Mese - meseterápia - meseállítás
hirdetés
Címlap / Psziché / Mese - meseterápia - meseállítás

Mese - meseterápia - meseállítás

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2020-11-27

A mese mágikus dolog, ami megmutatja a látható és a láthatatlan egységét, ahol az ember lakozik. A mese oly régóta szól az emberekhez, oly sok tudást tárol, hogy szinte minden emberi helyzetre és tulajdonságra van éppen megfelelő mese, ahol választ kaphatunk, hogyan kell megoldani a hozzá kapcsolódó problémákat.  

A meseterápia sokaknak cseng már ismerősen, hiszen Boldizsár Ildikó „Metamorphosis meseterápia” módszere egyre nagyobb körben válik ismertté, vált élménnyé sokak számára. Mesecsoportjain lehetőség van arra, hogy találkozzunk lényünk archaikus tudatban gyökerező erőivel, átéljük a mese igazságának és a mi személyes életünknek gyógyító találkozását.

A mese oly régóta szól az emberekhez, oly sok réteg rakódott rá, oly sok tudást tárol, hogy szinte minden emberi helyzetre, típusra, tulajdonságra van éppen megfelelő mese, ahol választ kaphatunk, hogyan kell megoldani a hozzá kapcsolódó problémákat. Megélt és megtapasztalt tudást ad át, de ennek a tudásnak a gyökere egy olyan ősi világban és annak megfelelő lelki alkatban van, amelyben a látható, érzékelhető világ és a láthatatlan valóság egyszerre működik, mert együttműködik! Ez az ún. mitikus – mágikus dimenzió. Itt minden egyszerre van a látható világban és az őt létrehozó, működtető láthatatlan világban.

Itt nem kérdés, hogy létezik-e a teremtő végtelen, mert minden erre utal, ebből táplálkozik, ennek a kozmikus rendnek a tudatában él. A mese annak a pillanatnak a szülötte, amikor az egység-állapot valami módon kizökkent, és ezt azonnal korrigálni kezdte az emberi tudat. Egyszerre volt tudatában a rendnek és a rend felbomlásának. S bár sok-sok réteg rakódott itt egymásra, s mi egyre távolabb kerültünk ettől a rend-tudástól, azért ezek a rétegek visszakövethető módon tartalmazzák magát az egység-tudást. De mi is az a REND, amiről szó van? Mihez képeset beszélhetünk rendről, és mi lenne az a bizonyos erről való tudásunk?

 

Ha itt valami nagyon bonyolultra gondolunk, akkor nehezen közelíthetjük meg a fogalmat, ahogyan a mese is a lehető legegyszerűbb módon mutatja meg a működését. Rend az, ami harmóniában van a természet működésével, amikor nem ártunk sem élőnek, sem élettelennek, ami ugyanúgy hat a csillagok járásában, az égitestek mozgásában, ahogy a kökörcsin kinyílásában, vagy mint az emberi lélek reakcióiban, vagy az aranymetszésben. Amitől szépnek és igaznak érzünk egy műalkotást, ami miatt mi magunk is kinyílunk, ha kibomlik a tavasz, vagy felszabadultan örülünk, ha hirtelen nagy pelyhekben hullani kezd a hó. Ez a természet és az emberi világ összehangolt működésének rendje, ami megmutatkozik az atommagban, a genetikában, az élővilág teljes rendszerében, a kőzetekben, de az álmokban és a vágyakban is. Erről a bonyolultan egyszerű és mégis tökéletesen összehangolt világról szólnak a mesék, megmutatva a látható és a láthatatlan egységét, amelyben az ember egyszerre van otthon mindkettőben.

Bizonyos szavak még jelentéssel bírnak számunkra, bizonyos formulák még felidéznek a mese segítségével valamennyire ismerős tartalmakat, de ezek már elmosódottak, nem egyértelműek, nem igazán közölnek velünk hasznosítható információkat. Nem is tehetik, mert van egy alapvető különbség a mese által kapott tudás és a hétköznapi vagy tudományos tudat által közöltek között: a mese mindig üzenet, sohasem információ! A legősibb meseváltozatokban a hős csak kimond valamit, és már valósággá válik, csak kigondolja, hol legyen, és már ott is terem, csak elképzeli, mivé akar válni és már át is változott. Ez a mágikus gondolkodás kora, amiről konkrét tudásunk nincs, csak elképzeléseink lehetnek, amelyet a fennmaradt mítoszok nyomán próbálunk azonosítani, és amelyekről a mesék adnak igazán képet.

Egy olyan világból szólnak ugyanis, ahol a szavaknak mágikus jelentést és jelentőséget tulajdonítottak, amikor a kimondás egyenlő volt a teremtéssel. Ez a tudat legősibb rétege, ami megelőzte a „megkülönböztető tudatot”, éppen ezért szinte kizárólag szimbolikus képekből építkezik, így ma a látszólag egyszerű történetek, mese-szüzsék valódi megértéséhez vissza kell találni az archaikus tudat mélyrétegeibe, ahhoz a nyelvezethez, amiből a tudattalan is építkezik. A mese felfejtése mindig a tudattalan tudatossá tételén keresztül vezet, ami analógiás gondolkodás nélkül lehetetlen. Minden hasonlít valamihez, minden felidéz valamit, de ez egy végeérhetetlen láncolat, aminek a mélyén mindig ott van a titok, az ésszel felfoghatatlan…

 

A meseállítás is erre a titokra épül, s amikor hozzákapcsolódik a Bert Hellinger által kidolgozott családállítás módszere is, akkor a Boldizsár Ildikó által létrehozott mesevarázslatot keressük, ennek élményét próbáljuk meg egy másik módon létrehozni.

A meseállító csoportokon olyan utazóvá válhatunk, aki megjárja lényének archaikus oldalát, ahol lehetősége van megismerni a benne létező, de nem mindig megnyilvánuló, eddig esetleg meg nem élt mélységeket, erőket és azt a szépséget, jóságot, amit a legfőbb, legvágyottabb minőségként jelöl minden kultúra. De megtapasztalhatja azokat a gátakat, akadályokat is, amelyek a mesében a gonosz mostohával, a vasorrú bábával, vagy a sárkánnyal, netán a vad bölénnyel és más dúvadakkal vannak nevesítve.

A meseállító csoportokon lehetőséget kínálunk a mese által, hogy közösen belépjünk ebbe az erőtérbe, amelyet legegyszerűbben a REND világának nevezhetünk, és ahol mindig, minden eltérést korrigálni lehet, mert a kibillent rendet a mese mindig visszaigazítja, hogy a teljesség ne sérüljön…

A mese erőterében mozgunk, a mese archetípusai adják a keretet, amelyben szembesülhetünk egyéni létünk problémás oldalával, de azokkal a szépségekkel is, amelyek létezését nem mindig akarjuk, merjük megélni, elfogadni.

(A szerző mesefejtő, a paloznaki meseterápiás központ munkatársa.)


 
 
[ 5850 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot

 
x