A titokzatos rúnák
hirdetés
Címlap / Ezotéria / A titokzatos rúnák

A titokzatos rúnák

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2021-04-11

Az Istenek ajándékai, titokzatos varázsjelek, gyógyító motívumok, írásjelek, a valóság öntőformái, kapuk egy másik dimenzióba? Mik is azok a misztikus rúnák, honnan erednek, mi a jelentésük, hogyan használhatók a mai ember számára? Új sorozatunk a rúnákról - 1. rész. 


Rendezvénynaptár
A rúnajelek eredete
A rúnák ősi germán eredetű írásjelek, amit jövendölésre, varázslásra, később gyógyító célokra is használtak. Különböző számú betűből álló ábécé létezett Észak-Európában, Skandináviában, a brit szigeteken és Izlandon (i.e. 100-i. sz. 1600.). A germán ábécé, az Elder Futhark 24, a skandináv (dán, svéd, norvég) 16, az angolszász 33 jelből áll (a XX. században Guido List kifejlesztett egy 18 rúnát tartalmazó rendszert is).

angolszász ábécé


viking rúnajelek


A rúnák eredetét világosan nem alapították meg. A legrégebbi rúnákról szóló írott feljegyzések az i.e. 300-200. között keletkeztek. A fába, fémbe, kőbe karcolt jelek ősét görög, etruszk, gót és kelta (Ogam) írásjegyekben vélték felfedezni a nyelvtudósok. (A székely-magyar rovásírás néhány betűjével is teljes egyezést mutat.)

Az északi mitológia szerint a rúnák az istenek ajándékai. Odin, az okkult tudás félszemű istene alakította ki, és adományozta a szent írásjegyeket az embereknek. A legenda szerint kilenc napig fejjel lefelé függött a Világ fáján (Yggdrasil), saját dárdája által átdöfve – étlen-szomjan – hogy megtanulhassa a rúnák bölcsességét. Amikor a rúnák megjelentek alatta, leszakította és befogadta őket, így a rovásírásjelek hatalmat adtak neki. Ezt a tudást később továbbadta Vanir istennőnek, Freyának, majd az emberiségnek.

Rejtélyek rejtélye

A rúnáknak nevezett betűk jelentése titok, misztérium. Mindegyik rúna sajátos, a makro-és mikrokozmikus energiákat, energiamintákat átfogó, ezoterikus jelentéshálózattal bír a fonetikus értékén túl, amit a betű formája és számbeli értéke mutat. Valamennyi rúnának van története, istene, kulcsszava, csillagászati és anatómiai megfelelése, égtája, mantrája, éneke, jelképe, színe, mágikus jelentése. 

A világegyetem különböző – változó, folyamatos áramlásban lévő– energiaformáinak, írásjelekben tárolt archetipikus energiamintáinak, ősszimbólumainak a megértéséhez a tudatalattin át vezet az út.

A tudatalatti világának kulcsszavai: erő, természet, mítosz, lélek, szimbólum-nyelv (szó = szimbólum), életképzelet, örök aktivitás, változás, ős-vízelv, örök formálódás. Az érzékfeletti hatalmak (akaratok, erők) helye, a tiszta hatások, a mágia, a meditáció és a hipnózis helye, de az álmodozásé, az ábrándozásé, az erőszak kiéléséé is. Isteni és démoni – erő és erőszak – megnyilvánulási síkja.


Elder Futhark
A rúnák (ahogy minden más fény-nyelv) túlmutatnak a nyelven, mert az Isteni Tudat, az igazi és egyetlen valóság betűszámokká való leképezései, amelyek minden dimenzióoktávban valóságteremtő mintázatként, öntőformaként (és az egymással analógiában álló mikro- és makrokozmikus valóságok közötti állandó kommunikáció eszközeként és csatornájaként) szolgálnak a dimenziósíkok spirituális tartamainak, a teremtett makro- és mikrokozmikus lényegiségeknek. Az Isteni Nyelv (amely végtelen információmennyiség, bölcsesség, manifesztáló erő, mindent formáló, formába öntő energia és mindenütt jelenvaló anyag, valamint ezek rezgésmintája egyben) az emberi tudással a matematika, a szakrális geometria, a zenei és színharmóniákkal képezhető le.

A fény-nyelvek, a betűszám-nyelvek (héber, szanszkrit, arab, ógörög, latin, örmény, magyar, germán-angolszász, stb.) közvetlen rezgéskapcsolatban vannak az Isteni Tudattal, így ezek ismerete (és a dimenziónak megfelelő használata) az isteni eredet megtalálásához, a mindenséggel való egyesüléshez vezet.

A germán-angolszász átlényegülés-kódok ismerete a határtalan tudattal, az egyetemes tudatossággal, az isteni szellemi teremtőerővel, a kozmikus bölcsességgel és az Isteni Akarattal való szellemi kapcsolatteremtés, amely révén (a befelé figyelés és a felfokozott éberség által) lehetőség nyílik magas szintű meglátásokra, az univerzum teljes rendszerének analógiákban (rezgéskapcsolatokban, rezgésharmóniákban) való meglátására, a teremtett entitásokkal való harmónia helyreállítására, a teremtési cél beteljesítésére, a mennybe vezető út feltárulására, a távlatokban gondolkodásra, a szellemi teljességre, a szellemmel áthatottságra és a természetfeletti erő megszerzésére.

A nyelv szellemi kinyilatkoztatás, az Isteni Gondolat megjelenése, miként az Isteni Gondolat az Abszolútumé. Minden nyelv az Isteni Gondolat szellemi szférájából származik, amelyben nyelvi egység van. A nyelv, a mondat, a szó, a hang még nem különült el. A szó egy a gondolattal és a tettel. Az egység a teremtő Hatalom őshangja, ősszava. Az őshang ősrezgés, ősakció, mágikus omniszciencia és omnipotencia, a teremtő spirituális eksztázisa, amely végigremegve a Mindenségen az örök létesülés erejévé válik. Ha Isten beszél, akkor cselekszik. Ez az isteni iniciatíva.


Minden nép archaikus mágikus-gnosztikus szellemiségű hagyománya – és ennek láthatatlan folytatódása, a metafizikai tradíció is – erről szól. A nyelv – annak nyelvfölötti, vagy nyelvi, képi-szimbolikus doktrínában megvalósuló formája – nem csupán metafizikai jelrendszer, szakrális tanítás, hanem megvalósítandó életrend, beavatási út. Ezért a nyelv = teremtés = lét = tudás.

Így a glottológia nagy jelentőségűvé válik az egyetemes metafizikai tradíció különböző megnyilatkozási formáinak, a vallási, mitikus és konfesszionális kultuszok, s az ezekhez kapcsolódó szimbolikák területén.   


A cikk Késmárki László: Gyógyító testtartások Rúna-jóga c. könyve alapján készült.
Kiadta az Ankh Kiadó 2012-ben 
 
[ 20057 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot

 
x