FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


Felhasználási feltételek
 

Azzal, hogy a felhasználó belép a HarmoNet lapcsalád   bármely oldalára (továbbiakban HarmoNet), - melyeket időről időre megváltoztathatunk - elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

A rendszer használata a felhasználó számára ingyenes, de lehetnek olyan szolgáltatások melyek használatához regisztráció és bizonyos adatok megadása szükségesek, vagy fizetősek.

Felhívjuk figyelmét, hogy bármelyik internetes oldalunk alján a megfelelő hivatkozásra kattintva megtekintheti az érvényes feltételeket. A leírtak ismeretét természetesnek vesszük, elvolvasásuk elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját. A dokumentumban megjelenő közkeletűen használt fogalmakat (például link, website, weboldal, honlap, mail stb.) külön nem magyarázzuk, mivel ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen az Internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

Szerzői jogi rendelkezések

A HarmoPress Kft.   fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

Minden tartalom, mely a Harmonet-en található, a HarmoPress Kft. - vagy szerződött alvállalkozójának - szellemi tulajdona. Amely tartalom forrásmegjelöléssel kerül közlésre, az a forrásként megadott orgánum tulajdonát képezi. A hírügynökségek HarmoNeten felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, üzletszerű terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A HarmoPress Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A HarmoNet mint domainnév, valamint az HarmoNet logotípia, és név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása - a hivatkozás kivételével - kizárólag az HarmoPress Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. (A védjegy oltalom lajstromszáma: 198 191)

Felelősség

A HarmoNet Kft által üzemeltetett oldalakon számos információs anyag található, ezek lehetnek cikkek, internetes és más jellegű hivatkozások, eszközök, képek, multimédiás anyagok és reklámok. Munkánkat egy orvos-pszichológus, természetgyógyász facilitálja, munkatársaink a témáikban felkészült szakértők. Reméljük, hogy a közzé tett anyagokat Ön is hasznosnak találja majd, de mindig tartsa szem előtt, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi-pszichológusi ellátást és tanácsokat. Az Ön vagy más egészségével kapcsolatos kérdésekben mindig konzultáljon orvosával, a sürgős esetekben azonnal vegye fel a kapcsolatot a sürgősségi betegellátás körzetileg illetékes szerveivel. Felhívjuk figyelmét, hogy információnk felnőtteknek, illetve szülői felügyelet alatt álló tizenéveseknek szólnak, mindazonáltal kijelentjük, hogy semmilyen, a HarmoNeten található információért, garanciát nem vállalunk. Az Ön felelőssége az is, hogy megfelelően értelmezze azoknak az eszközöknek az eredményeit, amelyeket mi weboldalainkon az Ön rendelkezésére bocsátunk, ugyanakkor azt javasoljuk, hogy ehhez vegye igénybe orvos, vagy más, felkészült, szakképzettséggel rendelkező személy segítségét.

Honlapunk egyes információi származhatnak Öntől, de más felhasználóktól is. Ezekért az adatokért, mint ahogy bármilyen más - akár tőlünk, akár mástól származó - internetes oldalainkon megjelenő információnak a felhasználásából eredő esetleges károkért vagy hátrányokért semmiféle felelőséget nem vállalunk. A HarmoNet Kft, a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért minden felelősséget kizár.

A HarmoNet Magyarországon működik, és egyértelműnek tekinti, hogy a magyar törvények szerint jár el. Mivel az oldalt más országokból is látogathatják, a törvénykezési szabályok közti eltérésekkel kapcsolatos összes eltérésből adódó minden felelősséget, mely oldalunk meglátogatásából ered, a felhasználó visel.

Ha Ön elhagyja a HarmoNet oldalait, és más internetes honlapra kerül át, úgy lehetséges, hogy ott más feltételek érvényesek.

Moderálási alapelvek:

A HarmoNet oldalain a cikkekhez, a fórumokhoz, valamint egymáshoz szólhatnak hozzá a felhasználók. A hozzászólások – a kulturált beszélgetés biztosítása érdekében – moderáltak.

Az oldalakon tilos minden olyan magatartás, amely ellenkezik a hatályos magyar vagy uniós jogszabályokkal. A HarmoNet Kft – és megbízottai, alkalmazottai – jogosultak a portál és a felhasználók tevékenységének figyelemmel kísérésére és szükség esetén a jogsértő, vagy nem odaillő tevékenység (bejegyzés, hozzászólás, stb.) törlésére.

Súlyos jogszabálysértés észlelése esetén a HarmoNet a hatáskörrel rendelkező hatóságot megkeresi és az érintett felhasználó regisztrációs (személyes) adatait jogosult a hatóság részére átadni.

A HarmoNet fenntartja a jogot, hogy bárkinek a bejegyzett tagságát, regisztrációját felfüggessze, illetve elzárja oldalait minden olyan személy elől, aki a leírtakkal össze nem egyeztethető módon jár el. A HarmoNet jogosult az üzleti érdekeit sértő, illetve a leírtakkal összeegyeztethetetlen információt, adatot előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítani oldalairól.

A Harmonet oldalain tilos olyan nevet használni, mely

  • a valós életben bármely közszereplő, közismert ember neve, (élő vagy holt híresség, esetleg szakrális személyiség)  vagy ahhoz megtévesztésig hasonló a nick név.
  • más regisztrált felhasználó által már használt vagy ahhoz megtévesztésig hasonló nick név,
  • más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
  • obszcén vagy trágár kifejezés
  • törvényt sértő kifejezés,
  • A HarmoNet valamely szakértőjére, vagy  preferált szereplőjére személyére utaló vagy ahhoz megtévesztésig hasonló nick név
  • burkolt vagy nyílt reklám, marketing vagy pr-hordozónak tekinthető.
A hozzászólásokban tilos mások személyiségi jogait sérteni.
A moderátor töröl minden olyan hozzászólást, melyek hangneme alpári és fenyegető, és/vagy ezáltal feltűnően és szándékosan akadályozzák a kulturált társalgást.

  • A HarmoNet oldalain nincs helye semmilyen, etnikai, faji, vallási kisebbséget sértő hozzászólásnak.
  • Lekerülnek a fórumról a jó ízlést durván sértő szövegek, nemzeteket, nemzeti jelképeket gyalázó, kegyeletsértésre és gyűlöletkeltésre alkalmas hozzászólások, valamint azok, melyek termékeket vagy szolgáltatásokat reklámoznak.
  • Amennyiben tudomást szerez róluk, a moderátor törli a szándékos vagy vétlen hozzászólás-ismétléseket, ám ha tartalmi szempontból nem kifogásolhatók, az elsőt fenn hagyja a fórumon.

A moderálási alapelveket megsértő hozzászólót a moderátor figyelmezteti. Az alapelvek súlyosabb megsértése esetén a moderátor a felhasználó hozzáférési jogát azonnal megszüntetheti. A moderálás szükségszerűen szubjektív. A moderálás ellen a felhasználó nem élhet panasszal.

 


x