TAO, az út és erény
Címlap / Ezotéria / TAO, az út és erény

TAO, az út és erény

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2023-10-02

Tao - a kínai nyelvben azt jelenti: út. Ezoterikus síkon a dolgok menetét, a világ kozmikus rendjét, a mindenséget átható õsi lelkét, az õserõt jelöli. Nem vallás, nem filozófia, de mindez egyszerre. A világ szemléletének rendszere, egy teljes vallás-filozófiai irányzat. Sokak szerint a mindenség magyarázata rejlik benne. 

Ki volt Lao Ce?
A népi hagyomány szerint a taoizmus alapítója Lao-ce kínai filozófus.  Az i. e. 6. századra tehetõ az az idõ, amikor feltehetõleg élt. Valójában azonban személye történetileg nehezen azonosítható be. Számos legenda fûzõdik a kínai bölcshöz, akinek neve öreg mestert jelent. Elképzelhetõ az is, hogy több személy ezen a néven. Különös történet kering a Mester születésérõl. A hagyomány szerint Lao-ce egy Jangce-vidéki kis faluban született, méghozzá úgy, hogy anyja már 81 esztendõs volt, amikor is egy napsugár teherbe ejtette, és ezután újabb 81 év telt el, amíg gyermeke a világra jött.
Lao-ce egy ideig udvari levéltárnok volt Lojangban, az akkori fõvárosban, majd élete vége felé egy fekete ökör hátán el akarta hagyni Kínát. Jellemzõ, hogy alakját sokszor így ábrázolják. A határszoros parancsnoka feltartóztatta, felszólítván arra, hogy elõbb írja le gondolatait a világról és az életrõl, - ennek a kívánságnak a teljesítéseként született meg a taoizmus alapvetõ mûve, a Tao-tö-king (’Az Út és Erény könyve’). Ezt követõen a mester "nyugat barbárainak" kezdte hirdetni a taóról szóló tant.

Az eszme bölcsõje
E két elv, elem mûködésének fõ mozgatója a személytelen Örök Törvény (Tao). Mindezen elemek teoretikus rendszerré való kidolgozása, sok szent könyvnek számító filozófiai és költõi munkában jelent meg. Kibontakozott a Császár Kultusz. Helyet kapott e rendszerben a csillagászat, az idõszámítás tudománya csakúgy, mint a császár által, személyesen, a birodalom javára, és nevében végzett tevékenység kultusza is.

A Tao- Tö -King
A taoista bölcseleti, világszemléleti rendszer megalapozása tehát a Tao-tö-kingben található, amelyet a hagyomány ugyan Lao-ce írásának tart, ám keletkezése igazából az i. e. 4. századnál korábbra nem tehetõ. A gondolatrendszer középpontjában a Tao, a Világtörvény áll, ami minden létezõ õs oka. Az ember feladata, hogy szemlélõdõ módon törekedjen a Tao befogadására, megértésére. Ez eredendõ passzivitást követel, Lao-ce szerint a helyes cselekvés, a "nem cselekvés". A mû 81 - részben rímes - rövid szakaszból áll, amelyek változatos, kötetlen szerkezetûek, és misztikus elemekkel át- meg átszõve, aforisztikus formában, igen élénk költõi képekkel, kifejezõ nyelven íródtak. A Tao-tö-king központi eleme a tan alapvetõ fogalmának, a taónak egy átfogó kifejtése, értelmezése.

Lázadás az egyensúlyban
Itt a tao a mindenség alapját képezõ világtörvény, természettörvény jelentésében szerepel, a dolgoknak és a jelenségeknek idõben örök és térben végtelen lényegét alkotja. A taoizmus tanítása szerint az egyén számára a helyes utat a taóval való összhang megtartása jelenti.
Az emberi tevékenységek: a társadalmi rend, törvénykezés, államszervezet felállítása csak megzavarja a mindenség rendjét, törvényét, egyensúlyát; így a tanítás lényegében a közélettel, a kialakuló feudális osztályrendszerrel is szembeforduló, akár a lázadás támogatásáig is eljutó eszmerendszerré lett. E gondolatból bontakozik ki a Taoizmus egész mértékletességre, józanságra és lemondásra épülõ etikai rendszere.

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

Képforrás: Canva Pro adatbázis.
 
 
[ 4718 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot
 
 
x