Újévi jókívánság
hirdetés
Címlap / Psziché / Újévi jókívánság

Újévi jókívánság

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2021-05-09

Az elmúlt két és fél év történései nem hagynak kétséget afelől, hogy komolyan kell venni a szimbolikus történéseket, az égi jeleket, a szellemi összefüggéseket. A kérdés ma már nem úgy hangzik, amint az 1999 nyarán megfogalmazódott, hogy vajon mit jelez a világ történései és folyása szempontjából a teljes napfogyatkozás, hiszen ezt már tudjuk, hanem úgy, hogy vajon az elmúlt idők történései "csak“ jelek, amelyek a harmadik évezred jellemzőbb folyamatait sűrítve megmutatják vagy pedig ez már maga a beteljesülés kezdete? 


Rendezvénynaptár
Az elmúlt két és fél év történései nem hagynak kétséget afelől, hogy komolyan kell venni a szimbolikus történéseket, az égi jeleket, a szellemi összefüggéseket. A kérdés ma már nem úgy hangzik, amint az 1999 nyarán megfogalmazódott, hogy vajon mit jelez a világ történései és folyása szempontjából a teljes napfogyatkozás, hiszen ezt már tudjuk, hanem úgy, hogy vajon az elmúlt idők történései „csak“ jelek, amelyek a harmadik évezred jellemzőbb folyamatait sűrítve megmutatják vagy pedig ez már maga a beteljesülés kezdete?

Egyensúlyra épülő világkép
Az előbbi esetben a jelenlegi konfliktusok lecsengenek, egy időre elcsendesedik a világ, a teljes krízis eltolódik és így lehetőséget kap az emberiség arra, hogy észre térjen. Az események valamilyen látszatmegoldással megoldódnak, beáll egy látszólagos nyugalom a világban, az emberekben és az elmúlt idők hatására megkezdődik a gondolkodás egy olyan irányba, amely elébe megy a majdani eseményeknek. Reméljük, ez az eset áll fenn, mert ha nem, ha napjaink történései nem jelek, hanem ezek már a beteljesülés korai hajtásai, akkor aligha lehet megfékezni az elszabadult folyamatokat.

Amilyen váratlanul meg tud jelenni egy esemény, olyan váratlanul el is tud tűnni. Napok alatt megoldódhat egy megoldhatatlannak tűnő válság, órák alatt rendeződhet egy mély krízis. Egy jó gondolat jó időben és jó helyen csodákat tehet. Mert visszahivatkozva Humboldtra (lásd a Javaslap 42. számában a Haladás c. írást): nem csak a testi betegségek árulkodnak rossz gondolatokról, hanem – egy kozmikus analógia alapján – a világ „betegségei“ is – az ellenségeskedés, a gazdasági és a vallási háborúk, a „védekezésből“ fakadó nukleáris és biológiai fegyverkezés, a földi élet szisztematikus manipulálása – mind téves gondolatokból fakadó törekvés gyümölcsei.

Napjainkra kiderült, hogy sem a kizárólagos nagyhatalmi törekvés, sem az ellenségeskedés nem hoz megbékélést, sem az egypólusú, sem a kétpólusú világképben nincs világbéke. Ezért kell a világnak visszatérnie a – védikusnak is nevezhető – hárompólusú és a pólusok közötti egyensúlyra épülő világképhez, mert ebben nem csak a világbéke valósítható meg, hanem az egyensúly „fokozása“ során egy olyan dinamikus fejlődés is, amely a lét értelméhez vezet.

Az anyag „három pólusa“
A görögök óta az anyag mivoltának magyarázatára két alapvető elképzelés létezik. Az egyik az atomizmus, mely szerint az anyag minőségükben nem változó és önmagukban valós létű legkisebb oszthatatlan részekből áll össze, s ez az elképzelés a naiv realista illetve materialista világképek alapja, s egyben az újkori tudományos gondolkodás sarkpontja is. A másik a dinamizmus, mely szerint az anyag annyi, mint erő vagy erők, melyek működése, áramlása és alakulása idézi elő a testek különböző jelenségeit. Ez utóbbiba tartozik a védikus világkép is.

Amíg azonban a „dinamisták“ a görögök nyomán az erő két formájáról beszélnek, nevezetesen a vonzó és taszító erőről (vis attractiva és vis repulsiva), addig a védikus tanítás szerint az erő (sakti) anyagként megnyilvánulva hárompólusúként írható le: a fehér és világos szubtilitás (szattva), a vörös és mozgó mobilitás (radzsasz) valamint a fekete és sötét stabilitás (tamasz). Ezek az erők áramlanak ki a fizikai világon túli szférákból és ezek kölcsönhatása nyomán alakulnak ki a különböző „anyagi“ testek és jelenségek. Ezek diszharmonikus viszonya a kibomlással és kiáramlással, harmonikus viszonya pedig a visszatéréssel és beteljesedéssel áll összefüggésben.

A három elv közötti harmónia
Annak ellenére, hogy az ember léte itt a földön törékeny és pillanatnyi, mégis, ugyanaz az erő munkál benne, mint az univerzum minden más lényében, de az ember az egyedüli, aki tudatos erőfeszítéseket tud tenni egy cél elérése vagy megvalósítása érdekében. Jobb esetben ez a cél nem az anyagi javak halmozása vagy az érzékszervi világból fakadó élmények hajszolása, hanem az emberi élet értelmének a keresése, kutatása, elérése. Az előbbi egyenesen vezet a szenvedéshez, mert az érzékek tárgyaival foglalkozó gondolatban szükségszerűen felébred a kívánság, a kívánságból a vágy, a vágyból szenvedély, a szenvedély tévelygést okoz, ez pedig a zavart gondolkodást. A zavart gondolkodás pedig megsemmisíti az értelmet. S akinél ez elveszett, az a kilátástalan létezésben szenved.

Az élet értelmének keresői számára a hagyomány egybehangzóan azt tanítja, hogy az emberi élet értelme és célja, ahová a szellemi útja során elérkezhet, nem az érzékszervi világhoz tartozik, hanem a fizikai világon túli (metafizikai – transzcendens). Továbbá azt is tanítja, hogy a fizikai világon túli állapotok az emberi tapasztalásban benne rejlő (immanens) valóságok. Ezért az út a „befelé való túlemelkedés“, azaz transzcendencia az immanenciában.
Ez az elv fejezi ki azt, hogy a világ Teremtője, a világként áramló Erő irányítója és ura végső soron mi magunk vagyunk. Magunk teremtjük meg magunknak lét és tudatállapotainkat. Ebben áll az ember lehetősége, mert a folytonos mozgásban megnyilatkozó kiegyensúlyozottságra törekedve és az egyensúlyban tartott erőt vezetve visszatérhet a fizikai világon túli boldog kezdetekbe, ugyanakkor ebben áll a felelősége is, mert a diszharmonikusan hagyott erők gerjednek elszabadult tudati és világi folyamatokká.

A "Szent hármasság" világképe
Mindenesetre a napfogyatkozás óta eltelt időszak eseményei mint jelek azt sugallják, hogy az embernek és az emberiségnek vissza kell térnie a „szent hármasságra“ épülő világképhez és ahhoz a törekvéshez, amely a mindenben meglévő három elv közötti harmónia megteremtésén munkálkodik fáradhatatlanul.

Túlemelkedés, befelé fordulás, egyensúly és visszatérés - legyenek ezek a vezérelveink a most kezdődő esztendőben is.

Mireisz László
Javaslap 
 
[ 2408 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot

 
/img/hirdetes/2021/baby_more.png
 
x