Főállásban feleség
Címlap / Te+Én+Szex / Főállásban feleség

dr. Valló Ágnes
dr. Szilágyi Zoltán

Főállásban feleség

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2020-04-06

Igazi, elhivatott feleségnek még ma is sokan azt tekintik, aki saját magát és céljait feltétel nélkül alárendeli a család érdekeinek, akinek a család elsőbbsége megkérdőjelezhetetlen. A baj csak az, hogy a mai hazai közhiedelem szerint a család gyakran még mindig azt a közösséget jelenti, ahol a férfi munkájával vagy vállalkozásával biztosítja a szükséges javakat, a nő pedig vezeti a háztartást, és részben a gyerekek jóllétéért és fejlődéséért felel, másrészt az otthon rendjét, békéjét, nyugalmát biztosítja. 

 

Természetesen ez a munkamegosztás – minden más tényezőtől, például a nő hivatásérzetétől, tehetségétől és elképzeléseitől függetlenül is – csak ott jöhet létre, ahol a férfi jövedelme lehetővé teszi, hogy felesége otthon maradhasson. Mivel ezek a férfiak általában vezető beosztásban dolgoznak, vagy vállalkozók, nevezzük az ilyen „főállásban feleségeket”, a múlt heti menedzsernők tükörképeként menedzserfeleségeknek.

A főállású feleség teremti meg a férje számára a biztos hátteret, a "hátországot", ahonnan elrugaszkodhat, hogy új meg új csatákba induljon. Rajta múlik tehát – legalábbis a társadalmi elvárások szerint – a család stabilitása, nyugalma, derűs légköre. Számos vezető vagy vállalkozó szerint a hosszú, boldog házasság titka az, ha a házastársak minél kevesebbet látják egymást; ilyenkor ugyanis nem jut elég idejük veszekedésre sem. Ennek a feltételnek azután maximálisan igyekeznek megfelelni. A napjainkban szokásos, és általánosan elfogadott menedzser-életforma, a napi 10, 12, nemegyszer 14 órai munka azonban súlyosan családellenes. Hiszen a feleség, a gyermekek – kimondott vagy kimondatlan – hiányérzete számos konfliktus, stressz forrásává válik. És nem biztos, hogy ez a rendkívüli leterheltség elkerülhetetlen, és feltétlenül szükséges.

Természetesen nem arról beszélünk, amikor a család anyagi boldogulása érdekében kényszerül másod-, harmadállást vállalni valaki. Viszont – sajnálatos módon – úgy tűnik, hogy a hosszú munkaidő manapság hozzátartozik a menedzser, a "very busy businessman" imázsához. Számos munkahelyen nem a munka hatékonysága, az elvégzett feladatok, a munka minősége az értékmérő, hanem a munkahelyen eltöltött idő számít igazán értékmérőnek. Az dolgozik sokat és jól, aki nem sajnálja rá az időt. Ezért számos menedzser szinte elvárja magától, hogy sokáig, olykor késő estig bent maradjon a munkahelyén, hiszen nem is lehet komoly vezető, elkötelezett, lojális dolgozó az, aki délután ötig mindent meg tud oldani. (Azt már a csak a kifejezett rosszindulat feltételezheti, hogy azért marad bent olyan soká, mert fárasztja a család, esetleg nem akar részt vállalni az otthoni munkából.) A legtöbben nem is veszik észre, de délelőttönként kisebb intenzitással dolgoznak, csak délután 2-3 órakor kezdenek hozzá igazán a munkához. Nem csoda, ha nem végeznek este 7-8 óra előtt. Eközben igazán fontos embernek érzik magukat. (Akitől mellesleg 10-12 óra kemény munka után igazán nem várható el, hogy bevásároljon, vagy megfürdesse a gyereket, segítse felkészülni a matekdolgozatra, vagy akár egy jót játsszon vele. Arra pedig, hogy a feleségével színházba, moziba vagy táncolni menjen még gondolni is nevetséges!)


De nemcsak a saját család látja kárát ennek a szemléletnek. Hiszen a vezető természetesnek tekinti, hogy beosztottait, asszisztensét, titkárnőjét is maga mellett tartja. Akiknek azután magán- vagy családi élete látja kárát a felesleges túlmunkának. Ha fiatal: nem talál párt magának, mert nincs ideje a kapcsolatteremtésre. Ha idősebb, férje, gyerekei látják kárát. És a férj akár egy másik menedzser is lehet…

A menedzserfeleség legfőbb problémája tehát az egyhangúság, a bezártság, az állandó hiányérzet. Mondanunk sem kell, hogy Artemisz, Athéné és Aphrodité tökéletesen alkalmatlan az ilyen típusú a menedzserfeleség szerepre. Sosem tudnak oly mértékben elköteleződni egy férfi mellett, hogy önállóságukat, saját céljaikat feladva, párjuknak szenteljék életüket. Nem elégítik ki őket a hagyományos női szerepek. Ez azonban ritkán okoz gondot, hiszen fel sem vállalják ezt a szereposztást, vagy ha mégis, hamar szétfeszítik a korlátokat.

Déméter és Hesztia tűrik legjobban az egyedüllétet. Démétert – ha gyermekei vannak – teljesen lefoglalja az anyaszerep, Hesztia pedig jól érzi magát önmagában. Nem érzi elhanyagolva magát, ha dönthet az otthon, a háztartás minden kérdésében, anyagi gondja nincs, azt csinálhatja, amihez kedve van. Perszephoné ellenben szenved, de igen ritkán lázad. Napjai szürkék, egyhangúak, csak vár, hogy történjen már valami. Meglepő módon a legjobban Hérát, a hivatásos feleséget viseli meg a helyzet. Meglepő, hisz voltaképpen ezt akarta: egy sikeres – ámde igen elfoglalt – férfi felesége lett. Héra azonban – cserébe önfeláldozásáért – részese akar lenni a férfi életének, sikerének. Csak annyit kér, hogy a férfi méltányolja erőfeszítéseit, vonja be munkájába, ossza meg vele gondolatait, terveit. De gyakran ezt sem kapja meg. És Héra elhanyagoltnak, kifosztottnak, áldozatnak érzi magát.

Számos főállású feleség küszködik a legkülönbözőbb szervi problémák miatt. Mindannyiukra jellemző, hogy lelkiismeret furdalást, bűntudatot éreztek azért, hogy nem boldogok. "Szinte szégyellem magam, amiért boldogtalan vagyok" – mondta Mátra, (36 éves háztartásbeli menedzserfeleség, két 12 és 14 éves kislány anyja) "Hiszen mindenem megvan. A férjem rendes ember, sosem csalna meg – persze ideje sincs rá. A gyerekeim okosak, egészségesek, de egyre kevésbé van szükségük rám. Anyagi gondjaim nincsenek, ott a gyönyörű ház, a kert, saját autó. Van szabadidőm, azt csinálhatok, amit akarok. De semmi sem okoz örömet. Más kevesebbtől is boldog lenne. És nekem mégis hiányzik valami. Lehet, hogy nem vagyok normális?"


A legtöbb menedzserfeleség úgy gondolja, hogy – különösen amíg kisgyermekei vannak – szívesen marad otthon. Azonban amint cseperednek a gyerekek egyre erőteljesebbé válik a hiányérzet, fellép a stresszhiányos stressz. Egyre kevésbé értik jól magukat a négy fal között. Demeter ilyenkor rendszerint újabb gyereket szül, a többiek azonban munkát vállalnak, akkor is, ha a fizetésre nincs égetően szükség. A legtöbb nőnek azonban hamarabb kell munkát vállalnia, mint szeretné, hiszen a mai magyar valóságban egy fizetésből nehezen él meg egy család.


Reméljük volt már alkalmad tesztünkből megtudni hogy, melyik nőtípusba tartozol, melyik Istennő/Istennők vonásait hordozod. Ha még nem, itt találhatod meg a tesztet>>
(A gyorsteszt csak ízelítő, ha pontos tipológiát akarsz, akkor a részletest töltsd ki!)

Hosszabb kimaradás után gyakran okoz nehézséget a munkakeresés. "El kell adnunk" önmagunkat. Újra vizsgázunk, de most nemcsak tudásunkat, hanem személyünket is megítélik. Ezért esik olyan rosszul a visszautasítás: a kudarc egész személyiségünket érinti.

Kérnünk kell – sőt ismerősöknél, barátoknál, volt munkatársaknál kuncsorogni – pedig már azt szoktuk meg, hogy inkább adni tudunk, hogy tőlünk kérnek. És az sem mellékes – főleg 40 éves kor tájékán –, hogy a munkáltatók nemegyszer beleverik az orrunk abba a korántsem örömteli ténybe, hogy elmúltunk már húszévesek. Különösen Perszephoné és Hesztia számára okoz nehézséget az álláskeresés, hiszen nem önérvényesítő képességükről híresek.

És ha sikerül újra munkába állni, a családi munkamegosztás átszervezése érdekeket sért, konfliktusokat szül. A legrosszabb, amit tehetünk, ha nem állunk ki az érdekeinkért. Hiszen a férj megszokta, hogy felesége otthon van, és neki egy szalmaszálat sem kell keresztbe tenni. Ha kerüljük a konfliktust, és nem változtatunk már a kezdet kezdetén, ez így is marad. A gyerekek is azt látják, a házimunka az anya kötelessége. A nő tűr, és egyedül viseli az egyre nehezedő terheket. Közben frusztrált lesz és házsártos, úgy érzi – és úgy is van – hogy nem becsülik meg a munkáját. Rosszkedve nőttön nő, és ezzel együtt a család légköre romlik. Nem jobb inkább vállalni némi konfliktust?

A legnagyobb problémát az okozza, ha a menedzserfeleség valóban úgy gondolja, hogy a háztartás női munka. És az marad akkor is, ha az asszonynak történetesen újra munkát kell vállalnia.

 

A nőnek számtalan szerepe között fontossági sorrendet kell felállítania, és ez néha egyáltalán nem könnyű. Ha a szülői házban ragyogott minden, és édesanyja vasárnap délben étel- és tortakölteményekkel várta a családot, akkor az asszony gyakran úgy érzi, követnie kell ezt a tradíciót. Ha nem ragyog a csempe, ha nincs tökéletes rend a konyhában, ha csak gyorsfagyasztott alapanyagból készült étel főzésére telik erejéből és idejéből, úgy érzi leszerepelt, megbukott az élet egy fontos területén. Ehhez az érzéshez gyakran az anya vagy az anyós megjegyzései is hozzájárulnak.

A legtöbb nő – bármely más istennő dominálja is a személyiségét – azért érzi tehernek a házimunkát, mert a legtöbbször egy csepp látszata sincs. A lakás, melyet nehéz munkával, nagy odaadással éppen csillogó-tisztára varázsoltak – "hála" a férj, a gyerekek "áldásos" tevékenységének – a kövező pillanatban már romokban hever. Egyedül Hesztia az, aki nem az eredményért, hanem a munka a tevékenység öröméért dolgozik. Athéné vagy Héra is lehet kiváló háziasszony, azonban ha egyedül van, önmagának nem főz, és csak futtában kap be néhány falatot. Hesztia azonban akkor is kiváló háziasszony. ha egyedül van. Azonban nem vagyunk valamennyien Hesztiák. Ne érezzünk bűntudatot, ha háziasszonyi képességünk elmarad a "mama" (anya vagy anyós) teljesítménye mögött.

A nők maguk is számtalan hibát követnek el, melyekkel akadályozzák az arányos teherviselést. Gyakran éppen a ház asszonyának maximalizmusa gátolja meg a család tagjait abban, hogy kivegyék részüket a házimunkából. Ha a férfi vagy a gyerek az elvégzett munkáért (nem segítség, részvétel!) nem elismerést, hanem kritikát, sőt fejmosást, letolást kap, mert esetleg nem ragyog eléggé az elmosott tányér, vagy a szekrény teteje poros marad, akkor visszavonul, és kivonja magát a közös teendők alól.

Tudomásul kell vennünk, hogy a férfiak többsége nem tartja túlságosan fontosnak a pedáns rendet, gyerekeinkről pedig inkább ne is beszéljünk. Ha könnyíteni akarunk terheinken, az ésszerűség határai között szállítsuk le igényeinket. Bíztassunk, dicsérjünk, de főképpen ne kritizáljunk!

Ha a cikkben is szereplő gondjaid vannak, ha problémáid támadtak női szerepeid egyeztetésével, vagy a fontossági sorrendek felállításával közöttük, vagy úgy érzed, hogy a családi háttértől kevés támogatást kapsz, nézd meg a honlapunkat>>

Meglátod, tudunk segíteni.


 
 
[ 3747 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Jóska Jósda
Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
ciganykartya
szinjosda
slide-tarot
slide-tarot

 
 

ciganykartya
joskajosda
szerelmi_joslat
szinjosda
slide-tarotA Harmonet üzemeltetője az Harmopress Kft.
1999-2016 © Minden jog fenntatva
HarmoNet 1999 óta minden nőnek bejön!
x