A tudatosság és a harmadik szem
hirdetés
Címlap / Ezotéria / A tudatosság és a harmadik szem

A tudatosság és a harmadik szem

Nyomtatás NYOMTATÁS konyvjelzo_ikon

szem20906.jpg
HarmoNet Ezotéria-Horoszkóp-2021-06-22


Rendezvénynaptár
- Úgy véled tehát, hogy a katolikus egyház maga teszi hiteltelenné a magzatfoganás elleni védekezés, illetve a magzatelhajtás kérdésében kifejtett álláspontját a cölibátus fenntartásával és ez által a híveit elbizonytalanítva, a keresztényi alapállás értékét is elbizonytalanítja? Szívesen eltérnél egy más keresztény vallásra?

- Az első kérdésedre a válaszom igen, és ez a tény sajnos nem csak mint keresztényt sebzi a lelkemet, hanem mint a tragikusan sorvadó számú magyar nemzet tagját is, mivel elkeseredetten látom a jóhiszemű és igen sok esetben kiváló erkölcsi kvalitásokkal is rendelkező székelyföldi papjaink csaknem sziszifoszi igyekezetét, hogy megállítsák a magyarságot leginkább sújtó civilizációs egoizmus által okozott átkot, a székely falvak kiöregedését és elnéptelenedését.

A másodikra az, hogy nem. Metafizikai szempontból, nem csak hogy nem látom értelmét a vallás-cserélgetésnek, hanem spirituális szempontból elhibázott tettnek, zavarkeltő lépésnek is tartom azt. Hiszen az egyik vallás sem jobb és nem előre valóbb a másiknál, mivel a vallások, bár egytől egyig a teljesség igényével lépnek fel, valójában a valóság igen szűk területét befogni képes (leszűkített értelmű), mitologikus motívumokkal (misztikus elemekkel: irracionális történetekkel) vonzóvá tett megváltáselméletek és erkölcstanok dogmarendszerei, úgymond népi metafizikák.

A vallás tehát annak megfelel, hogy az ember spirituális igényeit bizonyos mértékben kielégítse, és erkölcsi eligazítást adjon ott, ahol a gyakorlati észjárása nem segíti, de a magával szemben magasabb elvárásokat támasztó, spirituális fejlődést szomjazó személy számára mindössze kezdésnek jó, vagyis arra, hogy körülnézhessen általa az adott spirituális világban, majd onnan tovább léphessen. Ez a továbblépés viszont, nem kell jelentse az eredeti vallása megtagadását, vagy annak a felcserélését egy, a valóságnak mindössze egy másik területére leszűkített dogma- és hitrendszerre, hanem a többi vallások tanításából kiszűrhető spirituális tudást és a természettudományok következtetést az eredeti hitrendszerhez kapcsolva, egy olyan spirituális látókörre és szellemi alapállásra tegyen szert, amelynek még pozitívabb visszahatásai legyenek a személyi kvalitásaira (egészségére: az egész át-és megélési képessége kialakítására) nézve, mint az eredeti vallásának, mondom, anélkül, hogy azt megtagadná.

Ha a vallásomra kérdeznél rá, gondolkodás nélkül azt válaszolnám, hogy római katolikus keresztény, de ez még nem hit. Rengeteg vallásos személyt ismerek, akiknek nem hogy nincs hite, hanem ez a babonás hit egyenesen negatív (ördögi) és mindegyre csak betegséget és sorsszerencsétlenséget, hátráltatottságot képesek beidézni általa maguknak beidézni. ("Legyen a te hited szerint." Jézus) Az egészség és boldogság adó hitemet tehát nem vallással, hanem a metafizikai ismereteim segítségével szereztem. Hiszek a teremtésnek a pozitív értelmében és abban, hogy ebben az eredeti Isteni értelemben, felelősségtudatomon keresztül és teremtő képzeletemen keresztül, én is részt veszek, és ebből az eleve adott pozitív lehetőségből következően, képes vagyok a pozitív teremtői értelembe és energiatérbe bekapcsolódni, azzal együttműködni és együtthatni és ennek az együtthatásnak, pozitív megvalósításokban és az évek múlásával nem hogy csökkenő, hanem növekvő egészségben kell tükröződnie az életemben. Sőt: a közvetlen környezetemben is, a családtagjaim életében és egészségében is.

De vigyázat: a teremtés eredeti logikájához, pozitív értelméhez való igazodás és a spirituális kvalitásoknak, például tisztánlátói képesség elérésének az egyik igen fontos feltétele, annak a megértése is, hogy az ember nem az állatvilág szanitéce és ennek következtében nem rendelkezik olyan genetikai felépítettséggel és képességekkel, mint a dögevő állatok és rovarok, valamint a csúcs-ragadozók. Az Isten, vagy a természeti evolúció - Most nevezzük éppen, ahogy akarjuk! - eredetileg nem rendelt minket arra, hogy bűzlő és fertőzött állattetemeket takarítsunk el és, hogy a növényevő állatok és a kisebb ragadozók természeti kiválasztódásának a serkentői és fenntartói legünk. Mondjanak bármit is a húsevésről lemondani képtelen tudósok, de egészen világos, hogy eredeti rendeltetésünknek megfelelő biológiai felépítettségünkkel, vagyis az adott genetikai struktúránkkal, nem vagyunk képesek az állattetemekben, a leölt állatok húsában található hullamérget feldolgozni. Arról nem is beszélve, hogy a fertőzött hús, vagy a genetikailag hibás állati struktúrák feldolgozására egyáltalán nem vagyunk képesek, holott a dögevő keselyűknek pl., bármilyen fertőzött teteme is fogyasztana el, még az ürüléke sem fertőző, tehát nem lehet veszélyes más élőlényekre, nem hogy magára az állatra.

A közelgő madárinfluenza járvány pl., akárcsak korábban a világméretű kerge marhakór és a sertésfertőződések, abból a "tudományos" tévhitünkből is fel fog ébreszteni bennünket, hogy ha a disznó- és a marhahús egészségtelen is, de szárnyas húst azt fogyaszthatunk, mivel nem káros az egészségünkre. És erre a legjobb példa az, hogy számtalan, Magyarországon is megtörtént esetről írnak már a szaklapok, amikor rákos daganatos betegek és más, az orvostudomány által gyógyíthatatlannak bélyegzett (pl. allergiás) betegek gyógyultak meg mindössze attól, hogy abba hagyták a húsfogyasztást. Sőt: a természetesen táplálkozó nők esetében sokkal kevesebb a várandóssági időszak és a szülés közbeni szövődmény, mint a húsfogyasztó nők esetében. És sőt: a természetesen táplálkozó nők egyáltalán nem szülnek szervhiányos, illetve agy-, vagy idegsérült gyermekeket!

A természetes táplálkozást (figyelem: nem a vegetáriánus táplálkozást, mert logikus, hogy hús nélkül, a főzött és sütött zöldséggel, vagyis a vitamin-fosztott zöldséggel és a szintén a természetes vitamin- tartalmától fosztott, kompótként, befőttként fogyasztott gyümölccsel legyengülünk!) ellenző, "szakértőknek" ugyanis, sejtelmük sem lehet arról, hogy a hússal együtt elfogyasztott hullaméregtől, éppen annyira el vannak kábulva spirituális értelem szintjén (spirituális értelmezési képességek szintjén), mint hogyha éveken és évtizedeken át, napi rendszerességgel, óránként meginnának egy kis pohár pálinkát. És éppen azért, mert spirituálisan kábultak a hullaméregtől, vagyis a hússal együtt a szervezetbe kerülő és az agyműködést is befolyásoló, irányító méreg-hormonoktól, a számukra hamis genetikai információtól, aminek a kiszűrését és feldolgozását az emberi szervezet nem képes elvégezni. Magyarul: a dögevő és a ragadozó egészségét nem veszélyezteti és semmiképp nem befolyásolja negatívan (nem kábítja el) a hullaméreg, de minket igen. Ezért pl. a betegségükből állítólag kigyógyult kábítószerfüggők és az alkoholisták mindaddig visszatérhetnek, amíg az egész emberiség kábítószeréről, a hullaméreg által okozott kábulat "élvezetéről" le nem mondanak.

- És mi köze van mindennek a korábban említett szellemi tisztánlátásod, az un. harmadik szemed élesebbé válásához és megerősödéséhez?

- Kizárt dolog, hogy aki a szellemi korrupciót, vagyis a hétköznapi tett és a szó (vagyis a gondolat, a hirdetett eszme) közötti eltéréseket, a logikailag olyan szembetűnő ellentmondásokat, mint ami fennáll pl. a cölibáus fenntartása és a magzatfoganás elleni védekezés elítélése közötti eltérés, vagy a teremtés koronái (És nem állat-szanitéci!) státusz, és a dögevői, ragadozói táplálkozás közötti ellentmondást helyénvalónak tartja, képes legyen a spirituális tisztánlátásra. Nem csak azért mert, az ilyen ember azzal áltatja magát, hogy az a pap hiteles lehet, aki a szószékről több gyermek vállalására buzdít, miközben ő nem vállal családot és gyermek-gondozást - és most mindegy, hogy milyen okból! - az élet más lényegi kérdéseiben is áltatja magát és az un. kegyes hazugságok labirintusában él, amelyben képtelen az igazságot megkülönböztetni a hazugságtól, a tévedéstől. Hanem azért is mert a szervezetében levő hullaméregtől: a szellemünk számára idegen hormonális - genetikai információtól egy, a hétköznapok megszokott eseményei között érzékelhetetlen és észlelhetetlen, de a szokottól eltérő élet- és sorshelyzetekben ok nélküli szorongásban és irracionális agresszivitásban, valamint rombolási és önrombolási (öngyilkossági) hajlamokban, hisztériázási és pánikolási késztetésekben megnyilvánuló, folytonos lelki és szellemi kábulatban él. Minden jelentős világvallásnak van teremtéstana (metafizikai, vagy misztikus, mitologikus kozmogóniája) és ebből kikövetkeztetett megváltás-tana. Ha ezeknek a vallásoknak a metafizikai alapjait, vagyis azt a metafizikai rendszereket, amelyekre a vallásokat alapozták, megvizsgáljuk, kitűnik, hogy minden emberi személynek van az általános emberre, és van személy szerint az individuumra vonatkozó életfeladata.

Az abszolútum (Isten) tulajdonképpen megmenti önmagát - helyre állítja a más állapotra irányuló, belső negatív sóvárgása által megzavart állapotát, a teremtés - a tudatos kiáradás - által és a teremtésen belül, a teremtésnek az általunk fizikainak nevezett határállapotán belül véghez vihető kiegyenlítődés: az egyetemessé emelődő megváltás kozmikus (Isteni) műveletei által. Ebből az eredeti teremtési - megváltási örökfolyamatból, a megváltási, megváltódási logikából, vagyis a teremtés eredeti céljából és rendeltetéséből kell levezetni mindent, ami a hétköznapunkra vonatkozik. Márpedig ebből az vonatkozik rám, a személyre, akit az isten a maga képére és hasonlatosságára fejlesztett (és nem azért, hogy dögevő legyek) és aki ennek az egyetemes nagy isteni műnek ez egyik szereplője és kreatív megtestesítője vagyok, hogy amennyiben a természeti (biológiai) képességeim azt lehetővé teszik, kötelezően részt kell vennem a teremtésben.

Vagyis a gyermeknemzésben (nők esetében: szülésében) és a gyermekeim gondozásában és nevelésében. És ugyancsak kötelező módon részt kell vennem a teremtésnek, valamint a teremtett világnak a kívülről - belülről történő megismerésében és az ismeretek segítségével történő kiegyenlítődési (megváltódási - harmonizálódási) törekvésekben. Ez az egyetlen, de kikerülhetetlen egyetemes determináció és az emberi predesztináció is egyben: a teremtésben, a megismerésben és a kiegyenlítődésben részt venni. Amennyiben ezt nem látja be valaki, illetve ha látja, de megtagadja és ezen a nem látáson, illetve emberi funkció- és rendeltetéstagadáson alapuló logika szerint, Hamvas Béla szavával: téves, vagy hamis alapállás szerint él, vagyis ha hamis és sors-kicselezési téveszméktől terhelt az életképzelete, nem csak, hogy nem nevezhető tisztánlátónak, de még csak egészséges sem lehet. És ha nem egészséges testileg, akkor egészségtelen lelkileg, vagy szellemileg. Nos, én ezen a spirituális egészség-szűrőm segítségével vagyok tisztánlátó, mivel látom, egészen pontosan tudom, hogy mi miből ered, milyen balesetnek nevezett sérülés, tragédia, betegség, milyen sors-nehézség, vagy szerencsétlenség miből ered és mi mivel függ spirituális szempontból össze.
Folytatás holnapElőző oldal!
 
 
[ 7558 ]
spacer
Szólj hozzá!
spacer 

 
 


Hapci naptár
szerelmi_joslat
Szerelmi kötés
Önismereti jóslat
slide-tarot

 
x