Új forradalom előtt a tudomány
hirdetés
Címlap / Psziché / Új forradalom előtt a tudomány

Új forradalom előtt a tudomány

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2021-05-07

A Transzcendentális Meditáció a tudatkutatás hidrogén atomja. Jelen korunk a tudományos felfedezések kora, ahol a legfontosabb felfedezések sokszor olyan irányból érkeznek, ahonnan nem számítottunk rá. Általában ez akkor következik be, amikor a tudomány új és eddig nem vizsgált emberi tapasztalatok, vagy jelenségek irányába fordítja figyelmét. 


Rendezvénynaptár
Jelen korunk a tudományos felfedezések kora, ahol a legfontosabb felfedezések sokszor olyan irányból érkeznek, ahonnan nem számítottunk rá. Általában ez akkor következik be, amikor a tudomány új és eddig nem vizsgált emberi tapasztalatok, vagy jelenségek irányába fordítja figyelmét. A Transzcendentális Meditáció valójában egy olyan mentális folyamat újrafelfedezése, amely eddig a tudomány számára ismeretlen volt. Ez az új eredmény pedig megnyitja a tudomány számára az utolsó nagy kaput a felfedezések terén, mely nem kevesebbet ígér, mint az emberi tudat, illetve elme és annak lehetőségeink feltárása és pontos megismerése.

Az emberi tudat vizsgálata a tudomány utolsó nagy kérdése, mely a Világegyetem működésének teljes megértéséhez is elengedhetetlen. Ennek igazolásaként korunk egyik neves, vezető fizikusát, Roger Penrose-t idézném: “A Tudatosság számomra olyan fontos jelenségnek látszik, hogy egyszerűen nem tudom elhinni, hogy egy bonyolult számítás “véletlenül” kiválthatja. Ez az a jelenség, amely által a Világegyetem létezése ismertté válik. Lehet úgy is érvelni, hogy egy, a tudatosságot kizáró törvények irányítása alatt álló világegyetem egyáltalán nem is világegyetem. Én még azt is mondanám, hogy a világegyetem eddigi matematikai leírásai nem teljesíthetik ezt a feltételt. Csak a tudatosság jelensége adhat tényleges létezést egy feltételezett “elméleti” világegyetemnek!”(Roger Penrose: A Császár új elméje).

Valójában egyre több tudós jut el ugyanerre a következtetésre, és pontosan ezért, egyre többen fordítják figyelmüket a tudatosság és az emberi tudat jelenségének fizikai megértése felé. A tudat problémájának fontossága és megértése valójában már az 1900-as évek kezdetével, pontosabban a kvantummechanika megjelenésével egyértelművé vált. A kvantummechanika valójában a nagyon apró részek, az atomok, és az elemi részecskék viselkedését írja le, melyben nagyon fontos szerepet játszik az úgynevezett hullámfüggvény és a rajta végzett mérés fogalma. Eszerint az atomok és elemi részek, illetve a belőlük felépülő összetett fizikai rendszerek viselkedését a hullámfüggvény írja le. A gond csak az, hogy egy elektron hullámfüggvénye elviekben az elektron minden lehetséges állapotát tartalmazza, és az általunk megfigyelt vagy észlelt állapot a mérés vagy megfigyelés folyamán alakul ki. Vagyis a tudatos megfigyelő jelenélte többé nem zárható ki, bár erről még ma is sok tudós másképp gondolkodik. Nos, annak ellenére, hogy mindez már az 1920-30-as évekre nyilvánvalóvá vált, még napjainkig is csak egészen csekély előrelépés történt a kvantumelmélet és a tudat kapcsolatának vizsgálata terén. Mindez annak köszönhető, hogy még mindig csekély ismeretünk és kísérleti bizonyítékunk van az idegrendszer alapvető kvantummechanikai viselkedését illetően, legalábbis azt hisszük, hogy ez az igazság. A valóság azonban ennek pontosan az ellenkezője.

A TM-en végzett kutatások révén ugyanis az elmúlt 30 évben olyan fontos úttörő jellegű eredmények születtek, melyek nemcsak a szükséges kísérleti hátteret biztosítják, de teljesen új megvilágításba helyezik mind az idegrendszer működésének, mind a kvantummechanika már ismert elméleteinek a kérdését. Azzal, hogy elérhetővé teszi egy új tudatállapot megtapasztalását, mely nemcsak a tudat, de az idegrendszer legegyszerűbb állapota is, a TM megteremti számunkra a tudatkutatás hidrogén atomját. A tudat fizikai kutatása ugyanis eddig azért ütközött nehézségbe, mert eddig csak a tudatosság és az idegrendszeri működés összetett, bonyolult állapotait ismertük (ébrenlét, álom, és mélyalvás), és a rendszer alapállapotához (hidrogénatomjához) nem tudtunk hozzáférni. Nos, amint az előbb utaltam rá a TM pontosan ezt teszi elérhetővé, és ezzel ma a tudatkutatás forradalmának legnagyobb hajtóerejét biztosítja.

A tudomány és vele együtt az emberiség ma egy olyan új lehetőség előtt áll, melynek hordereje felülmúl minden eddigi tudományos forradalmat. A tudat, pontosabban az öntudat megértése a létezés legalapvetőbb kérdéseire ad választ. Itt ismét Penrose-t idézném: “A gyermekek nem félnek alapvető kérdéseket feltenni, amelyekkel szemben nekünk felnőtteknek, gátlásaink vannak. Mi történik a tudatosságunkkal, miután meghalunk; hol volt az, mielőtt megszülettünk; válhatunk-e valaki mássá, voltunk-e valaki más; miért érzékelünk egyáltalán; miért vagyunk itt; miért van egyáltalán világegyetem, amelyben élhetünk? Titkok ezek, amelyek a tudatosság - és nem kétséges, hogy az igazi öntudat - ébredésekor érnek el hozzánk”. Olyan kérdések ezek, amivel mindenki szembesül, melyre mindenki keresi választ. A válaszhoz pedig nem kell messzire menni. A választ mi magunk, azaz saját létezésünk, (saját kvantummechanikai hullámfüggvényünkben) találjuk. Miképpen? Nos, ezt fogjuk a következő cikkeinkben feltárni.

Dienes István
TM-tanár
www.tminfo.hu 
 
[ 1624 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot

 
/img/hirdetes/2021/baby_more.png
 
x