Anya, nem tudok olvasni! - Gyógyír a tanulási zavarokra
Címlap / Otthon / Anya, nem tudok olvasni! - Gyógyír a tanulási zavarokra

Anya, nem tudok olvasni! - Gyógyír a tanulási zavarokra

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2024-07-14

Egyes felmérések szerint, ha harmadik osztályig nem történik meg a dys-probléma felismerése és a fejlesztés megkezdése, a felsőbb osztályokban is alapvető probléma marad a gyereknél az írás, olvasás nehézsége, és ez a tanulás eredményességében is érezteti a hatását. Koczka József fejlesztőpedagógus agytréner társamat a dys-jelenségekről kérdeztem. 

A témáról szóló cikksorozat előző része >>>>

– Mi az a diszlexia?

– A diszlexia azt jelenti, hogy az egyébként más területeken jól teljesítő gyerek az olvasást, írást és/vagy számolást feltűnően nehezen sajátítja el. A diszlexiához társul az írászavar (diszgráfia) is.

– Azt állítják, hogy a diszlexia áldás és átok egyszerre. Miért?
– A történelmünk nagyjai másképpen is tudtak gondolkodni, mint a többi ember. Lehet, hogy kicsit szétszórtak, furcsák voltak, de igazán nagy dolgokat vittek véghez, adtak elő, illetve alkottak. A diszlexiás emberek vizuális, multi-dimenzionális gondolkodók. Intuitívak, és nagyon kreatívak. A tudomány jeles képviselői között sok diszlexiás vitt véghez kiemelkedő dolgokat. Ennyit az áldásról. Az átka e képesség-zavarnak, hogy mivel a diszlexások képekben gondolkodnak, ezért nehéz megérteniük a betűk, számok, szimbólumok, írott szavak világát. Képesek azonban megtanulni ezeket, és jól tanulni, de speciális módszerekkel, s ezért több időre van szükségük.

– Mit kell tudnunk a diszgráfiáról?
– A diszgráfiások rányomják az írószert a papírra. Gyakran fölöslegesen felkapkodják a ceruzát. Az írásuk hullámzó képet mutat, a sor időnként fölfelé halad, vagy éppen lefelé. Görcsös, sok esetben hibás a ceruzafogásuk.

– Mikor beszélhetünk diszkalkuliáról?
– Az iskoláskorú diszkalkuliás gyermeknél gyakori a saját testen, síkban, térben és időben történő tájékozódás zavara; a számfogalom gyengesége; a globális mennyiség-felismerés hiánya, az alapműveletek értelmezésének, megoldásának problémái. Gyenge a számemlékezetük, nem értik a szöveges feladatokat. A figyelem, az akusztikus és a vizuális észlelés, illetve emlékezet, a finommotoros koordináció zavara is jellemzi őket.

– Csak a gyermekek képességeinek zavara a dys-probléma?
– Egyaránt érinti a gyerekeket és felnőtteket is, a világ minden országában találkozhatunk ezzel a problémával. A magyar általános iskoláskorú gyerekek 10-15 %-a diszlexiás.

– Valami tehát hiányzik a dys-esekből?
– Három feltétel hiányos jelenléte okozza az olvasás és írás zavarát: a térbeli orientációs képesség (betűelemek felcserélése), a verbális analizálás (szóalakok betű és beszédhangelemeinek elhagyása), és az emlékezési mező, az olvasás és írás elemeinek tárolása, a minták elraktározása (A gyermek képtelen betűkihagyások, vagy betoldások nélkül leírni a helyes szóalakokat).

– Mire figyeljünk?
– Diszlexia-veszélyeztetettek azok a kisgyerekek, akik későn kezdtek el beszélni, sokáig ejtették hibásan a hangokat, ügyetlen mozgásúak, nem egyértelmű, hogy jobb, vagy bal kezesek-e, sokszor tévesztik össze a jobb és a bal oldalt, magatartás problémáik vannak, figyelmetlenek.
A felsoroltak megléte egyenként nem jelent feltétlenül diszlexia veszélyt, de több jelenség együttes előfordulása már mindenképpen figyelmet érdemel.
Hangsúlyozom, a diszlexia nem betegség, hanem részképesség zavar! A betegségtudatot nem szabad belenevelni az ilyen gyermekekbe, mint ahogy kritizálni is vétek őket! A felnőttek feladata, hogy megmentsék a dys-problémával küzdő gyermekeket, hiszen egytől egyig értékes emberpalántákról van szó.

– Az agytréner milyen megoldást kínál a tanulási zavarok javítása érdekében?
– Egyedülálló és üdvözítő megoldást még nem talált fel senki. Magam, a közel 15 éves tapasztalatom alapján állíthatom, hogy az agyhullám-hangoló tréninggel, amikor a fény és a hangjelek megtornáztatják a passzívabb agyterületeinket, a felmerült esetek 70-80%-ban két-három hónap alatt igen jó eredménnyel harmonizálható a két agyfélteke eltérő működése. Így, az írás, olvasás, számolás érdekében, egyszeriben egymás segítségére lesz a jobb oldal a balnak, a bal oldal pedig a jobbnak.
A dys-problémás gyerekek általában „stresszesebbek”, így a két agyfélteke diszharmóniája áll fenn (nem segít egyik a másiknak a túlzott feszültség miatt). Ezek a gyerekek részben energia hiányosak is. Az agyhullámok hangolására való fény-hang készülékekkel – a képzett agytréner útmutatása mellett – helyreállítható ez az egyensúly.
Minden családból kitanulhatja valaki az agytréningezést és a házi használatra fejlesztett mini komputerrel napról napra agyban naggyá fejlődhet, miközben segítheti szeretteit is. Az energiával teli ember mentálisan egésszé válik, harmonikusan működik, jól kezeli az információkat, jól alszik, jól teljesít stb.

– Hogyan képzelhető el a kezelés folyamata?
Állapotfelméréssel kezdünk: érdekel bennünket a gyermek tanulási szokása, a tanulásra szánt idő és időszak, a táplálkozási, folyadékfogyasztási és alvási szokások, valamint nem utolsósorban a családi helyzet.
Az agyhullám-hangoló tréningprogram egy szórakoztató teszteléssel kezdődik. Majd kikérdezzük, milyen színeket, formákat, mozgásokat észlelt a csukott szemhéjára ritmusosan villogó fények-hangok hatására. Kiértékeljük a rajzát és személyes élményeit, melyekből a gyermek tényleges állapotára következtetünk.
A kiértékelést követően személyre szabott fejlesztő programmal heti 3-5 foglalkozással 4-8 hetes kezelés következik.
A tréning befejeztével kontrollmérésekkel ellenőrizzük a kezelésen elért eredményt.

–  A tudományos élet is foglalkozik e témával?
– A diszlexia, sajnos, nemzetközi jelenség, a világ minden részén találkozhatunk olvasási-nehézségekkel küszködő gyerekekkel és felnőttekkel. E jelenség kinél-kinél a legkülönbözőbb okokra vezethető vissza. Kultúránként, sőt nyelvenként is különböző az eredet, ami miatt a dys-probléma kialakul.
A tudományos élet a probléma meghatározásának kérdésében nem egységes, ennek következtében úgy a diagnosztikai eljárások, mint az alkalmazott terápiák rendkívül sokszínűek.

Az Európai Unió tíz tagállamának részvételével kutatás indult, hogy megtalálják a diszlexia biológiai okait. Hazánk az MTA Pszichológia Intézetén keresztül vesz részt a NeuroDys elnevezésű projektben. E kutatás keretében több éven át követik a diszlexiás és nem diszlexiás gyermekek agyi fejlődését, a hangokra, betűkre adott agyi válaszaik változását.

A cél az, hogy egy standardizált diszlexia-teszt és ehhez kapcsolódóan hatékony terápiás eljárások kerüljenek alkalmazásba.
 
Várom a téma iránt érdeklődők leveleit!
A témáról szóló cikksorozat előző része >>>>

Kevevári M. Katalin - Agytréner tanácsadó

 

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 8242 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x