Utópia Áruház - az meg mi?
Címlap / Kultúra / Utópia Áruház - az meg mi?

>

Utópia Áruház - az meg mi?

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-07-19

Az elmúlt két évben több középiskolás csoport tanárok és művészek vezetésével sajátíthatta el az önkifejezés és demokratikus együttműködés technikáit, amelyek segítségével a saját maguk által kigondolt projektjeiket megvalósíthatták. Az egykori Otthon Áruház üresen tátongó terei adtak - az áruház holtában sem tagadja meg önmagát - otthont annak a rendezvénynek, ahol végül mindannyian megmutathatták a nagyközönségnek, mire jutottak. Erre a néhány napra az épület megkapta a szépen csengő Utópia Áruház nevet.  

Nemrégiben tanúja lehetett minden odalátogató annak, hogy még azokban a zűrzavaros, az autonómiának, egyedi kezdeményezésnek, művészeti nevelésnek nem kedvező időkben is, amelyek jelenleg az okatásügyben járják, jó ötletekkel, újító energiákkal (no és persze némi pénzzel) meg lehet mutatni a diákoknak, mit is jelent az igazi kutatómunka, az önállóság és az innováció.

Otthon vagy az iskolában? Azaz: hol tanuljunk, hol készüljünk fel a jövőnkre, hol szívjuk magunkba az egymásra figyelés, a demokratikus vitakultúra éltető forrásvizét? A szerencsések persze otthonról is sokat hozhatnak magukkal, az igazi próbatételre akkor is a kortárs közösségben kerülhet sor, amelyet pedig az iskolában találnak meg. Hiba és nagy mulasztás lenne nem felismerni és nem felhasználni a lehetőséget, hogy a gyerekek a felnőttkor küszöbén megismerjék meg és elmélyítsék el az együttműködés eszközeit a mind szélesebb világlátás érdekében. Erre adott teret a DemoLab.


 
A jelenlegi központosító politikai és gazdasági folyamatok az oktatásban is érzékelhető és - szinte visszafordithatatlannak - tűnő változtatásokat eredményeznek. Az egyéni véleményeknek, a kritikai gondolkodásnak, valamint a kreativitásnak, a kísérletezésnek és a játéknak egyre kevesebb tér jut; a művészeti oktatás fokozatosan háttérbe szorul.
Az alábbiakban egy olyan kétéves programot szeretnénk bemutatni, amely kortárs képzőművészek, középiskolai tanárok és diákok együttműködésében valósult meg.

A DemoLab egy 2017-ben indult innovatív művészeti-pedagógiai kezdeményezés, amelyben kilenc magyarországi középiskolában alakultak diákokból, tanárokból és kortárs művészekből kreatív önszerveződő műhelyek, úgynevezett DemoLabok, szabad teret adva az önálló kutatásnak, az értelmes vitának és a közös alkotásnak. A diákok egy maguk által választott témát dolgoztak fel az utópia témakörében úgy, hogy közben megtapasztalhatták a demokratikus vitakultúra erejét és az önszerveződés felelősségét. Lehetőségük nyílt kisebb projektek megvalósítására szakértők, kortárs művészek bevonásával, különböző műhelylátogatásokon, inspiráló kulturális programokon vettek részt.A műhelyek két alkalommal intenzív nyári témahéten, táborba gyűlve zárták az alkotófolyamatot: a csoportok ekkor öntötték végleges formába kutatásaik, kísérleteik eredményeit. Ez bármilyen rizográf technikával (a rizográf egy kisebb méretű és teljesítményű nyomdagép, körülbelül akkora, mint egy fénymásoló) előállított nyomtatott produktum lehetett, mint például újság, plakát, portfólió, de akár olyan videó, fotó, kiállítás, közösségi játék vagy performansz is, amit aztán legalább három, általuk kiválasztott helyszínen be is mutattak a táborokat követő időszakban.A projekt középtávú célja a műhelyek hálózattá alakulása és egy kreatív közösség megteremtése. Mivel a DemoLab egyik alappillére a francia Célestin Freinet (1896-1966) refompedagógiájából inspirálódva a szerkesztés és nyomdatechnika, egy a diákok által önállóan működtetett rizográfos technológián alapuló kis diákkiadó is alakult. Ennek a működéséhez szükséges infrastruktúra (nyomda) a program zárását követően is a fiatalok rendelkezésére áll majd saját publikációik és egyéb alkotásaik sokszorosítására, és terjesztésére.A DemoLab
előzménye a 2015-2016 között megvalósult Tanközlöny (Major Virág kurátor, a Tehnica Schweiz művészcsoportból László Gergely képzőművész, valamint Váradi Emese tanár és művészetpedagógus közreműködésével indult) projekt, amelyben a tranzit.hu "Művészek az iskolában" felhívásának keretében a Karinthy Frigyes Gimnázium diákjaival dolgoztak együtt. 2018 januárjában a Tanközlöny-csoport a Demokratikus Ifjúságért Alapítvánnyal (vezetője Galambos Rita), az ENSZ Demokrácia Alap támogatásának köszönhetően folytatta művészetpedagógiai programját, a DemoLab-et. Célkitűzésük volt, hogy a művészet és a kritikai pedagógia erőforrásainak együttes alkalmazásával, a demokrácia fogalmát és működési elveit művészet-pedagógiai gyakorlatba ültesse át. A műhelyekben folyó munka nem mindenre érvényes, teljeskörű recept, inkább folyamatokról, esetekről van szó, ahol a csoportok az egyéni és közös energiáikra építve, egymást támogatva, jelenségeket (újra)értelmeznek, új dolgokat felfedeznek fel, hoznak létre, s amelynek számos eleme a csoportok igényeit figyelembe véve a legkülönbözőbb tanulási helyzetekben hasznosítható.A projekteket bemutató kilenc műhely az ország minden tájáról érkezett. Volt alaposabban kidolgozott, látványosabb, gondolatébresztőbb kísérlet közöttük, és volt, amelyikre kevésnek bizonyult az idő vagy az elszántság, de annyi bizonyos, hogy minden diákcsoport fantáziáját beindította az együttgondolkodás lehetősége, és az is tapintható volt, hogy mindannyiukat nagyon foglalkoztatja a közösségteremtés kérdésköre.A teljesség igénye nélkül következzék egy kis ízelítő a bemutatott munkákból!

A szigetszentmártoni csapat társasjátékot, szerepjátékot fejlesztett ki és valósított meg, amely a szereplőket és résztvevőket egy-egy kiélezett szituációba helyezi. Olyan szituációkba, ahol helye van a vitának, miközben a másik véleménye is fontos. A döntéseket közösen, csapatként hozzák meg. Mivel a játék során a szerepeket nem a szereplők maguk választják meg, gyakran előfordul, hogy olyan szituációkba kerülhet a játékos, ahol teljesen másik nézőpontba kell belehelyezkednie. Ez nagyban segít az empátia, elfogadás és a demokratikus alapelvek megértésében és elmélyítésében, miközben egy izgalmas utópisztikus, ám annál inkább valós problémákkal kikövezett világban kalandozhatunk.A salgótarjániak a helyiek egykori büszkeségét, a mára már üresen tátongó Karancs Szállót keltették életre egy napra. Nagyon izgalmas projektjük, amely a Kísérletváros nevet kapta, megmozgatta az egész várost, új kapcsolatokat teremtett fiatalok és idősebbek között. A luxusszálloda emlékezete fontos, bezárása és jelenlegi elhagyatottsága szimbolikus tartalommal bír az itt élők számára. A múlt jól dokumentált mozzanatai és a személyes emlékek gyűjtése után kezdtek el dolgozni a szálló presszójából elbontott Éneke éneke című kerámiafallal, mely Csohány Kálmán képzőművész alkotása. A környéken élő emberek vonásait megörökítő alkotást újragondolva hozták létre közös muráliájukat, mely immár a szállóhoz kötődő személyiségeket, tárgyakat és a mai fiatalok portréit jeleníti meg. A Karancs épülettömbjével szemben, a Főtér egy árnyas szegletében helyezték el a munkát.. A kerámiafal-avató ünnepség egy fontos közösségi akcióval lett teljes, melyen a csoport rengeteg energiával dolgozott, és egy régi álom is valóra vált. Az Éjszaka a hotelben című fényjáték, ha csak egy estére is, de újjáélesztette az évtizedek óta sötét épületet. A programozott fényinstallációt és a hozzá kapcsolódó, a hotel életéből jeleneteket felelevenítő videómunkát több száz ember nézte végig 2019. július 7-én.A budapesti Karinthy Frigyes Gimnázium csapata kutató- és alkotómunkájával arra koncentrált, hogy megtalálja, milyen, a jelenben követendő személyes magatartás-minták és közösségi stratégiák vezethetnek el oda, hogy bolygónkon még a valósuljanak meg még a saját életünkben a tragikus kimenetelű, disztópikus forgatókönyvek. Már a kezdetektől egyértelműen kirajzolódott a környezetszennyezés és a természet iránt érzett erős aggodalom. A diákok megosztották egymással a környezet jelenlegi kritikus helyzetével kapcsolatos kutatási eredményeiket és nyilvánvalóvá vált, hogy az utópia kontextusában ezzel a témával szeretnének foglalkozni. Az antropocén, egy nem hivatalos földtörténeti korszak lett a közös gondolkodást összetartó fogalom, mely elnevezés arra utal, hogy az emberi tevékenység hatása a bolygó ökoszisztémájában földtörténeti léptékekben mérhető változásokat okozott. Az éves kutatómunkát összefoglaló közös mű egy archaikus életút-szimbólumban, egy interaktív installáció formájában, a Labirintusban testesült meg. A Labirintus egyes pontjain elgondolkodtató egyedi installációk mutatták be a különböző kártékony emberi viselkedések hatásait. A művek leírásából és a kutatás dokumentációjából Székfoglaló címmel - mivel minden egyes installáció kiindulópontja egy szék volt - izgalmas kiadvány is készült.A másik budapesti műhely, a Kölcsey Ferenc Gimnázium diákjai egy fikciós játék körvonalait fogalmazták meg, amely azt feszegeti, hogy a képzelt jövőből érkező kutató milyen állapottal, helyzetekkel szembesül bolygónkon. A felfedezés médiuma a fotó, ezen keresztül szembesítik a diákok magukat és környezetüket a jelen kihívásaival és a jelenben gyökerező nem is olyan futurisztikus kihívásokkal.
„Csoportunk a Jövőből érkezett a Jelenbe. Találkozóinkon kiderült, hogy emlékképeink, élményeink nem azonosak. Arra jutottunk, talán több potenciális világból érkeztünk, és meggyőződésünk, hogy a földi jelenlétünk nem véletlen. Ahogy visszaemlékszünk a Jövő(k)re, látunk jobb világot és rosszabbat: ezeket szeretnénk megmutatni, és aztán együtt felépíteni veletek ennek a jelennek a lehetséges, vágyott jövőjét, okulva a látottakból, hallottakból.

A budatétényi Kempelen Farkas Gimnázium tanulói egy olyan szabadulószobát alakítottak ki, amely egy elképzelt jövőbe röpíti a játékosokat, a jövőbe, ahol épp egy lázadás tört ki. „Játékunk a résztvevőket egy általunk kialakított jövőbeli világba repíti, ahol az élet kettősségét próbáltuk megeleveníteni. Nevünkből is látható (bRIGHT Mirror), hogy a világ sokszínűsége foglalkoztat minket. Szembesíteni akartuk a játékosokat azzal, hogy minden éremnek két oldala van. A Kormány és a Lázadók állnak egymással szemben, amiről egy-egy kiadványból is értesülhetnek a résztvevők. A kijutás kényszere, és a probléma megoldása ösztönzi őket a feladványok megoldására. A játékosok dilemmák elé, valóságosnak tűnő helyzetekbe kerülnek, és csapatként kell együtt dolgozniuk. Játékunk célja egy egyenrangú felekből spontán létrejött közösség megmozgatása, és problémamegoldó készségük fejlesztése.”A pécsiek, akik a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium valamint a Pécsi Református Gimnázium diákjaiból verbuválódott, megépítették a szívbunkit, amelyről így vallanak: "Az utópia témája nyomán munkánk fókuszába az emberi érzelmek és kapcsolatok kerültek. Aggódunk a jövő embereinek kapcsolati minőségért, az érzelmek szabad vállalásának lehetőségéért, a mentális egészségért, a gyerekekért, a kamaszokért, az felnőttekért, az idősekért, az igazi szeretetért, a szerelemért, az empátiáért, az emberi kapcsolatokért.
Egy különleges inspiráló társasjátékot, a Bökd már ki-t terveztünk Orsós Imre és Nagy Réka ötlete alapján. A játék célja annak támogatása, hogy merjünk újra magunkat felvállalva felszabadultan beszélgetni, ismerkedni, gyümölcsöző kapcsolatokat teremteni környezetünk valós szereplőivel. Kiváló csapatépítő és terápiás eszköz született, amit szeretettel ajánlunk minden korosztálynak, hiszen szellemes, szórakoztató és hasznos segítség a kapcsolatteremtéshez, tartalmas beszélgetések kialakításához. Az érzelmi intelligenciát fejlesztő játékban 8 szín 8 érzelmet jelenít meg.
Mivel az érzelmek kifejezése nem mindig könnyű, és az iskolában nincs ennek kedvező terep, ezért egy biztonságos, intim teret terveztünk a társasjáték lebonyolításához. Egy a sokszor kíméletlen iskolai forgatagban a diákoknak teret és védelmet nyújtó „sulibunker” gondolatától jutottunk el a kiállításon látható színes szalagokból konstruált Szívbunki építéséig."A Bökd már ki nevű társasjáték és a Szívbunki elnyerte 2019 tavaszán a Ludwig Múzeum által kiírt Van művészi vénád? pályázatának az „Újító megoldás” különdíját.

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 2167 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x