Zoroaster tanítása
Címlap / Ezotéria / Zoroaster tanítása

Zoroaster tanítása

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2020-05-29

Ez a világvallás nem mint új vallás, hanem, mint ma is érvényes tanítás, a kereszténység eredeti tiszta formája jelenik meg, mely segít választ adni a ma kérdéseire, segíti az emberi lét kiteljesedést. Zoroaster követőitől idegen volt az intolerancia. Nem támadtak Isten nevében, Istenre. 

 

Ez a világvallás nem mint új vallás, hanem, mint ma is érvényes tanítás, a kereszténység eredeti tiszta formája jelenik meg, mely segít választ adni a ma kérdéseire, segíti az emberi lét kiteljesedést.

Zoroaster követőitől idegen volt az intolerancia. Nem támadtak Isten nevében, Istenre. A zoroastriánus tanítás nem követeli meg, más hit feladását, éppen ellenkezőleg, a különbözőségek helyett azt keresi, ami összekapcsolja az Isten eltérő utakon kereső jóakaratú embereket. A zoroastriánus tanítás eredeti tiszta formájában egyaránt forrása a keresztény és a moszlim vallásnak is, de világképe összeegyeztethető a Buddhizmus tanításával is. Buddha és Zoroaster közel egy időben éltek, más-más kultúrában és sok mindent azonos módon ismertek fel - és a teljességnek egyaránt része mindkettő, és mind a két tanító esetében ugyan annak az erőnek köszönhető a megvilágosodásuk.

A zoriastriánus perzsa - parthus - szasszanida birodalmakban szabadon tovább élt az ősi mezopotámiai világ minden kincse, pozitív tartalma, mint ahogy a buddhizmus is megőrzi az ősi indiai kultúra pozitív elemeit. Az ősi turáni istenek, Innana-Éneh-Istar is megerősítést nyertek Zoroaster tanításából. A parthusok és szasszanidák birodalma az általuk életre segített kereszténységnek is teljes szabadságot biztosított, míg a katolicizmus Justiniánus idején ki nem fordult önmagából. Az eddig hallottaktól eltérő tanítás, kiteljesíti világképünk, és csak a tévedéseink megtagadására kényszerít bennünket, és nem fordít szembe kultúránk alapjaival - hanem ellenkezőleg megerősíti azt.

A tanítás lényege nagyon egyszerű
A világban a jó, Hormuzd- és a rossz Ariman, a fény és a sötétség küzd egymással. Hogy e két elpusztíthatatlan erő közül melyik uralja a világot, az rajtunk, embereken múlik. Mind a kettő Ahura Mazda a teremtő megtestesülése - gyermeke. A teremtő, a négy őselemből - a tűzből, vízből, levegőből és földből ered, mely elemek nem jók és nem gonoszak, mint ahogy a tudás sem, csak az ember, aki használja lehet ilyen vagy olyan. Hormuzdnak is és Arimannak is számtalan alakja lehet. Innana-Éneh is éppúgy Hormuzd megtestesülése, mint ahogyan Krisztus, és a Jó születik ujjá minden jó lélekben, a jó tanait hirdeti minden igaz próféta. Krisztus leszármazási listája is lehet, hogy a valóságban Zoroastertől ered, de a tanítása az nem az ószövetségből származik, hanem a napkeleti bölcsektől, az ősprófétától.

Vajk, mikor elpusztítja a táltosok maradnak. Ariman a gonosz, a nagy plagizátor képes bármely jó képét magára öltetni álcaként. A Krisztus nevében gyilkoló Justiniánus, vagy az első kínai császár, az ő megtestesülései. A gonosz megtestesülései rendszerint nem sokkal a jó próféták után jönnek a világra. Krisztust követte Néró, Etelét, isten ostorát követte Justiniánus. A világnak nem mindig vallási tanító kell, és a gonosz sem mindig álpróféta képében jelentkezik - de midig a jó álarcát ölti fel.

A zoroastriánus számára nem a dogmák a fontosak, nem az milyen néven nevezi valaki istent, hanem az ami a lélekben van, és az, hogy jót és a rosszat, a fényt és a sötétséget meg tudja különböztetni. Ezért a zoroastrianus tanítás békésen megfért a hun-magyar nép ősi mezopotámiai eredetű hitével, mint ahogyan az ősi perzsa napistenhittel. Ennek a toleranciának a mai világban is óriási szerepe lenne. Úgy lehetünk csak Isten igéjéhez hűek, ha a jóakaratú emberek, legyenek bármilyen vallásúak, megtalálják a közös jót hitükben.

A keresztények, keresztyének, mormonok, buddhisták, moszlimok, mindenki, aki a jó istenben hisz, testvér. Nincs kiválasztott nép - és egyetlen vallás sem bírhatja a teljességet. Hogy egymásra találjunk, nincs szükség új vallásra, hitünk megtagadására, csak arra, hogy felfogjuk és megértsük, egy olyan létező, mint Isten, teljessége felfoghatatlan, ha valaki másként közelít ehhez a teljességhez, mint mi - azt nem gyűlölnünk kell, ellenkezőleg igyekeznünk kell, megérteni és megtalálni a közöst. Ebben Zoroaster-Zarahustra ősi tanítása az, amihez fordulnunk kell.

Nekünk magyaroknak, kik egykoron a parthus hadakban harcoltunk a kegyetlen görög-római birodalmak ellen, és Etele oldalán szabaddá tettük Európát, halálos csapást mérve, a gonosz birodalmára, kötelességünk, hogy ősi hitünk kereszténység évezredén át is megőrzött örökségét felelevenítsük. Ez az örökség elsősorban a magyar erkölcsöt, rebellis lázadó szellemet jelenti. A magyarok Istene a szabadság! Nem lehet szabad, aki másokat elnyomatásban tart, és csak az lehet igazán szabad, aki nem tűr rabságot és mást sem igáz le. Etele zászlaja a szabadság zászlaja, és ezért sereglett alá minden szabadlelkű ember. Ma nem a római limest kell lerombolni - hanem az ELIT által a boldogulás útjába emelt falakat, melyek a világot sok részre osztják.

Amit én szeretnék az egy más megosztás, a gondolatok cseréje, közös örökségünk együttes birtokba vétele. Külön öröm számomra, hogy mind e közben nem kell elvetnem a magyar keresztyén hit pozitív örökségét, csak azokat az ószövetségi szövegeket, melyek amúgy is ellentétesek Krisztus tanításával. Az az isten, amely a zsidók érdekében megöli a filiszteusokat, mely egyik teremtményét a másik felé helyezi, mely testvérek között gyűlöletet szít, nem lehet sem igaz, sem jó. A Kereszténység Krisztusról szóló tanításaiban egyetlen egy zavart - az ószövetségi hivatkozások - az ószövetség a szeretet tanával ellentétes szelleme - most hogy tudom, Krisztus tanítása nem az ószövetségből ered, semmi köze sincs a választott nép kirekesztő eszméjéhez, most már tiszta szívvel követhetem tanait.

Forrás: http://swi.hu/zoroaster/hun.html
 
 
[ 5080 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot

 
 
 ciganykartya
joskajosda
szerelmi_joslat
szinjosda
slide-tarotA Harmonet üzemeltetője az Harmopress Kft.
1999-2016 © Minden jog fenntatva
HarmoNet 1999 óta minden nőnek bejön!
x