A Szaum Harmonet - Horoszkóp -Ezotéria - Jósda
Címlap / Ezotéria / A Szaum

A Szaum

Forrás: Nostromo
Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2020-05-29

Egy másik páratlan erkölcsi és szellemi jellemzője az iszlámnak az előírt böjt. A böjtölés definiciója le van írva, szó szerint azt jelenti, hogy tartózkodni "teljesen" az ételektől, italoktól, intim érintkezéstől és dohányzástól, hajnal előttől kezdve egészen naplementéig, a Ramadan hónapon át, ami az iszlám év kilencedik hónapja.  

 

Egy másik páratlan erkölcsi és szellemi jellemzője az iszlámnak az előírt böjt. A böjtölés definiciója le van írva, szó szerint azt jelenti, hogy tartózkodni „teljesen” az ételektől, italoktól, intim érintkezéstől és dohányzástól, hajnal előttől kezdve egészen naplementéig, a Ramadan hónapon át, ami az iszlám év kilencedik hónapja. De ha azt hisszük, hogy az iszlám böjt jelentése csupán erre korlátozódik, akkor sajnálatos tévedésben vagyunk.

Amikor az iszlám bevezette ezt a páratlan dolgot, akkor a határtalan erény örökké növekvő fáját ültette el és páratlan eredményt hozott. Itt van az iszlám böjt lelki jelentésének magyarázata:

1. Megtanítja az embert az őszinte szeretre; mert amikor a böjtöt betartja, akkor az Isten iránti mély szeretetből teszi. És aki Istent szereti, az igazán tudja mi a szeretet: a remény teremtő erejével és optimista világnézettel tölti el az embert; mert amikor böjtöl, akkor reménykedik, hogy Istennek kedvez és kegyelmére törekszik.

2. A végtelen áhitat valódi erénye itatja át az embert, becsületes felajánlás ez és Isten közelségét eredményezi; mert amikor böjtöl, akkor Istennek teszi és csak is az Ő kedveéért.

3. Az ember lelkiismeretét éberré és erőssé teszi; mert amikor valaki böjtöl, akkor ezt titokban és nyilvánosan is teszi. A böjtben különösen nincs hivatalos ellenőr, aki az ember viselkedését ellenőrzi vagy kényszeríti a böjt megtartására. Azért tartja be, mert Istennek kedvez és saját lekiismeretének tesz eleget azzal, hogy hűséges hívő titokban és nyilvánosan is.

4. Az embert türelemre és önzetlenségre neveli; mert amikor böjtöl akkor érzi a megvonás fájdalmát, de türelemmel viseli. Igazán ezt az érzést csak időlegesen érzi, kétségkívül megtapasztalja milyen szigorú, kemény fájdalmakat viselnek el mások, akik esetleg napokig, hetekig, hónapokig nincs mit ennie.

5. Ez egy igazi lecke mérsékletességből és akaratból. Az aki betartja a böjtöt, az fegyelmezni tudja vágyait és felülemelkedik a fizikai kísértésen. Az ember amennyire a személyiség és jellem embere, annyira az akarat és végzet embere is.

6. Tiszta lélekkel látja el az embert, hogy felemelkedjen, tiszta elmével, hogy gondolkozzon és könnyű testtel, hogy mozogjon és cselekedjen. A könnyű gyomor mindenkor ezt eredményezi. Orvosi vizsgálatok, biológiai szabályok egyéni tapasztalatok támasztják alá ezt a tényt.

7. Megmutatja az embernek a bölcs takarékoskodás egyik új módját; mert ha kevesebb mennyiséget vagy kevesebb ételt eszik, akkor kevesebb pénzt költ és kevesebbet fárad. Ez az otthoni gazdálkodás és takarékoskodás leki iskolája.

8. Képessé teszi az embert a fejlett alkalmazkodásra. Könnyen megérthetjük, ha tudatosítjuk, hogy a böjt az ember hétköznapi életét teljesen megváltoztatja, a szokásostól eltérővé teszi. Arnikor így megváltoztatja életét, akkor természetesen alkalmazkodik egy új rendszerhez és az új szabályokhoz. Ez hosszú távon kifejleszti benne az alkalmazkodó készséget és segít leküzdeni az előre nem látható akadályokat az életben.

9. Az emberben megalapozza a fegyelmet és az egészséges túlélést. Amikor valaki betartja a böjt szabályait a Ramadan szent havának egymást követő napjait és az egymást követő évek szent hónapjait, az a fegyelmezettség magas szintjét és az önuralom felsőfokát valósítja meg. Amikor az ember megkönnyíti, pihenteti a gyomrát és emésztési rendszerét, akkor bebiztosítja testét, a lelkéről nem beszélve, minden ártalom ellen, ami a gyomrát megtámadhatná. A pihenésnek ebben a formájában biztos lehet az ember abban, hogy teste megszabadul a gyakori rendetlenségtől, zavartól és leke továbbra is tisztán, békésen fog ragyogni.

10. Megteremti az emberben az igaz társadalmi összetartás, egység, testvériség, egyenlőség szellemét Isten előtt épp úgy, mint a törvény előtt. Ez a szellem annak a ténynek következménye, hogy amikor az ember böjtöl, akkor érzi, hogy az egész muszlim társadalommal együtt végzi ugyanazt a kötelességet, ugyanolyan módon, ugyanazon okból, ugyanolyan végre. Egyetlen szociológus sem állíthatja, hogy a történelem folyamán bármilyen ehhez fogható dolog lett volna, mint amit az iszlám bevezetett. Az embernek évszázadokon, korszakokon át kiabálták, hogy összetartozást, egységet, testvériséget, egyenlőséget akarnak; de hangjuk visszhang nélkül maradt és nagyon kis eredményt értek el. Hol találhatják meg céljaikat az iszlám útmutató fénye nélkül?

11. Ez egy Isteni előírás az ön-bebiztosításra és az önkontrollra, az emberi magasztosság és szabadság megtartására, a győzelemre és a békére. Az eredmény mindig megmutatkozik, mint élő valóság a szívben; annak az embernek a szívében, aki tudja, hogyan tartsa a böjtöt. Amikor a megfelelő módon böjtöl valaki, akkor kontrollálja magát, és parancsol a szenvedélyeinek, fegyelmezi a vágyait és ellen áll a gonosz csábításának. Ez által abban a helyzetben van, hogy biztonságban érezheti magát, helyre állítja a magasztosságát és becsületét, és megszabadul a gonosz hajlamoktól.
Most, néhányan késztetést éreznek feltenni egy kérdést: Ha ez a helyzet az iszlám böjttel és ha ez az iszlám képe ebből a szemszögből, miért nem élnek a muszlimok egy elképzelt eszményi társadalomban.

Erre az ellenvetésre csak annyit tudunk mondani, hogy a muszlimok benne éltek és élveztek egy utópiát, történelmük bizonyos időszakában. Ennek az utópiának a megvalósítása páratlan jelenség volt az emberiség történelmében. Azért mondjuk hogy páratlan, mert az iszlámon kívül egyik vallás vagy társadalmi rendszer sem tudta megvalósítani eszményeit. Más vallások és szociális rendszerek utópiái mindig megmaradtak a teória, vágyakozás és álom szintjén, néha tisztán, néha homályosan, néha közel jártak hozzá, de legtöbbször távol. De az iszlám utópiája megvalósult és gyakorlattá vált és teljes mértékben működött.

Emberi és gyakorlati értelemben ez azt jelenti, hogy az iszlám utópiája újra megvalósítható, itt ezen a földön és hogy valóban szilárd alapokon és keresztülvihető elveken alapszik. Az ok, amiért az iszlám utópia nem áll fenn napjainkban, azt többféleképpen magyarázható. De a böjt tárgyalására szorítkozva azt kell mondanunk, hogy azok a muszlimok, akik szerencsétlenségükre nem tartják be a böjtöt, azok jó esetben közönyössé válnak. Másrészt azok, akik betartják, nem valósítják meg az igazi értelmét, és eredmény képpen nagyon kevés előnyük származik belőle, ha egyáltalán származik. Ez az oka annak, hogy a mai muszlimok teljes mértékben nem élvezik a böjt kiváltságait.

Megint mondhatja valaki, hogy ami az iszlám böjtre vonatkozik, az ugyanúgy igaz más böjttípusokra is, mint a zsidó húsvét, keresztény nagyböjt, a Gandhi-féle böjt stb. Miért mondják akkor a muszlimok ezt önhatalmúan az ő böjtjükről? Erre a kérdésre a következőképpen válaszolunk.

Ellenkezne a vallásunkkal és erkölcsünkkel, mint muszlimoknak, becsmérelni Isten bármely prófétáját, vagy bármely isteni vallás igazságát vagy hamisságát elvetni. Más emberek szabadon követnek el efféle felelőtlen támadásokat, de mi muszlimok nem teszünk ilyet, mert tudjuk, hogy ha egyszer ilyen mélyre süllyedünk erkölcsileg vagy erkölcstelenséget követünk el, akkor tulajdonképpen kiesünk az iszlám rendjéből.

Azt is tudjuk, hogy a böjt intézménye olyan régi, mint maga a történelem, és hogy ezt előírta Isten az embereknek, már az iszlám előtt is, mint ahogy előírta a muszlimoknak is. De nem tudjuk – és nem hisszük, hogy sokan tudják – az Isten által előírt pontos formáját és valódi módját ezeknek a böjttípusoknak. Akárhogy is, az igazság és felvilágosult tudásvágy érdekében, igazolhatjuk állításunkat úgy, hogy összehasonlítjuk az iszlám böjtöt más böjt tipusokkal.
Nostromo
 
 
[ 1610 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot

 
 
 ciganykartya
joskajosda
szerelmi_joslat
szinjosda
slide-tarotA Harmonet üzemeltetője az Harmopress Kft.
1999-2016 © Minden jog fenntatva
HarmoNet 1999 óta minden nőnek bejön!
x