoz érkeztünk: ennél a résznél kezdődik el a tanítás folyamata, s annak szükségességének felismerése is, hiszen ráébredünk: mi is üzenethordozók vagyunk, és most már minden eszköz adott ahhoz, hogy végbemenjen az információcsere.
Hogy a 7. Felismerés hatékonyan működni kezdjen, megmutatkozzon, feltétel az állandó tudatosság. A következő, néhány lépésből álló vázlatot jó mindig észben tartani:
1.Állandósítanunk kell magas energiaszintünket; ezt megtehetjük elmélyüléssel, a világ szépségeinek megcsodálásával. Ha már feltöltekeztünk, fent is kell tudnunk tartani ezt az állapotot, s szükség esetén pótolni az elveszett energiát. Energiahiány akkor áll be, ha megszakad a kapcsolatunk az Univerzummal.
2.A magas energiaszint elérése után feltehetjük jelenlegi kérdéseinket, amelyekre választ akarunk kapni; ill. tudatunkba idézhetjük életkérdéseinket, küldetésünket. Fontos a tiszta, egyértelmű, pontos kérdésmegfogalmazás
(„Az teljesen természetes, hogy az ember nem találhat világos megfogalmazást egy zavaros gondolatra.” A.Maugham)
Ezután mosódjunk össze a jelennel, elhatárolva magunkat a múlt emlékeitől és a jövő aggodalmaitól. Minden pillanatot élj meg tudatosan, és helyezkedj várakozó álláspontra. Ne sürgesd az eseményeket. Tudd: minden a lehető legjobb kerékvágásban halad. Ha helyes kérdéseket teszel fel, bármely pillanatban megjöhet az Útmutatás.
3.Helyezkedj megfigyelő álláspontba; kövesd nyomon gondolataidat, álmaidat, ábrándjaidat. Vedd észre, ha valamely dolognak a színeit ragyogóbbnak látod. Minden, ami veled történik, jelzés. FONTOS! Fogadd el az isteni útmutatást, add fel irányításvágyadat!
4.A kapott jeleket tanuld meg helyesen értelmezni, kezelni. Az álmokat hasonlítsd össze élethelyzeteddel, ebből szűrve le a további teendőket. A negatív gondolatokat azonnal küldd el, helyettesítsd pozitív képekkel. Ábrándjaidban előforduló helyek, személyek fontos darabjai a kirakónak.
Ha megérzéseid, útmutatásod alapján cselekszel, olyan helyzetekbe keveredsz, melyekben választ kaphatsz feltett kérdéseidre. Olyan emberekkel találkozol, akik fontos üzeneteket adnak át neked. Ezek a helyzetek újabb kérdéseket vetnek fel, s így a kör sosem zárul. De ennek a folytonosságnak a feltétele az állandósult magas energiaszint, melynek hátterében a mindent eltöltő szeretet érzése áll.
Ne feledjük! A folyamat kettős. Ahogyan mi is információkat kapunk más emberektől, nekünk is át kell adnunk a saját tudásunkat, információinkat. Hogy az információcsere biztosan megtörténhessen, fontos: energiát küldeni a másik embernek, ezzel hozzásegítve őt is a bekapcsolódáshoz. A csere folytán feltöltődünk!
Ha átgondoljuk a 7. Felismerés tanulságait, megértjük, semmilyen esemény, fordulat az életünkben nem lehet sem jó, sem rossz. Minden szükséges. Ami dolgunk a megfelelő helyzetbe sodortatni magunkat tudatosságunk által.


A jelzések, intuíciók jellege: előrehaladásunkat szolgálják, sokszor szimbolikus jelentéssel bírnak, gyakran megdöbbentőek, de sosem tolakodóak. Türelmesek, kitartóan próbálnak bennünket segíteni.

VIII.Felismerés: Az interperszonális etika
Azáltal is szaporíthatjuk az útmutató véletlenek gyakoriságát, ha energiánkkal feltöltünk, fölemelünk minden embert, aki belép az életünkbe. Vigyázni kell, nehogy szerelmi viszonyaink kedvéért elveszítsük belső kapcsolatunkat. Mások fölemelése különösen csoportokban hatékony: a csoport minden tagja érezheti a többiek energiáját. Kisgyermekek számára különösen fontos ez a biztonságérzetük és növekedésük szempontjából. Ha minden arcon meglátjuk a szépséget, ezzel mindenkit fölemelhetünk legbölcsebb önmagáig, s így nekünk is nagyobb esélyünk lesz arra, hogy szinkronisztikus útmutatást kapjunk.

IX.Felismerés: Az új kultúra
Miközben valamennyien spirituális feladatunk legtökéletesebb kiteljesítése felé fejlődünk, az élet gyakorlati feltételeit mindinkább automaták teremtik majd meg, mivel az emberi figyelem középpontjában a szinkronisztikus gyarapodás áll majd. Az efféle gyarapodás egyre magasabb energiaállapotba juttatja az embereket, míg végül testünk spirituális formát ölt, s ezáltal egyesül a létezés jelenlegi dimenziója a következő dimenzióval – így ér véget a születés és halál körforgása.
 
 
[ 10175 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot

 
 
 ciganykartya
joskajosda
szerelmi_joslat
szinjosda
slide-tarotA Harmonet üzemeltetője az Harmopress Kft.
1999-2016 © Minden jog fenntatva
HarmoNet 1999 óta minden nőnek bejön!
x