Ros Hasáná, a zsidó újév
hirdetés
Címlap / Ezotéria / Ros Hasáná, a zsidó újév

Ros Hasáná, a zsidó újév

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2021-05-17

Idén szeptember 9-10-ére esik a zsidó újév, az ekkor tett fogadalmak különös jelentőséggel bírnak. De mit is a zsidó újév, a Ros Hasáná? A zsidóság szent neveinek elnevezéseiben semmi sem esetleges: már a nevet alkotó betűk is jelzik a megnevezett dolog legfontosabb vonásait. Az Újév héber neve szó szerinti jelentése "az év feje", vagyis Újév napja úgy viszonyul az év többi napjához, mint a fej a többi testrészhez. 


Rendezvénynaptár
A fej és a többi testrész viszonyának három szintjét ismerhetjük fel: az agy a test egészének, illetve egyes szerveinek működését irányítja. Egyedül az agyban van valamennyi szerv életerejének központja, hiszen a test különböző szervei mind az agy egy-egy részéhez kapcsolódnak. Az agy képessége a legnagyszerűbb emberi tulajdonság, a gondolkodás.

Az ezen a napon tett fogadalmak különös jelentőségűek
A Ros Hásáná napját e három fizikai funkció szellemi megfelelője jellemzi:
a Ros Hásáná napján tesz fogadalmat a zsidó, hogy még inkább jeleskedik a Tóra egészének betartásában, hiszen az ezen a napon tett fogadalmak meghatározzák az Örökkévaló szolgálatát az egész elkövetkező évben.

Ros Hásáná napján veszi kezdetét a Bűnbánat tíz napja, aminek valódi fordítása „visszatérés". Mivel egyedül ez az időszak foglalja magába az összes parancsolatot, ezért az őszinte bűnbánat megbocsátást nyer a parancsolatok betartásának korábbi hiányosságaiért.
Végül Ros Hásáná talán legfontosabb jellemzője az ember és az Örökkévaló közötti teljes, lehető legnagyszerűbb kapcsolat. Ros Hásáná napján az Örökkévaló arra kéri az embert, hogy „fogadj el Uralkodóul magad felett", s ezért Ros Hásáná egyik vezérfonala az Örökkévaló uralmának elismerése. Ez köti össze az embert magával Istennel.A kapcsolat három szintje

Ros Hásáná e három eleme az Örökkévalóhoz fűződő kapcsolat három szintjéhez kötődik.
Az első kapcsolatot a Tóra betartása jelenti. Mivel az Örökkévaló akarata a Tórában és a parancsolatokban jelenik meg, a parancsolatok betartása annyit jelent, hogy gondolatainkat, szavainkat és tetteinket Hozzá kapcsoljuk.

Van azonban ennél alapvetőbb kapocs is. Igaz ugyan, hogy a parancsolatok betartása köteléket hoz létre közöttünk és az Örökkévaló között, e kapcsolat azonban csak akkor jön létre, ha az egyén maga kívánja, hogy - Isten parancsainak betartása révén - kapcsolódjon az Örökkévalóhoz. A bűnbánat azonban olyan kapcsot vesz igénybe, amely a parancsolatoktól függetlenül, állandóan létezik a zsidó és az Örökkévaló között.

Mindannyian kapcsolódunk az Örökkévalóhoz, ám ez az alapvető kapocs nem tetteinken alapul. Ez teszi lehetővé, hogy még az az ember is, aki a parancsolatok elhanyagolása miatt képtelen más, erősebb kapcsolatot teremteni az Örökkévalóval, az is érezhesse úgy, hogy vissza akar térni Hozzá. Amikor bűnbánatot gyakorolva az Örökkévalóhoz fordulunk, ezt a megbonthatatlan kapcsot használjuk ki, ami ilyenkor érezhetővé válik.

Ám az embert az Örökkévalóhoz fűző alapvető kapcsolat ellenére van távolság az ember és az Örökkévaló között. Éppen ennek a távolságnak az érzése az, ami felkelti vágyunkat, hogy bűnbánatot gyakoroljunk. A visszatéréssel, a parancsolatok megtartásával csökkenthetjük ezt a távolságot. Továbbá, amikor Ros Hásáná napján elfogadjuk az Örökkévalót Uralkodónknak, még közelebb kerülhetünk Hozzá.

Az örökkévaló uralmának elfogadása
A zsidó tanítás szerint az Örökkévaló így szól az emberhez: „Fogadd el uralmamat, és fogadd el törvényeimet” Az Örökkévalóhoz fűződő, s a parancsolatok megtartásán alapuló kapcsolat csak akkor jöhet létre, ha elfogadtuk uralmát. Még a bűnbánat is csak az után lehetséges, hogy elfogadtuk az Örökkévaló uralmát, hiszen a bűnbánat lényege a múlt cselekedeteinek megbánása és az a szilárd elhatározás, hogy a jövőben teljesítjük az Örökkévaló akaratát – ez pedig feltételezi, hogy az ember elfogadja Őt uralkodóként.

A Ros Hásáná napján az Örökkévalóhoz fűződő kapcsolatunk lényegére összpontosítunk: uralmának elfogadására, hiszen ez képezi a parancsolatok betartásának és a bűnbánat alapját.A valódi én

Miért csak az Örökkévalóhoz fűződő kapcsolat uralmának elfogadásával válik kézzelfoghatóvá valódi énünk kiteljesedése? A válasz annak felismerésében rejlik, hogy egyéniségünk kaleidoszkópja mögött rejtőzik lényünk legfontosabb alkotóeleme, isteni lelkünk, amely „valósággal része az Örökkévalónak". Valós lényünket nem a szabad önkifejezés, nem a „légy önmagad" elv mutatja meg igazán, hanem az Örökkévaló uralmának elfogadása az, amiben kifejezésre juthatnak valódi képességeink. Azzal, hogy felfedjük az Örökkévalóhoz fűződő kapcsolatunk lényegét, saját magunk legfontosabb vonását tárjuk fel - azt a központi elemet, amely leginkább kifejezi, kik is vagyunk valójában.

Éppen ezért, amikor arra kérjük az Örökkévalót, hogy „dicsőségedben uralkodj az egész világon", e kérésnek a mélyről fakadó vágyat kell kifejeznie, s nem lehet csupán könnyedén kiejtett szavak sorozata. Létünk minden aspektusát - lényünk legrejtettebb valóját - az Örökkévalónak kell ajánlanunk.

Ha Ros Hásáná napján elfogadjuk az Örökkévalót a mi Uralkodónknak, az közelebb hozza uralmának végső megvalósulását a Megváltás Korában. Akkor „az Örökkévaló lesz az uralkodó az egész földön.”

Képek:
piqs.de: Chris Wright - suntreehaze
piqs.de: Vosch - Wie die Orgelpfeifen 
 
[ 5294 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot

 
/img/hirdetes/2021/baby_more.png
 
x