HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2017-07-24
Címlap / Psziché / Mennyire fontos a hűség

Mennyire fontos a hűség

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2017-07-24

A szerelem egy olyan erős érzelmi kötődés két ember között, melyben a kizárólagosságra való törekvés magától értetődő. Az emberek a szerelmüket maguk mellett akarják tudni mind fizikális, mind pedig érzelmi síkon és nehezen viselik - akárcsak gondolat formájában is - ha felmerül a lehetősége a megcsalásnak. De vajon hűtlenek csak szexuális értelemben lehetünk? 

 

A SZERELMI RÖGESZME
A szerelem olyasfajta beszűkült tudatállapotot idéz elő, melyben jellemzően a partnerünk személye és tettei uralják a gondolatainkat, érzéseinket, ill. irányítják a viselkedésünket.
A vonzódásnak, az érdeklődésnek és fokozott fiziológiai izgalmi állapotnak ez az együttese egyszerre örömforrás, ill. melegágya számos negatív érzésnek.
A szerelem bár képes gazdagítani és fejleszteni a személyiséget, magában rejthet bizonyos veszélyforrásokat. Ha ugyanis a szerelmespár eltérő nézetet vall bizonyos kérdésekről, az megfelelő kommunikáció hiányában bizony komoly konfliktusforrássá válhat.
Ilyen sarkalatos pont lehet a hűség kérdése.

A TEST ÉS LÉLEK HŰSÉGE
Sokan a hűséget a szexuális kizárólagossággal azonosítják, pedig az a fajta elköteleződés és ragaszkodás, ami két ember egymáshoz való viszonyát jellemzi, nem csupán a párkapcsolatok jellemzője.
A hűség nem más, mint a szolidaritás egy formája. Egy szerelmi viszonyban, egy olyan módosult tudatállapotban, mely ilyenkor jellemez bennünket, persze óhatatlanul a szexuális hűség is részét képezi ennek a fajta szolidaritásnak. Kezdetben legalábbis.
Később azonban, ahogyan a szerelem lángja alábbhuny - s a felek szemében újra megnő a külső kapcsolatok iránti érdeklődés - konfliktushoz vezethet, ha a pár a hűség kérdését eltérően értelmezi.
Létezhet olyan párkapcsolat - akár házasság is - melyben a szexuális hűtlenség nem jár feltétlen együtt a kapcsolattal szemben mutatott hűtlenséggel. Épp ahogyan a puszta szexuális hűség sem elégséges, ha az egyik fél emberi értelemben hűtlen a partneréhez, és elhanyagolja, kihasználja, lebecsüli őt, vagy alárendeli vágyait a sajátjának.


  
A HŰSÉG MINT KAPCSOLATI KERET
Napjainkban hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról, hogy a párkapcsolat – s főként a házasság - célja nem csupán egy kellemes érzelmi miliő fenntartása, sokkal inkább egy olyan keret kialakítása, melyben a felek egymást támogatva, egymásnak kölcsönösen örömöt okozva élhetik életüket. Ebből következik, hogy a nagy érzelmek megfakulása nem jelent szükségszerűen egyet a kapcsolat felbomlásával.

AKKOR ÉS MOST
Az emberi faj szexuális változatosság iránt megmutatkozó igénye tény, s mint ilyet mindig az adott kor és társadalmi elvárások tereltek egy a többség számára elfogadható mederbe.
Volt idő, mikor mindezt megkönnyítette az, hogy a házasságra csak és kizárólag gazdasági egységként tekintettek, melynek megkötésében sem a szerelem, sem pedig az egymás iránt érzett vágy nem játszottak szerepet.
Kibúvót is talált a közerkölcs a szexuális hűtlenségre vonatkozóan, mikor a férfihűtlenséget bocsánatos bűnnek nevezte, s így a párkapcsolatban – a házasságban – élő feleket kettős mérce alá helyezte.
Manapság a hosszú távú párkapcsolatok alapját az a fajta hűség jelenti, mely által a felek egyenrangú partnerként kölcsönösen tisztelik egymást. Az egymáshoz tartozásuk legfőbb pillérét tehát egyfajta általános szolidaritásérzés képezi.

A MEGHITT EMBERI KAPCSOLAT ÚTJÁN
Egy párkapcsolat vagy házasság működőképessége, sikeressége, s a benne lévő felek testi-lelki kiegyensúlyozottsága nem mérhető pusztán a szexuális hűség által.
A hűség nem függhet a szerelemtől, nem múlhat el, miután a nagy érzelmek alábbhagytak.
Mégis, ahogyan létezhet olyan házasság, melyben a felek szexuális értelemben tudvalevően hűtlenek egymáshoz, az egymás iránt érzett szolidaritásuk azonban erős kapocsként összetartja a kapcsolatukat, ugyanúgy találhatunk olyan párkapcsolatot, ahol az egymás iránt érzett hűség csak fizikális síkon való gyakorlása a benne élőket bizony komoly érzelmi szenvedésre kárhoztathatja.
A legfontosabb minden esetben az, hogy képesek legyünk kifejezésre juttatni az érzéseinket, a vágyainkat. Megfelelő kommunikáció hiányában ugyanis, önmagában sem a szerelem, sem pedig a hűség nem képes összetartani egy párkapcsolatot.

Számodra mit jelent a hűség?
Mit vársz el önmagadtól?
Mit követelsz meg a párodtól?
Miből tudhatja a párod, hogyan vélekedsz erről?

Szerző: Vépy Viktória
pszichológus, life coach, mediátor

 
 
 
[19867]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


titkosrandi fej

éves
 
fotó
Tagok: Túl az 1 millión, Fotóval: 331.689


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot

 
 


 

ciganykartya
joskajosda
szerelmi_joslat
szinjosda
slide-tarot


x