Nők döntéshelyzetben - karrier, vagy család?
Címlap / Karrier / Nők döntéshelyzetben - karrier, vagy család?

Nők döntéshelyzetben - karrier, vagy család?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-05-27

Az ezredvég dilemmája: család vagy karrier. Korunk ideálja: a dolgozó nő. Már nem az átkos negyven év traktoros asszonya, aki nem csinos, nem nőies, nem festi a körmét, hanem az értelmiségi csúcsmenedzser, aki egyszerre nőies - szép, elegáns kosztümöt visel, mindig fitt, soha nem szalad fel a harisnyája  

Gyermekek mindig is születtek a családokban - de csak az utóbbi évtizedek társadalmi változásai eredményezték azt, hogy ezt a tényt ma már társadalmi méretekben krízisnek, konfliktusok forrásának tekinthetjük. Az utóbbi évtizedekben duzzadt fel ugyanis a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló női hallgatók száma - arányuk már a tipikusan férfias, felső szintű vezetői posztok betöltéséhez szükséges karokon is eléri a férfiak arányát.

Ma ezen értelmiségi nők számára a gyermekek szülése, nevelése egy lehet a sokféle szerep közül – amely mellett a továbbtanulás, a karrierépítés vagy csak egyszerűen a pénzkeresés alternatívái is előttük állnak. Mivel a karrierépítés és a családalapítás időszaka a nők esetében egybeesik - többnyire a húsz-harmincéves korra tehető -, sokuk számára a gyermekek érkezése hivatásbeli, előrejutási konfliktusokkal járhat. Különösen igaz ez a versenyszférára, ahol a gyermekvállalás szinte lehetetlen: aki a csúcsra akar jutni, az nem engedheti meg magának az otthon töltött éveket.
Korunk ideálja


A dolgozó nő. Már nem az átkos negyven év traktoros asszonya, aki nem csinos, nem nőies, nem festi a körmét, hanem az értelmiségi csúcsmenedzser, aki egyszerre nőies - szép, elegáns kosztümöt visel, mindig fitt, soha nem szalad fel a harisnyája -, ugyanakkor okos, magasan kvalifikált, magabiztos, s a férfi kollégákat megszégyenítő módon tárgyal, utazik, telefonál. A mai nőideál mindenképpen valami izgalmas, vonzó dolgot művel - ezért kerül be az újságokba, ezért készítenek vele interjút. A média ilyen pillanatképeket fest a kor értelmiségi asszonyáról.

A média tudósítói jól érzékelik: a hazai s a nemzetközi statisztikák egyaránt arról tanúskodnak, hogy egyre növekszik a vezető pozíciókba bekerülő nők száma és aránya. Folyamatosan emelkedik a felsőfokú oktatási intézményekben tanuló hölgyek száma is: arányuk már a tipikusan férfias, felső szintű vezetői posztok betöltéséhez szükséges karokon is eléri a férfiak arányát. A felmérések szerint például ma Magyarországon a jogi karokra beiratkozott hallgatóknak körülbelül 53 százaléka nő, a közgazdasági egyetemeken tanulók közül 50 százalék, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskolán 66 százalék, a közgazdasági főiskolákon hozzávetőlegesen 68 százalékban, az államigazgatási főiskolákon pedig 69 százalékban találunk hölgyeket. Vagyis férfiak már csak a mezőgazdasági, műszaki és állatorvosi egyetemeken vannak többségben.


Szellemi munkában kimagasló


A fizikai munkával szemben a szellemi munka felértékelődése és az értelmiségi szakmák utóbbi húsz-harminc évben történő elnőiesedése számtalan feldolgozatlan, megválaszolatlan, s a társadalomban még ma is neuralgikus pontot jelentő kérdést vet fel. A kérdések zöme abból a sokak által megfogalmazott tételből ered, miszerint a karrierépítés és a családalapítás időszaka a nők esetében egybeesik - többnyire a húsz-harmincéves korra tehető. Sokuk számára ezért a gyermekek érkezése hivatásbeli, előrejutási konfliktusokkal járhat. Egyre több hölgy választja ezért a késői, harminc év feletti gyermekszülést, mondván: addigra kialakul egy stabil anyagi biztonság is, s az egyéni ambíciók, vágyak is kiélhetők. A döntés meghozatalában segít a társadalmi nyomás (Ugyan, minek még a gyerek, ha már annyit tanultál, vidd valamire legalább!), a környezet sajnálata a gyesen lévő, csak gyermekeiket nevelő édesanyák felé, amivel - szerintük - kötelező jelleggel tömény unalom és elbutulás jár, valamint a munkaszerződések, melyekben a nő - szabad akaratából, persze - garantálja, hogy még két évig biztos, hogy nem fog teherbe esni. (Számos fejlettebb nyugati országban beperelhető az a cég, amely ily módon próbálja az egyén személyi szabadságát korlátozni.)

Mit mond a biológus?


Általános vélemény, hogy a női szervezet – noha sejtjeiben xx kromoszómát tartalmaz, ezért biológiailag kiegyensúlyozottabbnak tekinthető, mint az xy nemi kromoszómát tartalmazó férfi szervezet – élettanilag sokkal instabilabb. Ezt az élettani kiegyensúlyozatlanságot jól alátámasztja a nőket érintő lényegesen nagyobb megbetegedési statisztika is – állítja Csaba György biológus A nők biologikuma és társadalmi szerepvállalása közötti ütközések és azok következményei című írásában. Minden biológus egyetért abban, hogy a legtöbb felső vezetői pozíció rendkívül nagy fizikai állóképességet követel annak betöltőjétől.

Az utazással, tárgyalásokkal, állandó készenléti állapottal járó intenzív fizikai igénybevételre csak átmenetileg lehet képes a női fizikum. Egy másik ütközőpontként tartják számon a szóban forgó pozíciókkal járó erőteljes stresszhatást. A stresszért felelős adrenalin hormon állandó sima- és vázizom-összehúzódást okoz – vagyis nem a női, hanem a férfias testi működésnek felel meg inkább. Harmadrészt pedig a menstruáció problémáját vetik fel lehetséges ellenérvként, amely azt támasztja alá, hogy a női szervezet eredendően nem alkalmas az állandó erőteljes igénybevételre. Ezekben a napokban ugyanis nagyobb sérülékenység, levertség, gyengeség a jellemző.

A biológusok megfigyeléseire csak a természet és a valóság cáfol rá, ugyanis az elmúlt évtizedekben elég sok nőnek sikerült az, amire a Dinoszauruszok korából itt ragadt biológusok kétkedve tekintettek. 


Hogyan vélekedik a pszichológus?


Dr. Szabó Éva, a József Attila Tudományegyetem Pszichológiai Tanszékének adjunktusa úgy véli, bizonyos hivatások túlzott testi-lelki igénybevételt jelenthetnek egy hölgy számára. Különösen pedig a hölgyek által még be nem járatott szakmák betöltése igényelhet olyan erőfeszítést (a multicégek, nagyvállalatok vezető posztjai vagy olyan más munkahelyek, ahol nincs kötött munkaidő, azaz napi tíz-tizenkét órát is dolgozni kell, vagy a vezetés túl nagy felelősségvállalással jár), amelynek árát nem azonnal, hanem a menopauza körül kell megfizetni.

A pszichológia összefüggést lát a rengeteg mióma, melldaganat, ciszta és a hosszan tartó lelki igénybevétel, valamint kifejezetten férfias vonásokat tartalmazó szerepek hosszantartó felvétele között. Az adjunktusnő véleménye szerint a túl sok stressz, az állandó agyi uralkodás a test fölött, a túl nagy ambíció elférfiasítja a hormonokat. Bizonyos adataim vannak arra vonatkozóan, hogy a Káli Intézetben és egyéb reprodukcióval foglalkozó intézményeknél a páciensek főleg értelmiségi nők köréből kerülnek ki. Vagyis mire az álmok valóra válnak, megjelennek a meddőségi problémák. A jelenség mögött persze nemcsak karriervágy állhat, hanem a mostani húsz-harminc év közötti fiatalok sajátos helyzete, amikor arra vágynak, hogy nekik már ne bérből, véres verejtékkel kelljen taníttatniuk saját gyermekeiket, mint ahogyan őket taníttatták.

Dr. Szabó Éva úgy látja, a mai intimbetéteket eladni kívánó reklámok (Andrea másképp közelíti meg munkáját) mind azt célozzák, hogy azt a hét napot észre se vedd, ez téged ne akadályozzon a munkádban. Mindez szemben áll a lélekben akkor lezajló folyamatokkal, amelyet régebben tiszteletben tartottak: hiszen ez mindig egy kis halál, az élet távozik az emberből. Régebben ezekben a napokban visszavonulási lehetőséget biztosítottak a nők számára – ezzel szemben ma egy értelmiségi csúcsvezető nem baltázhat el milliós üzleteket csak azért, mert legszívesebben sírni volna kedve – mondja az adjunktusnő.


Védett férfiak?


Dr. Szabó Éva elmondása szerint a nők jelenleg tapasztalható fokozott karriervállalása a férfiakon is nyomot hagy. Az eredendően férfi szerepnek tartott modell – amelyben a férfi azzal is bizonyítja férfiasságát, hogy megmutatja: képes egy egész család eltartására – óhatatlanul is billen akkor, ha a családban a hölgy keresi a százezreket, a férj pedig mondjuk átlagfizetést visz haza. Óhatatlanul előjön a Ki is az úr a háznál? kérdés, amelyet – a pszichológusnő szerint – sokféle formában le lehet vezetni, de mindenképpen megnyirbálja egy férfi tekintélyét. A pszichológiában ismeretes szerepcsere gyakori jelenség – de ennek is ára van. A magas korai férfihalandóság, infarktusok, belgyógyászati problémák kialakulásában a férfiszerep sérülését is felfedezni véli a modern pszichológia.

Általános tapasztalat, hogy minél magasabban helyezkedik el valaki a karrierlétrán, a társadalom annál nagyobb szakmai hozzáértést, annál magasabb kompetenciát vár el tőle. Ez mind több és több munkával jár – és egyre kevesebb szabadidővel. A gépezet beindul: egyre magasabb munkahelyi elvárások – egyre kevesebb idő a pihenésre, a társra – egyre értetlenebb férj – egyre elhanyagoltabb gyermekek, ha vannak – egyre nagyobb lelkiismeret-furdalás. Természetesen ennyi feszültséget nehezen lehet elviselni – mindez nagyon gyakran az érintett hölgyek idegi-testi-lelki kimerültségével ér véget. A szerepcsere tehát – úgy tűnik – hosszú távon senkit sem tesz boldoggá.

Aggódó demográfusok


A fent említett statisztika azt mutatja, az elkövetkező néhány évben egyre több értelmiségi hölgy kerül majd ki az iskolapadokból. A pályaépítés kontra gyermekvállalás dilemmáit, feszültségeit tehát feltehetően egyre szélesebb tömegek fogják majd megélni. Döntéseiket, azt, hogy hogyan oldják meg a szóban forgó dilemmát, árgus szemekkel figyelik a demográfiai kutatók.

Ők izgulnak leginkább, mivel tudják: ha tovább folytatódik a – fogyasztói társadalmakra oly jellemző – tendencia, miszerint sokan a gyermektelenség vagy csak a kései gyermekvállalás mellett döntenek, akkor a népesség elöregszik, s nem lesz, aki az egyre idősödő, dolgozni már képtelen generációt eltartsa. Egy másik, demográfusok körében jól ismert kérdés - amelyről nem nagyon illik beszélni - az úgynevezett minőségi szaporulat problematikája. Vagyis pontosan azokban a családokban kevés a gyermekek száma, ahol a szülők komoly szellemi és anyagi értékeket halmoztak fel, s biztonságot, értékes mintaképeket tudnának továbbadni.

Kétségtelenül nehéz helyzetben vannak a mai értelmiségi nők, amint jövőjüket tervezgetik. Éppen ezért sokan próbáltak már receptet adni a nők magán - és közéleti tevékenysége között fennálló ellentmondás feloldására - több-kevesebb sikerrel. A kérdés rendkívül árnyalt társadalmi jelenség, amelyre semmiképpen sem adható mindenki által egyaránt megragadható és alkalmazható séma.


A jövő generáció


Tagadhatatlan azonban, hogy az utódok felnevelésének és pályára állításának felelősségét egy generáció sem rázhatja le a válláról. Egy civilizáció erejének és életképességének mindig is egyik legfontosabb bizonyítéka az utódokkal szemben kialakított magatartás.

A következő évezred küszöbén elgondolkodtató jelenség a fogyasztói társadalmakban egyre rohamosabban növekvő olyan házasságok, élettársi közösségek száma, ahol a felek azért nem vállalnak második vagy harmadik (vagy akár egy) gyermeket, mert nem kívánnak lemondani a szakmai érvényesülésről és a kényelemről, az általuk megszokott életszínvonalról. Vagyis akik a külföldi nyaralást, a téli síelést, az új autó megvásárlását nem szívesen áldozzák fel a terhesség és a szülés testi-lelki megpróbáltatásai, az éjszakai szoptatás vagy pelenkázás gyönyörei, illetve nem kis anyagi áldozatok kedvéért. Ugyanakkor kérdéses, vajon a jövő igazolja-e a jelenlegi generáció láthatóan egyre intenzívebb önmaga felé fordulását? Kellően erős és életképes, képzett, s mindenek előtt kellő számú lesz-e a jövő generációja? Nem öregszik-e el végletesen a nyugati civilizáció?

Mai elkényelmesedett jóléti társadalmainkban talán ezért is hangzik felhívásszerűen a neves amerikai keresztény pszichológus, Dr. James Dobson üzenete a fiatal anyáknak: Állják keményen a sarat! Az egész világmindenség legfontosabb munkáját végzik!Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 8848 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x