Női karrier a férfiak világában - Van jövője?
Címlap / Karrier / Női karrier a férfiak világában - Van jövője?

Női karrier a férfiak világában - Van jövője?

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2020-06-03

A nők évszázadokon keresztül élték kívülről kontrollált életüket, előírt értékek és hatalmi erők árnyékában. Aztán rájöttek, hogy többre hivatottak annál, amire eddig lehetőségük nyílt: magasabb iskolázottsággal és növekvő önbizalommal felvértezve, anyagilag és erkölcsileg egyre inkább függetlenné válva, a megfelelési vágyuk és önérvényesítésük harcában végleg az utóbbi győzött. De hogyan tovább? 

 

Nagyszüleink, szüleink családmodellje, a vallási tradíciók által diktált modellek közös vonása, hogy a nők anyai, befogadó, elfogadó, gondoskodó, a háttérszerepet és kiszolgáltatottságot vállalni akaró és tudó karaktereinek kizárólagosságát hirdetik. Ezek a szerepek jellemzően az alárendeltségen és a megfelelési vágy dominanciáján alapultak, amely a városi, értelmiségi nők önérvényesítése számára túlontúl szűk mozgástérnek bizonyul. Szerepmodelljeik válságát élik tehát, miközben a régi paradigma letűnőben, az új pedig kialakulóban van.

Válságot jellemzően olyankor élünk meg, amikor nem ismerjük fel idejében a változás szükségességét, legyen szó akár a gazdaságról, üzletről, vagy az élet bármely más területéről. A válság kínai szimbóluma két jelből épül fel, amelyek külön-külön veszélyt és esélyt jelentenek.

Melyek a modellválság lehetséges veszélyei?
Az előző század utolsó harmadában megerősödő feminista mozgalmak könnyen elfogadható értéket és reális alternatív célkitűzést jelentettek. Legyünk egyenlők! Mutassuk meg a férfiaknak, hogy mindent tudunk, amit ők!

A férfiak által dominált világban a feministák az egyenlőséget tűzték ki célul, de nem a legszerencsésebb módon: a férfiak által évszázadok óta kialakított játéktéren, férfi játékszabályok mentén jellegzetes férfi célokat tűztek ki maguk számára, amelyeket férfi harcmodorral kívántak elérni.

Mi a játéktér? A patriarchális világ, családi, társadalmi és üzleti téren egyaránt, ahol a férfiak ülnek a vágyott pozíciókban, és eszük ágában sincs maguktól átadni a széküket, erre ugyanis már nem terjednek ki az udvariasság felszínes rituáléi.

Mik a játékszabályok?
A férfiak által, férfiak számára kialakított és működtetett politikai és üzleti világ, a férfiak által meghatározott értékek, üzleti definíciók és sikerkritériumok szerint. Vagyis mai világunkat millió és millió szálon szövik át azok az értékek, és gondolkodásmód, ahogy az üzleti világ és a politika az elmúlt évszázadokban a férfiak által vezérelt módon kialakult és működött. Vagyis a feminizmus nem kevesebbet tűzött zászlajára, mint hazai pályán letörni a férfiak dominanciáját.

Ezek a feltételek kizárólag zéró összegű játékot tesznek lehetővé: az egyiknek csak annyival lehet több, amennyivel a másiknak kevesebbje lesz, vagyis ezekkel a játékszabályokkal csak egymás kárára folyhat az osztozkodás. Amennyi teret hódít a nő, annyit veszít a férfi.

Mivel az eddigi állapotok inkább a férfiaknak kedveztek, és mivel rájuk egyébként is kevésbé jellemző a rugalmas integráció képessége, komoly hatalom-, és presztízsvesztésként élhetnek meg minden női térhódítást, hiszen egzisztenciális veszélyt jelent számukra és eddigi előjogaikra.

Az ennek kapcsán kialakuló konfliktus általában, a férfi és nő közötti pozícióharcba torkollik a hatalom megszerzéséért, illetve további birtoklásáért. Jelenleg az élet számos területén tanúi lehetünk ilyen küzdelemnek, akár a magán-, akár a szakmai élet színpadán. Ha a nők az ilyen módon kialakuló versengést erőből, férfi stratégia mentén próbálják megnyerni, akkor a Hős férfi és az Amazon női karakter csap össze. Ez komoly szereptévesztésbe és csapdahelyzetbe sodorhatja a nőket, hiszen a női karakter a maga teljességében méltó vetélytárs, de magányos Amazonként óhatatlanul alulmarad.
 

Ezzel a zéró összegű játékkal tehát minimális női térhódítás után állóháború látszik kibontakozni, legfeljebb lassú változásokra számíthatunk még akkor is, ha a női egyenjogúsági törekvéseket hazai kormányzati és EU-s intézkedések egyaránt támogatják. Meggyőződésem, hogy az egymásnak feszülő Amazon-Hős csatározásoknál, és a kvóták, jogszabályok direktív megközelítésénél léteznek jobb megoldások.

Esélyek az üzleti életben
A gazdasági, üzleti gondolkodók, tudományos élet gurui, az új gazdasági modellek kitalálói jelen pillanatban túlnyomó többségben férfiak. Mivel a felsőoktatásban és a PhD képzéseken már jelenleg is több nő végez, mint férfi, az idő a nőknek dolgozik: az értelmiségi nők száma szép lassan eléri azt a kritikus tömeget, amelyben megjelenhetnek a tudományos és üzleti élet női gondolkodói, gurui, akik megkérdőjelezhetik, és új alapokra helyezhetik a jelenlegi (férficentrikus) üzleti paradigmákat. Ennek révén új üzleti definíciók, új értékek jelenhetnek meg az üzleti életben, új alapokra helyeződhet néhány kőbe vésettnek hitt modell.

A jellemzően jobbféltekés (kreativitás, együttműködés, érzelmek) nők új, jobbféltekés kvalitásokkal gazdagíthatják a jelenlegi, jellemzően racionális, és balféltekés üzleti világot. A jelenlegi, férfiak által kreált üzleti dogmák mellett újabb és újabb modellek és új definíciók jelenthetnek meg, új lendületet adva, új irányt mutatva. Ezzel biztosítható, hogy a szerepek elosztásánál nemcsak a zéró összegű játék szűk, egymás kárára való terjeszkedésére legyen lehetőség, hanem a játéktér valódi bővítésére, ahol mindenki megtalálja a helyét.

Ehhez persze arra van szükség, hogy a fejlett kommunikációs érzékkel megáldott nők képesek legyenek a férfiaknak is „eladni”, eredményekkel bizonyítani az új üzleti definíciók, modellek előnyeit és azt, hogy az új, bővülő szereprepertoár számukra (férfiak számára) is magában hordozza a pozitív megújulás lehetőségét. Csak ezáltal nyerhetik el a nők a férfiak szükséges szintű partnerségét és támogatását,amely a változások legalapvetőbb pillére.

Esélyek a magánéletben
A szereprepertoár változása komplex folyamat. Az üzleti szférában vállalt növekvő súly a magánéletre is szükségképpen kihat, mégpedig fordított tendencia mentén: a munkában egyre komolyabb feladatot vállaló nőről a családi élet színterén a férfiakra hárul növekvő felelősség, amelyben pedig – számukra „új” terület révén – találhatnak új tartalmat és értékeket, sőt meg is újíthatják kedvük szerint.

Ha az eddig kizárólagosan birtokolt szerepek újragondolása és újraelosztása révén lekerülhetnek a férfiak válláról olyan évszázadokon keresztül egyedül cipelt keresztek, mint a kizárólagos felelősség a család megélhetéséért, vagy a magányos hős szerepének való megfelelés, módjuk nyílhat megtapasztalni egy szabadabb, teljesebb életet.

A nők naponta átlagosan 20 000 verbális kifejezést használnak, a férfiak alig több, mint ennek egyharmadát.

Amennyiben a férfiak nyitottak a bennük élő patriarchális modell felülvizsgálatára, és képesek a bennük élő animával közvetlenebb viszonyba kerülni, olyan tulajdonságokkal gazdagíthatják személyes karakterüket, mint az eddiginél mélyebb empátia, az érzelmek felvállalásának képessége, és a kommunikáció egy jóval nyitottabb formája. Mindezek lehetőséget adnak az eddig magukban halmozott feszültségek tudatos megélésére és kommunikálására, amellyel eredményesen megelőzhető a férfiak stressz okozta, szív- és érrendszeri betegségeinek jelentős része.

Ha mindkét nem felismeri, hogy az eddigi szerepek megváltozott igények szerinti újraelosztásával és kombinációjával kedvezőbb, új megoldások találhatók az egyes feladatokra, létrejöhet az igazi paradigmaváltás, és új egyensúlyi állapot alakulhat ki a nemek közötti együttműködés terén. E radikális változás természetesen a családi és az üzleti élet kihívásai terén egyaránt érvényes és szükségszerű. 
 
[ 4914 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot

 
 
 ciganykartya
joskajosda
szerelmi_joslat
szinjosda
slide-tarotA Harmonet üzemeltetője az Harmopress Kft.
1999-2016 © Minden jog fenntatva
HarmoNet 1999 óta minden nőnek bejön!
x